Lista experţilor contabili pe specializări – 

redirecţionare către site-ul Ministerului Justiţiei


In atentia membrilor GEJ

Va comunicam ca termenul pentru depunerea fisei de optiuni pentru membrii experti contabili judiciari si obtinerea vizei de exercitare a profesiei se prelungeste pana la data de 25 februarie 2019, inclusiv.


LISTE GEJ 2019 – TERMEN 15.02.2019

În conformitate cu Procedura întocmirea, actualizarea şi comunicarea către Ministerul Justiţiei a „Listelor experţilor contabili pe specializări” până la data de 15 februarie 2019 toți membrii experți contabili judiciari trebuie să își depună fișa de opțiuni și să obțină viza de exercitare a profesiei pentru anul 2019.

fisa optiuni 2019 – model nr. 2


 

Informare catre membrii GEJ

 Ca urmare a Circularei Nr. 4242/04.07.2018 a conducerii C.E.C.C.A.R. Bucuresti, va redam mai jos precizarile cu privire la modul de auditare al rapoartelor de expertiza contabila judiciara:

In vederea aplicarii corespunzatoare a reglemenatrilor ce guverneaza activitatea de audit de calitate in domeniul expertizei contabile judiciare va reamintim urmatoarele:

* Sediul reglemenatrilor legale privind expertizele contabile judiciare se afla in OG nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati. Portivit acestor reglemenatri legale, efectuarea de expertize contabile judiciare si extrajudiciare este dreptul exclusiv al expertilor contabili. Aceasta exclusivitate rezulta din art. 6 lit. d) din OG nr. 65/1994, care, enumerand lucrarile care pot fi executate de expertul contabil pentru persoane fizice si juridice, stipuleaza ca efectueaza expertize financiar-contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu componenta fiscala, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori juridice in conditiile prevazute de lege si de reglementarile C.E.C.C.A.R.

Potrivit:

* normei profesionale 3532 Semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila (Standardul profesional 35 – Expertizele contabile: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila cu fila, inclusiv anexele, atat de expertul contabil/expertii contabili numit(ti)/desemnat(ti) la cererea partilor sau din oficiu, cat si de expertul contabil/expertii contabili consilier(i) al (ai) partilor/recomandat(ti) de parti.

* normei profesionale 3531.1: Capitolul I Introducere al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda….: a) Paragraful de identificare a expertului contabil/expertilor contabili nominalizat (ti) pentru efectuarea expertizei contabile, care trebuie sa cuprinda informatii cu privire la: numele si prenumele experrului/expertilor, numarul carnetului de expert contabil si sectiunea din Tabloul Corpului; in acest paragraf cuprind si datele de identificare ale expertilor contabili consilieri ai partilor/recomandati de parti, daca este cazul….

* Conform art. 1 alin. (4) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, aprobata in Conferinta Nationala extraordinara din data de 09 ianuarie 2017: „Membrii Grupului expertilor judiciari, denumit in continuare GEJ, trebuie sa obtina viza anuala de exercitare a profesiei pentru persoana fizica….., si vor utiliza in activitatea de expertiza contabila doar parafa anuala ovala.”

* Urmare art. 18 din Regulamentul privind auditul de calitate in domeniul serviciilor contabile: „ Expertii contabili, in efectuarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara, au obligatia sa respecte si sa aplice prevederile Standardului profesional nr. 35 „Expertizele contabile” si sa prezinte rapoartele de expertiza, care cuprind si opiniile separate ale expertilor-parte, dupa caz, pentru a fi supuse auditului de calitate potrivit prezentului regulament.”

 


Lista admisi testare GEJ 14.02.2018


Propuneri privind înscrierea experţilor contabili în GEJ şi specializările pentru anul 2018


 

În atenţia membrilor experţi contabili

care doresc să efectueze expertize contabile judiciare în anul 2017 şi nu sunt înscrişi în GEJ

set-100-intrebari-test-gej-dec-2016

Documentaţia privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.):

-Cerere privind înscrierea în G.E.J.:  anexa nr. 10 – cerere inscriere GEJ;
-Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi;
-Fişa de opţiuni privind specializările:  anexa nr. 11 – fisa de optiuni GEJ;
-O fotografie de dimensiunea ¾ cm.

Termenul maxim de depunere a documentaţiei de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.):

24 noiembrie 2016 pentru cei care solicită susţinerea testului în prima sesiune;

09 decembrie 2016 pentru  cei care solicită susţinerea testului în a doua sesiune;

Testul se susţine:

– prima sesiune: 05 decembrie 2016, intre orele 16.00 – 18.00;

– a doua sesiune: 15 decembrie 2016, intre orele 16.00 – 18.00.

Locul de desfăşurare a testării: sediul filialei, situat în Buzău, str. Clujului, nr. 32 .

Testul este tip grilă şi conţine 50 de întrebări.
Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns din care una corectă.
Fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte.

Tematica şi bibliografia: anexa nr 1 – tematica si bibliografie inscr. GEJ.

Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, inclusiv costul legitimaţiilor, este de 15.00 LEI.

Pe baza documentelor care se depun la filială, pot fi exceptaţi de la susţinerea testului următoarele persoane:
– lector abilitat de CECCAR pe specialitatea Expertiza contabilă;
– lector abilitat de CECCAR pe specialitatea Standarde profesionale;
– experţi contabili absolvenţi ai Facultăţii de drept;
– experţi contabili absolvenţi de master în profilul Facultăţii de drept;
– cadru didactic universitar – disciplina Contabilitate;
– cadru didactic universitar – disciplina Finanţe;


În atenţia membrilor experţi contabili

care doresc să efectueze expertize contabile judiciare în anul 2015 şi nu sunt înscrişi în GEJ

Documentaţia privind înscrierea în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.):

 1. Cerere privind înscrierea în G.E.J.: ANEXA 10 (model ataşat);
 2. Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi;
 3. Fişa de opţiuni privind specializările: ANEXA 11 (model ataşat);
 4. Una fotografie de dimensiunea ¾ cm.

Termenul maxim de depunere a documentaţiei de înscriere în Grupul Experţilor Judiciari (G.E.J.):

 • 24 noiembrie 2014 pentru cei care solicită susţinerea testului în prima sesiune;
 • 09 decembrie 2014 pentru  cei care solicită susţinerea testului în a doua sesiune;

Testul se susţine:

– prima sesiune: 03 decembrie 2014, intre orele 16.00 – 18.00;

– a doua sesiune: 15 decembrie 2014, intre orele 16.00 – 18.00.

 

Locul de desfăşurare a testării: sediul filialei, situat în Buzău, str. Clujului, nr. 32 .

Testul este tip grilă şi conţine 50 de întrebări.

Fiecare întrebare are 3 variante de răspuns din care una corectă.

Fiecare răspuns corect va fi notat cu 2 puncte iar pentru promovarea testului sunt necesare 70 de puncte.

 Tematica şi bibliografia: ANEXA 1 (ataşată la prezenta).

Valoarea taxei privind organizarea şi desfăşurarea testării, inclusiv costul legitimaţiilor este de 15.00 LEI.

Pe baza documentelor care se depun la filială, pot fi exceptaţi de la susţinerea testului următoarele persoane:

 • lector abilitat de CECCAR pe specialitatea Expertiza contabilă;
 • lector abilitat de CECCAR pe specialitatea Standarde profesionale;
 • experţi contabili absolvenţi ai Facultăţii de drept;
 • experţi contabili absolvenţi de master în profilul Facultăţii de drept;
 • cadru didactic universitar – disciplina Contabilitate;
 • cadru didactic universitar – disciplina Finanţe;

anexa nr. 11 – fisa de optiuni GEJ

anexa nr. 10 – cerere inscriere GEJ

anexa nr 1 – tematica si bibliografie inscr. GEJ