Monthly Archives: March 2014

Archive of posts published in the specified Month

Studiu privind piaţa serviciilor contabile din perspectiva IMM-urilor CECCAR lansează o invitaţie publică tuturor entităţilor care beneficiază de serviciile prestate de experţii contabili (cabinetele de contabilitate) de a răspunde la un chestionar în care sunt adresate nevoile IMM-urilor în raport cu serviciile contabile prestate de PMM-uri. Acest studiu are ca scop să sprijine atât IMM-urile cât şi PMM-urile prin oferirea …

Continue Reading...

Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România Bucureşti – 14 martie 2014   În data de 14 martie 2014, la Bucureşti, a avut loc Conferinţa Naţională de dare de seamă şi alegeri a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi din România, organizată potrivit legii, cu următoarea ordine de zi: 1. Raport privind activitatea desfăşurată de …

Continue Reading...

● Newsletter international martie ● Buletin de actualitate Grupa de Lucru FEE ● InformareFEE ● Buletin de actualitate Grupa de Lucru FEE ● BA 7 martie ● Buletin Actualitate 11 martie ● Pro Domo februarie 2014 ● Buletin de Actualitate Internationala 18 martie

Continue Reading...