Situatia membrilor filialei Buzau care nu si-au indeplinit obligațiile față de Corp , respectiv nu au depus Declaratia privind forma de desfăşurare a profesiei pe anul 2017/Raportul Anual de activitate pe anul 2016
Nr.crt. Nr.carnet Categoria Nume si prenume
1 46774 ECA LUPASCU M. STELA