Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul II pot fi consultate la avizierul sediului CECCAR Filiala Buzau, din str. Clujului nr. 32.

Vă reamintim că testele de evaluare se consideră promovate dacă s-a obţinut minimum nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul „bine” la toate temele probei orale.

În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii anul II nu au obţinut note de promovare în semestrele I şi II, se va derula în zilele de 20 şi 21 ianuarie 2018.

In perioada imediat urmatoare vom reveni cu informatii privind reexaminarea din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018.