ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2018, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE

SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE ACTIVITATE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE ATAŞATE FIECĂRUI TIP DE RAPORT

· RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENT AN 2017

Declaratie CAZIER

Declaratie capacitate de exercitiu deplina

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE

· RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE AFERENT AN 2017

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE

·  Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată de Conferinţa Naţională extraordinară din data de 9 ianuarie 2017

I. Depunerea raportului:
Raportul se completează, se semnează şi se depune de către persoanele fizice, membri activi şi inactivi ai CECCAR.
Menţinerea statutului de membru activ/inactiv al CECCAR pentru experţii contabili/ contabilii autorizaţi este condiţionată de depunerea Raportului şi a Declaraţiei.
Raportul şi declaraţia se depun o singură dată. În cazul identificării unor erori care presupun modificarea raportului şi/sau a declaraţiei, acestea se redepun în aceleaşi condiţii ca raportul şi declaraţia iniţială bifând opţiunea “Raport anual de activitate rectificativ”.
La raport și declaraţie, utilizând butonul “Ataşează fişiere” se vor ataşa următoarele fişiere, respectând strict ordinea stabilită prin prezentele instrucţiuni:

A. În cazul experţilor contabili/contabililor autorizaţi care au exercitat anul anterior profesia individual – cu viză:

1. Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
2. O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 450×600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/
3. Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (conform anexa);
4. Cazier judiciar sau Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform anexa).
5. Extras din Registrul de Încasări şi plăţi – componenta de încasări;
6. Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate, în cazul în care acestea NU sunt semnate electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

B. În toate celelalte cazuri pentru membrii activi – fără viză:
1. Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
2. O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 450×600 pixeli si o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/
3. Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere a persoanei din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (conform anexă);
4. Cazier judiciar sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform anexă).
5. Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate, în cazul în care acestea NU sunt semnate electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

C. Membrii inactivi:
1. Copie Carte de identitate/ Buletin de identitate
Pagina 8 din 12
2. O fotografie tip CI cu dimensiunea de 3 x 4 cm, rezoluția fotografiei trebuie să aibă 450×600 pixeli și o dimensiune maximă de 250 KB; pentru obținerea acesteia se poate utiliza platforma http://picresize.com/
3. Adeverinţa de la locul de muncă din care să reiasă că se regăsesc într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută prin lege specială;
4. Adeverinţa medicală (la 4 ani) sau Declaraţie pe propria răspundere a persoanei din care să reiasă că are capacitate deplină de exerciţiu (conform anexă);
5. Cazier judiciar sau Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că nu a suferit nicio condamnare care, potrivit legislaţiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune şi de administrare a societăţilor comerciale (conform anexă).
6. Raportul şi declaraţia semnate olograf, scanate, în cazul în care acestea NU sunt semnate electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care semnează trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

IN CAZUL SOCIETATILOR DE EXPERTIZA CONTABILA SI CONTABILITATE

Raportul se completează şi se semnează doar de către asociaţii/ acţionarii societăţilor
care îndeplinesc cumulativ două condiţii:
-Sunt membri CECCAR, respectiv experţi contabili/contabili autorizaţi, şi
-Au calitatea de administrator
Menţinerea statutului de membru activ/inactiv al CECCAR pentru societate este
condiţionată de depunerea raportului.

La raport, utilizând butonul “Ataşează fişiere” se vor ataşa următoarele fişiere,
respectând strict ordinea stabilită mai jos:

1. Copie Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului.
2. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a semnat raportul că este
împuternicită de societate să depună raportul (nu si membrii care sunt asociati unici si administratori);
3. Balanţa de verificare – clasa 7;
4. Raportul validat semnat olograf, scanat, în cazul în care acesta NU este semnat
electronic. Pentru a putea fi semnat electronic, persoana care întocmește și semnează raportul trebuie să deţină un certificat calificat, eliberat în condiţiile Legii
nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.