Monthly Archives: March 2017

Archive of posts published in the specified Month

Către membrii activi ai CECCAR Filiala Buzău, Având în vedere propunerile dvs. exprimate în Adunarea generală din 29 martie a.c., l-am invitat pe domnul Preşedinte al CECCAR – Prof. univ. dr. Robert Aurelian Şova pentru a ne lămuri cu privire la aspectele ridicate de dvs. şi vă invităm să participaţi la Adunarea generală extraordinară ce va avea loc în sala …

Continue Reading...

Stimate(ă) coleg(ă) În ziua de 29 martie 2017, ora 16,00, la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Buzău, str. N. Bălcescu nr. 48, va avea loc Adunarea generală de dare de seamă a membrilor Filialei Buzău a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea …

Continue Reading...

Pro Domo nr. 1

Continue Reading...