Monthly Archives: March 2018

Archive of posts published in the specified Month

PV – comisie electorala, alegeri 2018, fil Buzau

Continue Reading...

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”. Conform art. 1 alin. …

Continue Reading...

Convocare CF (1) convocare CD convocare reprezentanti 1-100

Continue Reading...

Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala Buzău și a preşedintelui Comisiei de Disciplină  a CECCAR Filiala Buzău Potrivit Hotărârii Consiliului CECCAR Filiala Buzău nr. 18/03/19.03.2018, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la organizarea procesului de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala Buzău și a preşedintelui Comisiei de Disciplină  a CECCAR …

Continue Reading...

Declaraţiile de candidaturi se depun la sediul filialei sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire astfel încât să fie primite la filială până la data limită de 14 martie 2018, în original. Decl. candidatura membru CF 2018 Decl. candidatura membru CDF 2018 Procedura alegeri CF CDF Grafic alegeri CF si CDF CECCAR Filiala Buzau – situatie mandate 2018 Potrivit Hotărârii …

Continue Reading...

Stimate(ă) coleg(ă) În ziua de 29 martie 2018, ora 16,00, la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Buzău, str. N. Bălcescu nr. 48, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Buzău a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe …

Continue Reading...

ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2018, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE ACTIVITATE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE ATAŞATE FIECĂRUI TIP DE RAPORT · RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENT AN 2017 Declaratie CAZIER Declaratie capacitate de exercitiu deplina INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE · RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE AFERENT …

Continue Reading...