Vă informăm ca in sedinta HCS nr. 439/28.02.2018, Consiliul Superior al CECCAR a aprobat urmatoarele: Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de …

Continue Reading...

Incepand cu data de 24 februarie 2018 formularele care vor fi valabile pentru depunerea online a rapoartelor de activitate se pot descarca de mai jos: Raport-de-activitate_PF v 23 feb Raport-de-activitate_PJ v 23 feb Depunerea online  a fost prelungita pana pe data de 28 februarie. Pentru evitarea aglomeratiei la sediul filialei se recomanda depunerea online a rapoartelor. Toate persoanele care au depus …

Continue Reading...

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR. Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, …

Continue Reading...

Societățile de expertiză contabilă și de contabilitate care obțin avizul de funcționare pentru anul în curs, eliberat de CECCAR, vor primi un mecanism de ștampilă, împreună cu amprenta, pentru parafarea documentelor profesionale emise de societate, dovedind astfel apartenența la organismul profesional.De asemenea, vechile carcase ale ștampilelor experților contabili și contabililor autorizați care solicită parafa profesională (și care îndeplinesc toate condițiile …

Continue Reading...

In zilele de 21 si 28  aprilie 2018 se va organiza sesiunea examenului de aptitudini, sesiune la care au dreptul să participe stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini din sesiunea 2017 şi mai au dreptul să participe în …

Continue Reading...

În conformitate cu prevederile art. 13 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, “Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare”. Potrivit art. 3 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil …

Continue Reading...

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic: Depunerea dosarelor: 29 ianuarie – 1 februarie 2018, vor cuprinde: Cerere privind înscrierea în G.E.J.: ANEXA 10 (model ataşat); Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi; …

Continue Reading...

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE ACTIVITATE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE ATAŞATE FIECĂRUI TIP DE RAPORT · RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENT AN 2017 DECLARAȚIE CAZIER DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE · RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE AFERENT AN 2017 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE ·  Metodologia de acordare …

Continue Reading...

Va informam ca Rapoartele de activitate aferente anului 2017 vor fi disponibile pe site pentru completare incepand de maine 16.01.2018.

Continue Reading...

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018. Raportul de activitate se va completa doar electronic, pentru  a fi încarcat on-line sau depus pe suport electronic la filială, de către membri. De asemenea, vă informam că plata cotizațiilor se va putea face și …

Continue Reading...

Calendar 2018 activitati stagiu  

Continue Reading...

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, aprobata de Conferinta Nationala Extraordinara a CECCAR din data de 09.01.2017, va reamintim ca “viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv”.  De asemenea, vă mai informăm că …

Continue Reading...

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul II pot fi consultate la avizierul sediului CECCAR Filiala Buzau, din str. Clujului nr. 32. Vă reamintim că testele de evaluare se consideră promovate dacă s-a obţinut minimum nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul „bine” la toate temele probei orale. În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice …

Continue Reading...

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul I pot fi consultate la avizierul sediului CECCAR Filiala Buzau din str. Clujului nr. 32. Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 5. În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii anul I nu au obţinut …

Continue Reading...