Monthly Archives: November 2014

Archive of posts published in the specified Month

Documentaţia privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.): Cerere privind înscrierea în G.E.J.: ANEXA 10 (model ataşat); Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi; Fişa de opţiuni privind specializările: ANEXA 11 (model ataşat); Una fotografie de dimensiunea ¾ cm.  Termenul maxim de depunere a documentaţiei de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.): 24 noiembrie 2014 pentru cei care …

Continue Reading...