Contul colector deschis la Raiffeisen Bank: RO08RZBR0000060006563463, va fi închis începând cu data de 15.05.2018. Singurul cont colector pentru plata cotizațiilor va fi cel deschis la BCR: RO09RNCB0096044180940002.

Continue Reading...

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele probei scrise a examenului de aptitudini, organizată în data de 21 aprilie 2018 au fost afişate la avizierul filialei dvs., precum şi la filiala Centru la care aţi susţinut examenul. Potrivit reglementărilor în vigoare, candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor. În acest …

Continue Reading...

Conducerea centrală a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR), președinți ai filialelor și reprezentanți ai membrilor din întreaga țară s-au reunit sâmbătă, 14 aprilie a.c., în județul Alba, unde a avut loc Conferința națională a CECCAR. Lucrările reuniunii, desfășurate conform reglementărilor în vigoare, s-au concentrat pe activitatea desfășurată de CECCAR în 2017, precum și pe obiectivele prevăzute …

Continue Reading...

Plafonul de la care persoanele impozabile sunt obligate să se înregistreze în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (TVA) a fost majorat la 300.000 lei, potrivit prevederilor Legii nr. 72 din 22 martie 2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 260 din …

Continue Reading...

In perioada  06 aprilie -09 aprilie 2018 inclusiv nu se lucrează. Programul de lucru pentru data de 05 aprilie 2018 este până la ora 16.00, iar activitatea se va relua pe data de 10 aprilie 2018 ora 8.00 .

Continue Reading...

PV – comisie electorala, alegeri 2018, fil Buzau

Continue Reading...

Potrivit art. 1 alin. (1) din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil autorizat, aprobată în Conferinţa Naţională extraordinară din data de 09 ianuarie 2017, „Viza anuală obţinută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv”. Conform art. 1 alin. …

Continue Reading...

Convocare CF (1) convocare CD convocare reprezentanti 1-100

Continue Reading...

Detalii organizatorice cu privire la procesul de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala Buzău și a preşedintelui Comisiei de Disciplină  a CECCAR Filiala Buzău Potrivit Hotărârii Consiliului CECCAR Filiala Buzău nr. 18/03/19.03.2018, vă comunicăm detaliile organizatorice cu privire la organizarea procesului de votare pentru alegerea membrilor în Consiliul CECCAR Filiala Buzău și a preşedintelui Comisiei de Disciplină  a CECCAR …

Continue Reading...

Declaraţiile de candidaturi se depun la sediul filialei sau se transmit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire astfel încât să fie primite la filială până la data limită de 14 martie 2018, în original. Decl. candidatura membru CF 2018 Decl. candidatura membru CDF 2018 Procedura alegeri CF CDF Grafic alegeri CF si CDF CECCAR Filiala Buzau – situatie mandate 2018 Potrivit Hotărârii …

Continue Reading...

Stimate(ă) coleg(ă) În ziua de 29 martie 2018, ora 16,00, la Sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Buzău, str. N. Bălcescu nr. 48, va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei Buzău a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România cu următoarea ordine de zi: Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe …

Continue Reading...

ÎNCEPÂND CU 1 MARTIE 2018, RAPOARTELE ANUALE DE ACTIVITATE SE DEPUN EXCLUSIV ONLINE ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE ACTIVITATE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE ATAŞATE FIECĂRUI TIP DE RAPORT · RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENT AN 2017 Declaratie CAZIER Declaratie capacitate de exercitiu deplina INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE · RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE AFERENT …

Continue Reading...

Vă informăm ca in sedinta HCS nr. 439/28.02.2018, Consiliul Superior al CECCAR a aprobat urmatoarele: Pentru a asigura continuitatea vizei anuale de exercitare a profesiei contabile membrilor CECCAR, în temeiul art. 11 din Hotărârea Conferinţei Naţionale extraordinare nr. 78 din 09 ianuarie 2017, Consiliul Superior al CECCAR, cu consultarea preşedinţilor de filiale, prin HCS nr. 439/28.02.2018 a aprobat prelungirea perioadei de …

Continue Reading...

Incepand cu data de 24 februarie 2018 formularele care vor fi valabile pentru depunerea online a rapoartelor de activitate se pot descarca de mai jos: Raport-de-activitate_PF v 23 feb Raport-de-activitate_PJ v 23 feb Depunerea online  a fost prelungita pana pe data de 28 februarie. Pentru evitarea aglomeratiei la sediul filialei se recomanda depunerea online a rapoartelor. Toate persoanele care au depus …

Continue Reading...

Reamintim că viza de exercitare a profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a.c., dată până la care membrii pot beneficia și de facilitățile financiare oferite de CECCAR. Astfel, pentru achitarea cotizației până la data menționată, inclusiv, membrii (persoane fizice și juridice) care depun în același termen raportul de activitate, împreună cu celelalte documente, …

Continue Reading...