Monthly Archives: January 2014

Archive of posts published in the specified Month

În vederea asigurării pentru membrii CECCAR a facilităţii de a completa on-line Raportul anual de activitate, a fost dezvoltată şi implementată în acest scop o aplicaţie care poate fi accesată prin internet, utilizând un browser web. Această facilitate este prima dintr-o serie de măsuri menite să simplifice procesul de obţinere a vizei de exercitare a profesiei. În afară de facilitatea …

Continue Reading...

Stimate(ă) coleg(ă)    I.  În ziua de 27 februarie 2014, ora 16.30, la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Buzău, str. N. Bălcescu nr. 48, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Buzău a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; – Realizarea …

Continue Reading...

         Vă reamintim că în baza OG. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, Normele C.E.C.CA.R. nr. 1500/2009 privind evidenţa şi gestionarea membrilor şi Metodologia de stabilire a cotizaţiilor de membru, viza de exercitare a profesiei pe anul 2014 se acordă până la data de 31 ianuarie 2014 pentru membrii care îndeplinesc …

Continue Reading...