In zilele de 21 si 28  aprilie 2018 se va organiza sesiunea examenului de aptitudini, sesiune la care au dreptul să participe stagiarii aflaţi în anul III de stagiu care au promovat reevaluarea din luna ianuarie 2018 şi care şi-au finalizat stagiul, stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini din sesiunea 2017 şi mai au dreptul să participe în …

Continue Reading...

În conformitate cu prevederile art. 13 din OG nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, cu modificările şi completările ulterioare, “Experţii contabili şi contabilii autorizaţi garantează răspunderea civilă privind activitatea desfăşurată, prin subscrierea unei poliţe de asigurare”. Potrivit art. 3 din Metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil şi contabil …

Continue Reading...

Consiliul Superior a aprobat ca testarea în vederea înscrierii noilor membri în GEJ si completarea listei cu expertii contabili judiciari aferentă anului 2018 să se desfăşoare după următorul grafic: Depunerea dosarelor: 29 ianuarie – 1 februarie 2018, vor cuprinde: Cerere privind înscrierea în G.E.J.: ANEXA 10 (model ataşat); Curriculum Vitae din care să reiasă experienţa în specializările pentru care optaţi; …

Continue Reading...

ÎN VEDEREA COMPLETĂRII ȘI DEPUNERII RAPORTULUI DE ACTIVITATE, VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE INSTRUCȚIUNILE ATAŞATE FIECĂRUI TIP DE RAPORT · RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE AFERENT AN 2017 DECLARAȚIE CAZIER DECLARAȚIE CAPACITATE DE EXERCIȚIU DEPLINĂ INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE FIZICE · RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE AFERENT AN 2017 INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE RAPORT PENTRU PERSOANE JURIDICE ·  Metodologia de acordare …

Continue Reading...

Va informam ca Rapoartele de activitate aferente anului 2017 vor fi disponibile pe site pentru completare incepand de maine 16.01.2018.

Continue Reading...

Vă informăm că formularul “Raport de activitate” aferent anului 2017, necesar a fi completat de membri, va fi disponibil începând cu data de 15 ianuarie 2018. Raportul de activitate se va completa doar electronic, pentru  a fi încarcat on-line sau depus pe suport electronic la filială, de către membri. De asemenea, vă informam că plata cotizațiilor se va putea face și …

Continue Reading...

Calendar 2018 activitati stagiu  

Continue Reading...

Potrivit Metodologiei de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei de expert contabil si contabil autorizat, aprobata de Conferinta Nationala Extraordinara a CECCAR din data de 09.01.2017, va reamintim ca “viza anuală obținută în anul anterior este valabilă până la 28 februarie a anului următor, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv”.  De asemenea, vă mai informăm că …

Continue Reading...

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul II pot fi consultate la avizierul sediului CECCAR Filiala Buzau, din str. Clujului nr. 32. Vă reamintim că testele de evaluare se consideră promovate dacă s-a obţinut minimum nota 6 la proba scrisă şi cel puţin calificativul „bine” la toate temele probei orale. În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice …

Continue Reading...

Rezultatele evaluării susținute de stagiarii anul I pot fi consultate la avizierul sediului CECCAR Filiala Buzau din str. Clujului nr. 32. Vă reamintim că nota de promovare pentru fiecare disciplină și pentru fiecare probă este minimum 5. În acest sens, vă facem cunoscut faptul că reexaminarea probelor teoretice şi practice, pentru disciplinele la care stagiarii anul I nu au obţinut …

Continue Reading...

Dragi colegi,Sărbătorile de iarnă se apropie, iar pentru noi – Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România și Filiala București a CECCAR – ar fi o deosebită plăcere să petrecem aceste momente încărcate de emoție și bucurie împreună, cu prilejul evenimentului dedicat Sărbătorii de Crăciun, ce va avea loc la 18 decembrie a.c., la Athénée Palace Hilton, Salon Diplomat. …

Continue Reading...

În atenţia absolvenţilor programelor de masterat pentru care există acorduri de colaborare încheiate cu CECCAR Potrivit art. 3 alin. (1^1) din OG nr. 65/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, la cerere se pot înscrie direct la stagiu absolvenții cursurilor de master, organizate de facultățile de profil, în baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu …

Continue Reading...

Va informam ca in zilele de 18 si 19 noiembrie 2017, incepand cu ora 09,00 CECCAR filiala Buzau organizeaza ultimul curs de pregatire profesionala din anul 2017 cu tema “Noutati fiscale 2017/Contabilitatea fondurilor europene” – echivalat cu 20 ore CPD , susţinut de conf. univ. dr.  Jinga Gabriel. Detalii in sectiunea “Cursuri”.  

Continue Reading...

“Vă facem cunoscut faptul că situaţia rezultatelor contestaţiilor depuse, în termenul de 24 ore, de candidaţii declaraţi respinşi la sesiunea examenului de admitere la stagiu, organizat în zilele de 7 şi 14 octombrie 2017, validată de comisia de reexaminare, a fost afişată la avizierul filialei de domiciliu, precum şi la sediul filialei centru de examen. Potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârile …

Continue Reading...