Monthly Archives: January 2018

Archive of posts published in the specified Month

În conformitate cu prevederile art. 13 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, “Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare”. Potrivit art. 3 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil …

Continue Reading...

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic: Depunerea dosarelor: 29 ianuarie – 1 februarie 2018, vor cuprinde: Cerere privind înscrierea în G.E.J.: ANEXA 10 (model ataşat); Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi; …

Continue Reading...

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE ACTIVITATE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE ATAŞATE FIECĂRUI TIP DE RAPORT · RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENT AN 2017 DECLARAȚIE CAZIER DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE · RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE AFERENT AN 2017 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE ·  Metodologia de acordare …

Continue Reading...

Va informam ca Rapoartele de activitate aferente anului 2017 vor fi disponibile pe site pentru completare incepand de maine 16.01.2018.

Continue Reading...

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018. Raportul de activitate se va completa doar electronic, pentru  a fi încarcat on-line sau depus pe suport electronic la filială, de către membri. De asemenea, vă informam că plata cotizațiilor se va putea face și …

Continue Reading...

Calendar 2018 activitati stagiu  

Continue Reading...