Precizari privind evaluarea aferenta semestrului I de stagiu

Dorim sa va facem cunoscut faptul ca evaluarea aferentă semestrului I de stagiu pentru anii I, II și III va avea loc în luna iunie a anului în curs, la sediul filialelor CECCAR centru de stagiu, conform programului de mai jos.

Anul I

  • Proba scrisă: 10 iunie ora 9.00

Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

  • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială.

Anul II

  • Proba scrisă: 9 iunie ora 9.00

Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

  • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Fiscalitate, Contabilitatea institutiilor publice și Contabilitatea organizatiilor non-profit.

Anul III

  • Proba scrisă: 8 iunie ora 16.00

Proba scrisă constă în evaluarea celor doua discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

  Durata: 3 ore

  • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietului de practica aferent disciplinei Directive europene în domeniul contabilităţii (echivalent Contabilitate și raportare financiară).


CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2018

Calendar 2018 activitati stagiu


Centre de examen pentru sesiunea examenului de acces din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018 pentru absolventii de masterat 20-21.01.2018

Centre examen acces echivalari master 20-21.01.2018

Tematica 2017 EC – examen acces

In functie de disciplinele la care trebuie sa se sustina examen, in data de 20 ianuarie 2018 se va desfasura examenul la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, iar in ziua de 21 ianuarie 2018 se va derula examenul la disciplinele Evaluarea economica si financiara a intreprinderii, Audit, Expertiza si Doctrina si deontologia profesiei contabile.


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul II și din anul III de stagiu, perioada 20-21 ianuarie 2017

Reexaminare stagiu an II si III 2018


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul I de stagiu, perioada 13-14 ianuarie 2017

Reexaminare stagiu an I 2018

 


“În atenţia stagiarilor anul III – 2017

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.”


În atenţia stagiarilor filialei Buzău anul I 2017

Programul de stagiu aferent anului I 2017 va cuprinde urmatoarele aspecte:

I.                  Componenta teoretică:

–         Structura programului de formare, conform tabelului nr. 1 din atasament

–         Materialele didactice elaborate de C.E.C.C.A.R., respectiv:

a)     Contabilitate şi raportare financiară – editura C.E.C.C.A.R. – diponibilă pentru vânzare după data de 17 iulie 2017

b)    Contabilitate managerială – editura C.E.C.C.A.R. – diponibilă pentru vânzare după data de 17 iulie 2017

c)     IFRS 2015 – în limita stocului disponibil – preţ pentru stagiari 109 lei

Calendarul activităţilor conform tabelului nr. 2 din atasament

Centrele de stagiu pentru întâlnirile teoretice şi pentru susţinerea evaluării – proba scrisă cu subiecte elaborate unitar, urmeaza a fi stabilite;

II.               Componenta practică a stagiului:

Structura programului de formare conform tabelului nr. 1 din atasament

Caietul de practică –ce va fi pus la dispoziţie de sediul central prin INDPC

Calendarul activităţilor conform tabelului nr. 2 din atasament

Centrele de stagiu pentru întâlnirile de practică şi pentru susţinerea evaluării – proba orală de prezentare şi suţinere a proiectului practic, urmeaza a fi stabilite;

Taxele de stagiu sunt: 1.000 ron/an pentru categoria expert contabil si 700 ron/an pentru categoria contabil autorizat.

Contravaloarea taxei de stagiu se poate achita în numerar la casieria filialei din Str. Clujului Nr. 32, de luni-vineri între orele 08.00-16.00, sau prin virament bancar în contul bancar RO08 RZBR 0000 0600 0656 3463 deschis la Raiffeisen Bank Suc. Buzau Beneficiar – C.E.C.C.A.R. Buzau, CIF – RO 7426179, specificandu-se pe OP „taxa stagiu” si numele stagiarului, in situatia in care viramentul se va face din contul unei persoane juridice.