Prin prezenta vă comunicăm că prin Hotărârea nr. 19/511 din 28.02.2019 a Consiliului Superior al CECCAR s-a prelungit perioada de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la 31 martie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018, și și-au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.

Cu stimă, 

CECCAR Filiala Buzău

Președinte,

Gheorghe Pâsoi