Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate cele patru Standarde Internaționale de Educație (IES) revizuite în octombrie 2019 de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Educație Contabilă (IAESB) din cadrul IFAC, respectiv:
Standardul Internațional de Educație (IES) 2, Dezvoltarea profesională inițială – competențe tehnice (revizuit)

Standardul Internațional de Educație (IES) 3, Dezvoltarea profesională inițială – aptitudini profesionale (revizuit)

Standardul Internațional de Educație (IES) 4, Dezvoltarea profesională inițială – valori, etică și atitudini profesionale (revizuit)

Standardul Internațional de Educație (IES) 8, Competența profesională pentru partenerii de misiune responsabili pentru auditurile situațiilor financiare (revizuit)

Noile standarde, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2021, tratează educația și dezvoltarea în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și cel al scepticismului profesional și se referă atât la competențele, aptitudinile și comportamentele candidaților la titlul de profesionist contabil, cât și la cele ale persoanelor care dețin deja această calificare.

Varianta în limba română a întregii suite de Standarde Internaționale de Educație poate fi accesată din secțiunea Publicații – Organisme internaționale – Norme profesionale și ghiduri de pe site-ul CECCAR.

07.01.2020

Sursa site CECCAR: http://ceccar.ro/ro/?p=16445