Monthly Archives: March 2015

Archive of posts published in the specified Month

Cursurile sunt organizate în cadrul proiectului „Calificarea Resurselor Umane – suport pentru creşterea economică”, POSDRU/164/2.3/S/141504, proiect ce are drept scop şi crearea unei reţele de centre de formare la nivelul filialelor CECCAR, sub denumirea generică ”Carieră Plus”.  Denumire program formare Nivel de calificare Cod NC Durată Comerciant – vânzător mărfuri alimentare Nivelul II NC 5220.2.1 6 luni, 720 ore (240 …

Continue Reading...

● PRO DOMO nr. 1 ● Buletin Act Internationala 25 februarie ● Buletin de Actualitate Internationala ● PRODOMO nr. 2

Continue Reading...