Cursuri

ATENTIE:  MEMBRII CARE NU PARTICIPĂ  LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CONFORM PNDPC, AFERENTE ANULUI ÎN CURS, NU MAI BENEFICIAZĂ DE GRATUITATE.

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei , forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, art.3 lit.g) ”Viza anuală pentru exercitarea profesiei de către experții contabili și contabilii autorizați se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiții:(…) g)parcurgerea programului de formare profesională continuă organizat de CECCAR, conform PNDPC”.  De asemenea, potrivit art.1 pct.A.1 din Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, forma actualizată cu modificările aprobate de plenul Conferinței Naționale din 30 martie 2019, ” în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursuri de formare profesională continuă”

ASTFEL, MEMBRII CARE NU PARTICIPĂ  LA CURSURILE DE FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ CONFORM PNDPC, AFERENTE ANULUI ÎN CURS, NU MAI BENEFICIAZĂ DE GRATUITATE.

13.09.2019


ANUNŢ
ULTIMELE CURSURI DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ
DIN ANUL 2019

6 – 7 noiembrie 2019  si  22-23 noiembrie 2019

C.E.C.C.A.R. filiala Buzău organizează cursuri de pregătire profesională continuă, ultimele din anul 2019, astfel:

CURSUL I – 20 ORE CPD

“Noutati fiscale 2019/Contabilitatea si fiscalitatea impozitului pe profit– echivalat cu 20 ore CPD, susţinut în zilele:

– 06 noiembrie 2019 incepand cu ora 14,00 – lector univ. dr. Delia Cataramă
– 07 noiembrie 2019 incepand cu ora 14,00 – prof. univ. dr. Corina Graziella Bâtcă-Dumitru

CURSUL II – 20 ORE CPD

● „Reglementari fiscale cu incidenta fiscala in a doua parte a anului 2019” echivalat cu 20 de ore CPDCursul va fi susţinut de către conf. univ. dr. Popa Adriana, în zilele:

– 22  noiembrie 2019 (vineri) incepand cu ora 14,00;
– 23 noiembrie 2019 (sambata) incepand cu ora 09,00.

Locaţia desfăşurării cursului este sediul C.E.C.C.A.R. filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Potrivit art. 1 pct. A.1 din Sistemul de cotizatii in cadrul CECCAR “in baza cotizatiei anuale achitate, membrii beneficiaza gratuit doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de formare profesionala continua”. Astfel, membrii care nu participa la cursurile de formare profesionala continua conform PNDPC (40 ore CPD), aferente anului in curs, nu mai beneficiaza de gratuitate.

Vă rugăm în acest sens să studiați fișierul atașat prezentei pentru consultarea numărului de ore de pregătire profesională continuă cu care figurați în evidențele filialei ca efectuate în anul curent.

S I T U A T I E  C U R S U R I  2 0 1 9

ATENTIE: Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Vă reamintim că în conformitate cu normele în vigoare, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă, toţi profesioniştii contabili au obligaţia să efectueze minim 40 de ore de pregătire profesională pe an, ore de pregătire necesare şi pentru obţinerea vizei anuale de exercitare a profesiei în anul următor.

Vă rugăm să transmiteţi cererile de înscriere pentru curs pe adresa de email: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro sau direct la sediul filialei. 

Detalii suplimentare puteţi obţine la tel. 0238/713.839.

Persoanele care NU sunt membre C.E.C.C.A.R. vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile, pentru o taxă de 357 lei (inclusiv TVA), care se va achita până la inceperea cursului la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Buzău sau in contul C.E.C.C.A.R. Fil. Buzau, CIF: RO 7426179 BCR Suc. Buzau RO09 RNCB 0096 0441 8094 0002.

Pentru membrii INACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care doresc sa participe la curs, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).

CERERE INSCRIERE CURS


ANUNŢ CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Fiscalitate. Contabilitatea altor tipuri de entitati”,  07 si 11 octombrie 2019

Filiala C.E.C.C.A.R. Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii C.E.C.C.A.R. cu tema “Fiscalitate. Contabilitatea altor tipuri de entitati”.

Cursul se va desfăşura pe durata a doua zile, respectiv:

  •  07 octombrie 2019, începând cu ora 16,00, cursul „Fiscalitate”  –  lector conf. univ. dr. Gabriel Jinga 
  •  11 octombrie 2019, începând cu ora 11,00, pentru disciplina Contabilitatea altor tipuri de entitati” -lector: prof. univ. dr. Aurelia Stefanescu

Locaţia desfăşurării cursului este sediul C.E.C.C.A.R. filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Cursul constituie 20 ore de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC şi este inclus în cuantumul cotizației fixe achitate la obţinerea vizei pe anul 2019 – pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. (in limita a 40 ore CPD).

ATENTIE: pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea celor doua teste.

Persoanele care NU sunt membre C.E.C.C.A.R. vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile, pentru o taxă de 357 lei (inclusiv TVA), care se va achita până la inceperea cursului la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Buzău sau in contul C.E.C.C.A.R. Fil. Buzau, CIF: RO 7426179 BCR Suc. Buzau RO09 RNCB 0096 0441 8094 0002.

Pentru membrii INACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care doresc sa participe la curs, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).

Înscrierea privind participarea la curs se face DOAR PRIN FORMULARUL DE CERERE DE CURS COMPLETATîn ordinea depunerii acestora, în limita locurilor disponibile de 70 de locuri, prioritate având membrii C.E.C.C.A.R. Formularul de cerere de curs poate fi gasit la adresa www.ceccarbuzau.ro sectiunea „Formulare”.

Mentionam faptul că aceste cursuri sunt destinate în principal membrilor care nu si-au efectuat pana la acest moment orele de pregătire profesională continuă obligatorii pentru anul 2019 (40 de ore incluse in cuantumul cotizației).

Vă reamintim că în conformitate cu normele în vigoare, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă, toţi profesioniştii contabili au obligaţia să efectueze minim 40 de ore de pregătire profesională pe an, ore de pregătire necesare şi pentru obţinerea vizei anuale de exercitare a profesiei în anul următor.

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: stagiu@ceccarbuzau.ro. Se fac înscrieri până la limita de 70 de participanti.


Filiala C.E.C.C.A.R. Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii C.E.C.C.A.R. cu tema Noutăţi fiscale aplicabile în 2018 – Contabilitate financiara”.

Cursul se va desfasura pe durata a doua zile respectiv:

08 octombrie 2018, începând cu ora 14.00, pentru disciplina Fiscalitate. Lector: lect. univ. dr. Delia Catarama

10 octombrie  2018, începând cu ora 15,30, pentru disciplina Contabilitate financiara. Lector: lect. univ. dr. Daniela Sahlian 

Locaţia desfăşurării cursului este sediul C.E.C.C.A.R. filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Acest curs constituie 20 ore CPD (din care 10 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC si este inclus in cuantumul cotizației fixe achitate la obtinerea vizei pe anul 2018 – pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. (in limita a 40 ore CPD).

ATENTIE: pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea celor doua teste.

Persoanele care NU sunt membre C.E.C.C.A.R., dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 357 lei (inclusiv TVA), care se va achita până la inceperea cursului la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Buzău sau in contul C.E.C.C.A.R. Fil. Buzau, CIF: RO 7426179 BCR Suc. Buzau RO09 RNCB 0096 0441 8094 0002.

Pentru membrii INACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care doresc sa participe la curs, dar si pentru membrii ACTIVI care si-au efectuat deja cele 40 de ore obligatorii, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).

Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările cursului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la curs se face în ordinea depunerii cererilor de curs, în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii C.E.C.C.A.R.

CERERE DE INSCRIERE LA CURS

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până la data de 05 octombrie 2018, ora 16,00.
Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.


ANUNŢ CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

„Noutăţi fiscale aplicabile în 2018” –

„Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar”
26 aprilie si 03 mai 2018

Filiala C.E.C.C.A.R. Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii C.E.C.C.A.R. cu tema “Noutăţi fiscale aplicabile în 2018 – Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar ”. 

Cursul se va desfasura pe durata a doua zile respectiv:

  • 26 aprilie  2018, începând cu ora 15,00, pentru disciplina Fiscalitate
  • 03 mai  2018, începând cu ora 15,00, pentru disciplina Contabilitate financiară

Locaţia desfăşurării cursului este sediul C.E.C.C.A.R. filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Lectori:
 conf. univ. dr. Gabriel Jinga în data de 26 aprilie a.c. – pentru disciplina Fiscalitate
 lect. univ. dr. Daniela Sahlian – în data de 03 mai  a.c. – pentru disciplina Contabilitate financiară

Acest curs constituie 20 ore CPD (din care 10 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC si este inclus in cuantumul cotizației fixe achitate la obtinerea vizei pe anul 2018 – pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. (in limita a 40 ore CPD).

ATENTIE: pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea celor doua teste.

Persoanele care NU sunt membre C.E.C.C.A.R., dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 357 lei (inclusiv TVA), care se va achita până la inceperea cursului la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Buzău sau in contul C.E.C.C.A.R. Fil. Buzau, CIF: RO 7426179 BCR Suc. Buzau RO09 RNCB 0096 0441 8094 0002.

Pentru membrii INACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care doresc sa participe la curs, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).

Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările cursului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la curs se face DOAR PRIN FORMULARUL DE CERERE DE CURS COMPLETATîn ordinea depunerii acestora, în limita locurilor disponibile de 70 de locuri, prioritate având membrii C.E.C.C.A.R. Formularul de cerere de curs poate fi gasit la adresawww.ceccarbuzau.ro sectiunea „Formulare” sau poate fi descarcat accesand link-ul de mai jos:

CERERE INSCRIERE CURS

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până la data de 25 aprilie 2018, ora 16,00.
Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.


 


ANUNŢ CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

„Noutăţi fiscale aplicabile în 2018” –
„Politici contabile potrivit OMFP 1802/2014,
cu modificările și completările ulterioare”
28 martie si 12 aprilie

Filiala C.E.C.C.A.R. Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii C.E.C.C.A.R. cu tema “Noutăţi fiscale aplicabile în 2018 – Politici contabile potrivit OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare”.

Cursul se va desfasura pe durata a doua zile respectiv:

  • 28 martie  2018, începând cu ora 14,00, pentru disciplina Fiscalitate
  • 12 aprilie 2018, începând cu ora 14,00, pentru disciplina Contabilitate financiară

Locaţia desfăşurării cursului este sediul C.E.C.C.A.R. filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Lectori:
Lect. univ. dr. Delia Catarama în data de 28 martie a.c. – pentru disciplina Fiscalitate
-L
ect. dr. ec. Georgeta Petre – în data de 12 aprilie a.c. – pentru disciplina Contabilitate financiară

Acest curs constituie 20 ore CPD (din care 10 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC si este inclus in cuantumul cotizației fixe achitate la obtinerea vizei pe anul 2018 – pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. (in limita a 40 ore CPD).

ATENTIE: pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea celor doua teste.

Persoanele care NU sunt membre C.E.C.C.A.R., dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 357 lei (inclusiv TVA), care se va achita până la inceperea cursului la sediul filialei C.E.C.C.A.R. Buzău sau in contul C.E.C.C.A.R. Fil. Buzau, CIF: RO 7426179 BCR Suc. Buzau RO09 RNCB 0096 0441 8094 0002.

Pentru membrii INACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care doresc sa participe la curs, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).

Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările cursului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la curs se face în ordinea depunerii cererilor de curs, în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii C.E.C.C.A.R.

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până la data de 27 martie 2018, ora 16,00.
Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.

CERERE DE INSCRIERE LA CURS


Aspecte privind recunoasterea orelor CPD in baza protocolului incheiat intre CECCAR si ACCA

După cum vă este cunoscut CECCAR a încheiat cu ACCA un acord de colaborare, în domeniul pregătirii profesionale continue, acord care are în vedere crearea bazelor unei cooperări între cele două instituţii în domeniul dezvoltării profesionale continue.

Potrivit acordului de cooperare:

Ø  Membrii comuni care aleg să urmeze schema ACCA de CPD vor obţine automat recunoaştere a cerinţelor de CPD ale CECCAR. În situaţia în care un membru comun îndeplineşte în totalitate cerinţele anuale de CPD ale ACCA, acest aspect va fi acceptat de către CECCAR ca reprezentând îndeplinirea completă şi a cerinţelor CECCAR.

Ø  Îndeplinirea cerinţelor poate fi verificată prin prezentarea emailului de confirmare care este emis în mod automat de ACCA prin care se confirmă faptul că membrul respectiv şi-a întocmit Declaraţia anuală către ACCA.

Ø  Membrii comuni care aleg să urmeze cerinţele de CPD ale CECCAR vor obţine automat recunoaşterea cerinţelor de CPD ale ACCA. În situaţia în care un membru comun îndeplineşte în totalitate cerinţele anuale de CPD ale CECCAR, acest aspect va fi acceptat de către ACCA ca reprezentând îndeplinirea completă şi a cerinţelor ACCA.

Cu acest prilej vă reamintim faptul că membrii ACCA care fac dovada îndeplinirii cerinţei CPD in cadrul ACCA au obligaţia achitării integrale a cotizaţiei de membru însă nu au obligaţia participării la cursurile de pregătire profesională continuă.

 10.01.2018

 Anunţ ultimele cursuri de pregătire profesională organizate in luna NOIEMBRIE a.c. de catre CECCAR Filiala Buzau

C.E.C.C.A.R. filiala Buzău organizează cursuri de pregătire profesională continuă, ultimele din anul 2017, astfel:

“Noutati fiscale 2017/Lucrarile de inchidere a exercitiului financiar echivalat cu  20 de ore CPD. Cursul va fi susţinut de către Conf. univ. dr.  Popa Adriana în zilele:

– 08  noiembrie 2017 incepand cu orele 14,00;

– 17 noiembrie 2017 incepand cu orele 14,00.

Noutati fiscale 2017/Contabilitatea fondurilor europene  echivalat cu 20 ore CPD , susţinut de conf. univ. dr.  Jinga Gabrielîn zilele:

– 18 noiembrie 2017 incepand cu ora 09,00;

– 19 noiembrie 2017 incepand cu ora 09,00.

CERERE INSCRIERE CURSURI

Locaţia de desfăşurare a cursurilor: sediul filialei din Str. Clujului Nr. 32

Mentionam faptul că aceste cursuri sunt destinate în principal membrilor care nu si-au efectuat pana la acest moment orele de pregătire profesională continuă obligatorii pentru anul 2017 (40 de ore incluse in cuantumul cotizației).

Vă rugăm în acest sens să studiați fișierul primit pe email sau sunati la filiala pentru consultarea numărului de ore de pregătire profesională continuă cu care figurați în evidențele filialei ca efectuate în anul curent.

ATENTIE: Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Vă reamintim că în conformitate cu normele în vigoare, în vederea menţinerii unui grad ridicat de pregătire şi competenţă, toţi profesioniştii contabili au obligaţia să efectueze minim 40 de ore de pregătire profesională pe an, ore de pregătire necesare şi pentru obţinerea vizei anuale de exercitare a profesiei în anul următor.

Vă rugăm să transmiteţi cererile de înscriere pentru curs la e-mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro, prin fax la nr: 0238/713.839 sau direct la sediul filialei. Detalii suplimentare  puteţi obţine la tel. 0238/713.839.

CERERE INSCRIERE CURSURI


PROTOCOL RECUNOAȘTERE ORE CPD ÎNCHEIAT CU CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

În conformitate cu prevederile acestui protocol, membrilor comuni ai celor două organisme profesionale li se vor recunoaște în baza adeverințelor eliberate de organismele profesionale, la cerere, maxim 10 ore de pregătire efectuate la disciplina fiscalitate.


ANUNŢ CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Noutăţi fiscale aplicabile în 2017

Aplicarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

 

Filiala C.E.C.C.A.R. Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii C.E.C.C.A.R. cu tema Noutăţi fiscale aplicabile în 2017 – Aplicarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare. Principalele subiecte abordate în cadrul cursului sunt detaliate la final, în Anexă.

Cursul va avea loc în ziua de 8 iunie 2017, începând cu ora 15,00, pentru disciplina Fiscalitate, si in ziua de 16 iunie, ora 14,00 pentru disciplina Contabilitate financiară urmează a se comunica.

Locaţia desfăşurării cursului este sediul C.E.C.C.A.R. filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Lectori:
conf. univ. dr. Gabriel Jinga – în data de 8 iunie a.c – pentru disciplina Fiscalitate
lect. dr. ec. Georgeta Petre – data ce va fi comunicată ulterior  – pentru disciplina Contabilitate financiară

Acest curs constituie 20 ore CPD (din care 10 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC si este inclus in cuantumul cotizației fixe achitate la obtinerea vizei pe anul 2017 – pentru membrii activi ai CECCAR (in limita a 40 ore CPD).

ATENTIE: pentru membrii activi ai C.E.C.C.A.R. – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Persoanele care NU sunt membre C.E.C.C.A.R., dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 357 lei (inclusiv TVA), care se va achita până la data de 31 mai 2017 la sediul filialei CECCAR Buzău.

Pentru membrii INACTIVI ai C.E.C.C.A.R. care doresc sa participe la curs, tariful este de 238 lei (inclusiv TVA).
Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările cursului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la curs se face în ordinea depunerii cererilor de curs, în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii C.E.C.C.A.R.

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până la data de 31 mai 2017, ora 16,00.
Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.

Presedinte filiala                                       Director executive filiala
Ec. Gheorghe Pâsoi                                   Ec. Adina Mărgineanu


ANEXA


Printre subiectele ce vor fi abordate se numara:
Modificari recente în domeniul fiscal
Inventarierea patrimoniului, procedura de inventariere, documente intocmite, exemple practice, aspecte legale, contabile si fiscale privind:
– tratamentul plusurilor si minusurilor de inventar, compensari
– tratamentul activelor fara miscare, cu miscare lenta sau degradate
– casari si declasari de active
– pierderi tehnologice, perisabilitati legale
– tratamentul creantelor neincasate
– ajustari pentru deprecierea activelor

Aspecte fiscale privind calculul salariilor si contributiilor aferente pe 2017.

Aplicarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare

Legislația aplicabilă operatorilor economici;
Politici contabile,cadrul legal
Tratamente contabile privind elementele de activ, datorii și    capitaluri proprii;
Relatia contabilitate-fiscalitate;
Recunoașterea în contabilitate a veniturilor și a cheltuielilor;


ANUNŢ CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

Expertiză contabilă/Fiscalitate

Filiala CECCAR Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii CECCAR cu tema “Expertiza contabilă/Fiscalitate”.

Cursul va avea loc în zilele de 12 mai 2017, începând cu ora 14,00 şi 20 mai 2017, începând cu orele 09,30. Locaţia desfăşurării cursului este sediul CECCAR filiala Buzău, strada Clujului nr. 32.  Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Lectori:

– ec. Cristian Bejinaru – în data de 12 mai a.c – pentru disciplina Expertiza contabilă

– lect. univ. dr. Delia Cataramă – în data de 20 mai  – pentru disciplina Fiscalitate

Acest curs constituie 20 ore CPD (din care 10 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC si este inclus in cuantumul cotizației fixe achitate la obtinerea vizei pe anul 2017 – pentru membrii activi ai CECCAR.

ATENTIE: pentru membrii activi ai CECCAR – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Conform art. 15 alin (1) din Normele 1044/2010 „experţii contabili judiciari sunt obligaţi să participe la formele de instruire, perfecţionare şi reciclare profesională, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională, pentru efectuarea a minim 40 de ore pe an de pregătire profesională, din care 20 de ore de curs, la disciplinele care au tangenţă cu activitatea de expertiză contabilă judiciară.”

Persoanele care NU sunt membri CECCAR, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 300 de lei, care se va achita până la data de 10 mai 2017 la sediul filialei CECCAR Buzău.

Pentru membrii INACTIVI ai CECCAR care doresc sa participe la curs, tariful este de 200 lei.

Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările cursului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la curs se face în ordinea depunerii cererilor de curs, în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii CECCAR.

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până pe data de 10 mai 2017, ora 15,00.

Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.


ANUNŢ CURS DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ CONTINUĂ 28-29 aprilie a.c.

Modificări recente ale Codului Fiscal aduse prin OUG 84/2016 şi OUG 3/2017

OMFP 1802 vs. IAS/IFRS
Filiala CECCAR Buzău organizează cursul de pregătire profesională continuă pentru membrii CECCAR cu tema  Modificări recente ale Codului Fiscal aduse prin OUG 84/2016 şi OUG 3/2017/ OMFP 1802 vs IAS/IFRS”. Principalele subiecte abordate în cadrul cursului sunt detaliate la final, în Anexă.

Cursul va avea loc în zilele de 28 aprilie 2017, începând cu ora 15,00 şi 29 aprilie 2017, începând cu orele 09,00. Locaţia desfăşurării cursului este sediul CECCAR filiala Buzău, strada Clujului nr. 32.  Capacitatea sălii de curs a filialei este de 70 de locuri.

Lectori:
lect. univ. dr. Sahlian Daniela – în data de 28 aprilie a.c – pentru disciplina Contabilitate financiara
lect. Rădulescu Cristian – în data de 29 aprilie  – pentru disciplina Fiscalitate

Acest curs constituie 20 ore CPD (din care 10 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC si este inclus in cuantumul cotizației fixe achitate la obtinerea vizei pe anul 2017 – pentru membrii activi ai CECCAR.

ATENTIEpentru membrii activi ai CECCAR – Cursul face parte din seria cursurilor obligatorii cuprinse în Programul Naţional de Dezvoltare Profesională Continuă, fiind obligatorie prezenţa şi susţinerea testului.

Persoanele care NU sunt membri CECCAR, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil vor putea participa la acest curs, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 300 de lei, care se va achita până la data de 25 aprilie 2017 la sediul filialei CECCAR Buzău.

Pentru membrii INACTIVI ai CECCAR care doresc sa participe la curs, tariful este de 200 lei.

Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările cursului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorilor.

Înscrierea privind participarea la curs se face în ordinea depunerii cererilor de curs, în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii CECCAR.

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până pe data de 25 aprilie 2017, ora 15,00.

Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.
Presedinte filiala                                                                  Director executiv filiala
Ec. Gheorghe Pâsoi                                                               Ec. Adina Mărgineanu


ANEXA

Printre subiectele ce vor fi abordate se numara:
I.  Modificari recente ale Codului Fiscal aduse prin OUG 84/2016 si OUG 3/2017

OUG 84/2016:

1.   Dispozitii generale:

–   Stock options plan- modificare definitie (includerea entitatilor nelistate)
–   Contribuabili declarati inactivi/contribuabili carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, – modificare reguli din perspectiva deducerii TVA si, dupa caz, a cheltuielilor cu bunurile/ serviciile achizitionate in perioada in care erau inactivi/aveau codul de TVA anulat, ulterior reinregistrarii in scopuri de TVA/ reactivarii. Prevederi similare au fost introduse si pentru beneficiarii livrarilor/ prestarilor de bunuri/ servicii achizitionate de la acesti contribuabili.

2.   Impozit pe profit

–   An fiscal modificat – reguli privind modificarea ulterioara a anului fiscal diferit de anul calendaristic (inclusiv in situatia revenirii la anul fiscal corespunzator anului calendaristic);
–   Profit reinvestit – aplicarea facilitatii pe perioada nelimitata si extinderea sferei de aplicare a facilitatii asupra dreptului de utilizare a programelor informatice;
–   Cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile – completari referitoare la cheltuielile de conducere si administrare ce pot fi considerate ca fiind aferente veniturilor neimpozabile (functiile de conducere si administrare pot fi considerate cele definite prin lege sau prin reglementari interne); se specifica faptul ca pentru anumite venituri neimpozabile (e.g. venituri din anularea/recuperarea cheltuielilor pentru care nu s-a acordat deducere, venituri din profitul amanat, etc.) nu se pot aloca cheltuieli de conducere si administrare/cheltuieli comune aferente;
–   Cheltuieli pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic – sunt incluse in categoria cheltuielilor deductibile fiscal;
–   Amortizare fiscala – sunt incluse in categoria mijloacelor fixe amortizabile mijloacele fixe detinute si utilizate pentru organizarea si desfasurarea invatamantului profesional si tehnic precum si investitiile aferente acestor activitati.

3.  Microintreprinderi

–   Reducere valoare capital social (45.000 RON) pt care o persoana  juridica poate opta pentru a deveni platitor de impozit pe profit si extinderea posibilitatii de exercitare a acestei optiuni si pentru entitatile care subscriu un capital social de cel putin 45.000 RON ulterior infiintarii.

4.  Impozit pe venit

–   Venituri neimpozabile – bursele, premiile si alte drepturi primite de elevi pe parcursul invatamantului profesional si tehnic;
–   Venit net activitati independente – sunt deductibile cheltuielile pentru organizarea invatamantului profesional si tehnic;
–   Declaratia 205- eliminata pentru platitorii de venituri din salarii si alte venituri declarate prin declaratia 112;

5.  Contributii sociale

–    Exceptare de la plata contributiilor sociale – veniturile obtinute de zilieri;
–    Salarii/diferente de salarii acordate pentru perioade anterioare (din nota de fundamentare reiese ca este vorba de plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada 2008-2011) – contributiile sociale datorate pentru aceste venituri se declara si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite veniturile  (prevederile referitoare la depunerea declaratiilor rectificative sunt, de asemenea, aplicabile).

6.  TVA

–    Introducere regim agricultori;
–    Ajustare TVA – efectuata anual, in anumite conditii;
–    Eliminare ROI.

7.   Taxe locale

–    Impozit pe cladiri/teren/mijloace de transport – modificari scutiri pentru veterani/vaduve de razboi, persoane cu handicap, persoane persecutate politic.

OUG 3 / 2017:

– scutirea de impozit pe profit pentru activitatile de inovare, cercetare – dezvoltare;
– modificari ale regimului microintreprinderilor;
– regimul fiscal de impozitare al salariatilor implicati in activitati sezoniere;
– regimul abonamentelor de sanatate suportate de angajati;
– regimul de impozitare a veniturilor din transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din patrimoniul personal;
– modificari ale regimul de impozitare din perspectiva contributiilor sociale (pensie si sanatate).

Separat, suportul de curs va acoperi si tematica impozitului specific reglementat de Legea 170/2016, precum si normele de aplicare in stadiul actual de proiect.

 


SEMINAR GRATUIT

Modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017 şi implicaţii în Declaraţia 394.

Lucrările de închidere a exerciţiului financiar 2016

Filiala CECCAR Buzău organizează seminarul GRATUIT PENTRU MEMBRII CECCAR cu tema  Modificările apărute în Codul fiscal cu aplicabilitate din 2017 şi implicaţii în Declaraţia 394. Lucrările de închidere a exerciţiului financiar. Principalele subiecte abordate în cadrul seminarului sunt detaliate în Anexă.

Seminarul va avea loc în ziua de 19 ianuarie 2017, începând cu orele 14,00. Locaţia desfăşurării seminarului este sediul CECCAR filiala Buzău, strada Clujului nr. 32. În cazul în care numărul de participanţi depăşeşte capacitatea sălii, în funcţie de locaţiile disponibile, aceasta se va putea schimba. In acest caz, noua locaţie va fi anunţată în data de 17 ianuarie 2017.

Lector: expert contabil, conf. univ. dr. Adriana Florina Popa.

Participarea la acest seminar NU este condiţionată de obţinerea vizei până la data de 19 ianuarie 2017.

După obţinerea vizei pe anul 2017, membrii care au participat la acest seminar, pe baza unei cereri depuse la filială, îşi vor putea echivala 10 ore CPD (din care 5 verificabile) de formare şi dezvoltare profesională continuă conform PNDPC.

Persoanele care NU sunt membri CECCAR, dar care îşi desfăşoară activitatea în domeniul financiar contabil, vor putea participa la acest seminar, în limita locurilor disponibile pentru o taxă de 150 de lei, care se va achita până la data de 17 ianuarie 2017 la sediul filialei CECCAR Buzău.

Toţi participanţii vor primi materiale suport. Lucrările seminarului vor fi interactive, participanţii având posibilitatea adresării de intrebări, la care vor primi răspunsuri din partea lectorului.

Înscrierea privind participarea la seminar se face în ordinea depunerii cererilor, în limita locurilor disponibile, prioritate având membrii CECCAR.

Cererile de participare se vor depune la filială sau se vor transmite la adresa de mail: ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro  până la data de 17 ianuarie 2017, ora 15,00.

Intrarea în sală se va realiza potrivit listei de participanţi.

Presedinte filiala                                                      Director executiv filiala

Ec. Gheorghe Pâsoi                                                  Ec. Adina Mărgineanu

 

ANEXA

Printre subiectele ce vor fi abordate se numara:

Modificari aduse Codului fiscal si Codului de procedura fiscală prin OUG 84/2016, OUG 3/2017, printre care:

-Regimul fiscal in cazul revalidării codului de TVA

-Regimul fiscal in cazul contribuabililor reactivati

-Reguli privind stabilirea anului fiscal

-Scutiri la calculul impozitului pe profit

-Regimul microintreprinderilor in 2017

-Deduceri la calculul impozitului pe venit

-Noi reguli privind obligaţia platii CASS pentru anumite venituri

-Eliminarea plafonului de 5 salarii medii brute

-Introducerea regimului special pentru agricultori

-Noi reguli privind ajustarea TVA

-Obligatii declarative: Registrul Operatorilor Intracomunitari etc.

Introducerea impozitului specific unor activitati

Alte modificari cu impact fiscal introduse prin OUG 2/2017, HG 1/2017, Legea 82/2016 etc.

Noi formulare fiscale utilizate in 2017

Inchiderea exercitiului financiar 2016

-Inventarierea patrimoniului. Aspecte generale privind aplicarea OMFP 2861/2009

-Reflectarea rezultatelor inventarierii in contabilitate

-Corectarea erorilor contabile,

-Estimari si evenimente ulterioare datei bilantului;

-Aspecte cu implicatii fiscale in calculul impozitului pe profit (reevaluarea imobilizărilor, facilitati fiscale, cazuri specifice identificate cu ocazia inventarierii patrimoniului etc.)

-Declaratia 101 (OPANAF 3386/2016)


Situaţia cursurilor de pregătire profesională care se vor organiza

în perioada 01 septembrie – 31 decembrie 2016 la filiala Buzău

Anexa cursuri ce urmeaza sa se desfasoare in perioada sept – dec 2016

 


Planificare

privind organizarea acţiunilor educative şi de spijinire a membrilor pe anul 2014

CECCAR Filiala Buzău

 1.     Cursuri de dezvoltare profesională continuă

Disciplina

Perioada

Înţelegerea şi aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară mai 2014

noiembrie 2014

Audit şi certificare septembrie 2014
Evaluare economică şi financiară a întreprinderii septembrie 2014
Managementul pieţelor de capital iulie 2014
Doctrină şi deontologie profesională aprilie 2014

octombrie 2014

Expertiză contabilă-Standardul profesional 35 februarie 2014
Studierea şi însuşirea standardelor profesionale emise de Corp pentru fiecare din activităţile desfăşurate de experţii contabili şi contabilii autorizaţi februarie 2014

aprilie 2014

octombrie 2014

Accesarea, utilizarea, controlul şi recuperarea fondurilor europene august 2014
Gestiunea unui cabinet  de expertiză contabilă iunie 2014
Controlul de calitate într-un cabinet de expertiză contabilă octombrie 2014
Piaţa şi marketingul serviciilor contabile august 2014
Contabilitatea afacerilor martie 2014

 2.     Cursuri pentru examene şi menţinerea unor competenţe

Acţiunea

Perioada

Examen acces iunie-august 2014

 

 3.     Seminarii, colocvii, mese rotunde, etc

Tema

Perioada

Fiscalitate februarie-martie 2014

noiembrie  2014

Reglementări din domeniul resurselor umane iulie 2014