Monthly Archives: November 2015

Archive of posts published in the specified Month

Documentaţia privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.): Cerere privind înscrierea în G.E.J.: ANEXA 10 (model ataşat); anexa nr. 10 – cerere inscriere GEJ Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi; Fişa de opţiuni privind specializările: ANEXA 11 (model ataşat); fisa optiuni 2015 – anexa nr. 11 fisa optiuni 2015 – anexa nr. 11 Una fotografie de …

Continue Reading...