CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2020

Participarea stagiarilor la cursurile la sala este obligatorie incepand cu anul 2020.

Filialele centru vor avea activitati doar intr-una dintre cele 2 saptamani alocate pentru fiecare intalnire de stagiu. In acest fel, stagiarii care din motive intemeiate si probate corespunzator nu pot participa la activitatile la sala organizate de filiala centru de care apartin, in urma solicitarii si aprobarii, sa poata participa la cursurile filialei centru cea mai apropiata.

Pregatirea stagiarilor in semestrul I 2020 se va face conform tabelului de mai jos:

Pregatirea stagiarilor a fost structurata astfel deoarce participarea stagiarilor la cursurile la sala este obligatorie incepand cu anul 2020. În acest fel, stagiarii participa la cursurile filialei centru de stagiu cea mai apropiata.

Calendar stagiu si examene CECCAR 2020

Anexa Calendar 2020 stagiu si examene


CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2019

Calendar 2019 activitati stagiu si examene

Discipline si probe activitati stagiu 2019


Planificare reexaminare stagiari sem II 2019

Reexaminarea la proba scrisă (teoretică) a stagiarilor, programată initial in calendar pentru perioada 13 – 15 decembrie 2019, se va organiza dupa urmatorul orar:

-Stagiari an II, vineri, 13 decembrie 2019, ora 16:00 Restanțe din disciplinele anului II – semestrul II

-Stagiari an I, sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 09:30 Restanțe din disciplinele anului I – semestrul II

-Stagiari an III, sâmbătă, 14 decembrie 2019, ora 09.30 Restanțe din disciplinele anului III – semestrul  II

Reexaminarea la proba orală (practică) se organizează de fiecare centru de stagiu în funcție de numărul de stagiari în orice zi/zile din perioada 13 – 15 decembrie 2019.


„Managementul performanței”, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) pune la dispoziția stagiarilor o nouă publicație de mare utilitate – Managementul performanței.

Lucrarea, realizată de Corina-Graziella Bâtcă-Dumitru, Daniela-Nicoleta Sahlian și Cleopatra Șendroiu, analizează în opt capitole cele mai importante aspecte referitoare la managementul performanței, precum măsurarea performanței, analiza cost-volum-profit și performanța și decizii manageriale pe termen scurt bazate pe costuri.

În capitolul introductiv – Managementul performanței: măsurare și control – este explicat conceptul de performanță și sunt definite concepte precum performanța organizațională, responsabilitatea socială corporativă, măsurarea performanței organizaționale, indicatorii-cheie de performanță și controlul performanței.

În Capitolul I (Măsurarea performanței prin metoda Activity Based Costing) se prezintă istoricul și cauzele costurilor pe procese, organizarea calculației costurilor pe procese, variante ale calculației costurilor pe procese, pentru ca, în partea de final, să fie abordată folosirea metodei ABC în analiza rentabilității clienților. Cel de-al doilea capitol, intitulat Măsurarea performanței prin metoda costurilor-țintă, aduce în discuție caracteristicile și necesitatea acestei metode, obiectivele și etapele de parcurs, fiind detaliată metodologia determinării costurilor-țintă și prezentate exemple privind aplicarea acestei metode.

Articol complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine.

Sursa site CECCAR: http://ceccar.ro/ro/?p=15396


Expertiză contabilă, o nouă publicație care vine în sprijinul stagiarilor, disponibilă acum la filialele CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) a lansat o nouă publicație de mare utilitate, destinată îndeosebi stagiarilor din anul III – Expertiză contabilă.

Lucrarea, realizată de lect. univ. dr. Sergiu-Bogdan Constantin, cadru didactic la Academia de Studii Economice din București, și Florentina Pantazi, expert contabil și doctor în științe economice, analizează în patru capitole, așa cum se anunță încă din titlu, cele mai importante aspecte referitoare la expertiza contabilă.

În capitolul I – Abordări conceptuale privind expertiza contabilă – sunt redate aspecte privind conceptul de expertiză contabilă (definiție, trăsături, obiect, reglementări), tipurile de expertize (judiciare și extrajudiciare), persoanele care pot efectua expertize contabile, respectiv Normele nr. 1.044/2010 aplicabile misiunii de expertiză contabilă judiciară.

Articol complet îl puteți consulta în revista CECCAR Business Magazine.

Sursa site CECCAR: http://ceccar.ro/ro/?p=15261


Cursuri stagiu pt. examenul de aptitudini, martie 2019

CECCAR organizeaza gratuit pentru stagiarii care au finalizat stagiul și doresc să se înscrie la Examenul de aptitudini din sesiunea 13 și 20 aprilie 2019 cursuri de pregătire la începutul lunii martie 2019. Cursurile de pregătire vor fi filmate și transmise live pe platforma online iar accesul stagiarilor se va face în baza unui user și a unei parole. Stagiarii vor ține legătura cu filialele de domiciliu, urmând a fi informați prin newsletter de perioada exactă în care se va organiza fiecare

modul de pregătire.

Disciplina Data Lector
Audit + Etică 4 martie 2019, ora 16.00 Păunescu Mirela
Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) 5 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Evaluare economică 6 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Expertiză contabilă 7 martie 2019, ora 16.00 Pantazi Florentina
Consolidare 11 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Fuziuni. Lichidări. Divizări 12 martie 2019, ora 16.00 Sahlian Daniela
Contabilitate națională (OMFP 1.802/2014) 13 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
Contabilitate națională (OMFP 1.802/2014) 14 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
Standarde internaționale de raportare financiară (IFRS) 15 martie 2019, ora 16.00 Irimescu Alina
TOTAL 9 zile

 

Disciplina Nr. de zile alocat Lector
Contabilitate națională (OMFP 1802/2014) 2 zile Irimescu Alina
Standarde internaționale de raportare financiara (IFRS) 2 zile Irimescu Alina -1 zi Sahlian Daniela -1 zi
Fuziuni. Lichidări. Divizări. Consolidare 2 zile Sahlian Daniela
Evaluare 1 zi Sahlian Daniela
Audit + Etica 1 zi Paunescu Mirela
Expertiză contabilă 1 zi Pantazi Florentina
TOTAL 9 zile

Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) 2019

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România organizează Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) în zilele de 13 aprilie 2019 (proba scrisă) şi 20 aprilie 2019 (proba orală).


Precizări importante cu privire la publicațiile CECCAR pentru pregătirea stagiarilor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), organismul profesional care gestionează profesia contabilă din România, organizează anual examen de admitere la stagiu în vederea obținerii calificării de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit Regulamentului privind accesul la profesie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227 din 5 martie 2008. Astfel, CECCAR oferă posibilitatea tuturor persoanelor interesate, care îndeplinesc condițiile necesare, să susțină examenul care să le permită accesul la stagiul de pregătire profesională, în urma căruia, prin absolvirea examenului de aptitudini, pot deveni experți contabili/contabili autorizați.

Vă reamintim că potrivit art. 2 din Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil și de contabil autorizat, programele de examen de admitere la stagiu pentru obținerea calității de expert contabil și de contabil autorizat, precum și reglementările privind stagiul și examenul de aptitudini se elaborează de Corp, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice, și se aprobă de Consiliul Superior al Corpului, urmărindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene în domeniu.

Exercițiile, lucrările practice – incluzând aici și caietele de practică – și studiile de caz ce fac obiectul pregătirii stagiarilor se stabilesc anual de direcția de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă și se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobați de Biroul permanent al Consiliului Superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau altor specialiști pe domenii. În cadrul întâlnirilor cu stagiarii organizate de CECCAR, lectorii oferă suport în rezolvarea caietelor de practică pentru a ajuta la atingerea nivelului de cunoștințe necesare promovării examenului de aptitudini.

Programele de pregătire a stagiarilor sunt organizate și concepute pentru a răspunde nevoilor acestora, pentru a facilita acumularea cunoștințelor necesare dobândirii calificărilor de expert contabil și de contabil autorizat.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă aducem la cunoștință că CECCAR este singura entitate avizată, la nivel național, să certifice experți contabili/contabili autorizați. Corpul garantează pentru corectitudinea și relevanța educațională a informațiilor cuprinse în publicațiile de specialitate dedicate pregătirii stagiarilor și examenelor, editate de Editura CECCAR, precum și pentru informațiile furnizate în cadrul programelor de pregătire pentru examenul de acces la profesie și pentru examenul de aptitudini. 

Menționăm, pe această cale, că CECCAR nu se asociază cu anunțurile altor entități care oferă informații cu privire la modalitățile de acces la profesia de expert contabil/contabil autorizat, la subiectele examenului și nici cu alte publicații care pretind că susțin pregătirea stagiarilor CECCAR. Subiectele și rezolvările vehiculate de alte entități prin diverse canale de comunicare nu sunt avizate de CECCAR. 

Toate publicațiile editate de CECCAR pentru pregătirea în vederea accesului la profesie sunt realizate în conformitate cu programele aferente fiecărui examen și perioadei de stagiu, acestea cuprinzând teoria, studiile de caz și exercițiile recomandate.

Pentru informații avizate cu privire la tematica examenului de acces la profesie/examenului de aptitudini și modalitățile de pregătire pentru susținerea acestora, vă rugăm să vă adresați exclusiv CECCAR.

Vă mulțumim!

Cititi articolul integral aici:

http://ceccar.ro/ro/?p=13324

10.01.2019


Precizari privind evaluarea aferenta semestrului I de stagiu

Dorim sa va facem cunoscut faptul ca evaluarea aferentă semestrului I de stagiu pentru anii I, II și III va avea loc în luna iunie a anului în curs, la sediul filialelor CECCAR centru de stagiu, conform programului de mai jos.

Anul I

  • Proba scrisă: 10 iunie ora 9.00

Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

  • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Contabilitate și raportare financiară și Contabilitate managerială.

Anul II

  • Proba scrisă: 9 iunie ora 9.00

Proba scrisă constă în evaluarea la cele trei discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

Durata: 3 ore

  • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietelor de practica aferente disciplinelor: Fiscalitate, Contabilitatea institutiilor publice și Contabilitatea organizatiilor non-profit.

Anul III

  • Proba scrisă: 8 iunie ora 16.00

Proba scrisă constă în evaluarea celor doua discipline din programul de stagiu aferent semestrului I.

  Durata: 3 ore

  • Proba orală: intervalul 8-10 iunie conform organizarii filialelor

Proba orală constă în evaluarea caietului de practica aferent disciplinei Directive europene în domeniul contabilităţii (echivalent Contabilitate și raportare financiară).


CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2018

Calendar 2018 activitati stagiu


Centre de examen pentru sesiunea examenului de acces din zilele de 20 si 21 ianuarie 2018 pentru absolventii de masterat 20-21.01.2018

Centre examen acces echivalari master 20-21.01.2018

Tematica 2017 EC – examen acces

In functie de disciplinele la care trebuie sa se sustina examen, in data de 20 ianuarie 2018 se va desfasura examenul la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate si Drept, iar in ziua de 21 ianuarie 2018 se va derula examenul la disciplinele Evaluarea economica si financiara a intreprinderii, Audit, Expertiza si Doctrina si deontologia profesiei contabile.


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul II și din anul III de stagiu, perioada 20-21 ianuarie 2017

Reexaminare stagiu an II si III 2018


Precizări privind organizarea reevaluării stagiarilor din anul I de stagiu, perioada 13-14 ianuarie 2017

Reexaminare stagiu an I 2018

 


“În atenţia stagiarilor anul III – 2017

Dorim să facem cunoscut faptul că în urma evaluării stagiarilor, anul III, din data de 21 octombrie a.c. vor avea posibilitatea înscrierii la examenul de aptitudini, din zilele de 11 şi 18 noiembrie 2017, doar stagiarii care vor fi declaraţi admişi.

Evidenţa stagiarilor admişi va fi comunicată în cel mai scurt timp prin intermediul filialelor CECCAR.

În urma analizei privind situatia absoventilor anului III de stagiu si a rezultatelor examenului de aptitudini, CECCAR are in vedere posibilitatea organizarii unei sesiuni suplimentare a examenului de aptitudini în perioada aprilie – mai 2018.”


În atenţia stagiarilor filialei Buzău anul I 2017

Programul de stagiu aferent anului I 2017 va cuprinde urmatoarele aspecte:

I.                  Componenta teoretică:

–         Structura programului de formare, conform tabelului nr. 1 din atasament

–         Materialele didactice elaborate de C.E.C.C.A.R., respectiv:

a)     Contabilitate şi raportare financiară – editura C.E.C.C.A.R. – diponibilă pentru vânzare după data de 17 iulie 2017

b)    Contabilitate managerială – editura C.E.C.C.A.R. – diponibilă pentru vânzare după data de 17 iulie 2017

c)     IFRS 2015 – în limita stocului disponibil – preţ pentru stagiari 109 lei

Calendarul activităţilor conform tabelului nr. 2 din atasament

Centrele de stagiu pentru întâlnirile teoretice şi pentru susţinerea evaluării – proba scrisă cu subiecte elaborate unitar, urmeaza a fi stabilite;

II.               Componenta practică a stagiului:

Structura programului de formare conform tabelului nr. 1 din atasament

Caietul de practică –ce va fi pus la dispoziţie de sediul central prin INDPC

Calendarul activităţilor conform tabelului nr. 2 din atasament

Centrele de stagiu pentru întâlnirile de practică şi pentru susţinerea evaluării – proba orală de prezentare şi suţinere a proiectului practic, urmeaza a fi stabilite;

Taxele de stagiu sunt: 1.000 ron/an pentru categoria expert contabil si 700 ron/an pentru categoria contabil autorizat.

Contravaloarea taxei de stagiu se poate achita în numerar la casieria filialei din Str. Clujului Nr. 32, de luni-vineri între orele 08.00-16.00, sau prin virament bancar în contul bancar RO08 RZBR 0000 0600 0656 3463 deschis la Raiffeisen Bank Suc. Buzau Beneficiar – C.E.C.C.A.R. Buzau, CIF – RO 7426179, specificandu-se pe OP „taxa stagiu” si numele stagiarului, in situatia in care viramentul se va face din contul unei persoane juridice.