Prin prezenta vă comunicăm că în cadrul Conferinței Nationale din data de 30 martie 2019,  s-a hotărât, conform Hotărârii nr. 19/85/30,03,2019, prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2018 până la 30 aprilie 2019, exclusiv pentru membrii care au depus rapoartele de activitate anuale, aferente anului 2018 și și-au îndeplinit integral obligațiile față de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.