Declaraţiile de candidaturi se depun la sediul filialei sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire astfel încât să fie primite la filială până la data limită de 14 martie 2018, în original.

Decl. candidatura membru CF 2018

Decl. candidatura membru CDF 2018

Procedura alegeri CF CDF

Grafic alegeri CF si CDF

CECCAR Filiala Buzau – situatie mandate 2018

Procese verbale privind procesul de nominalizare a candidatilor la functia de membru al Consiliului filialei CECCAR Buzau, mandatul 2018-2022 si la functia de presedinte al Comisiei de disciplina a filialei CECCAR Buzau si Listele candidatilor admisi in urma procesului de nominalizare.

PV – nominalizare candidati CF si lista candidati admisi, fil Buzau

PV – nominalizare candidati presedinte CD si lista candidati admisi, fil Buzau