Anunţ ref. încasări cotizaţii şi taxe 2021

În atenția membrilor și stagiarilor CECCAR Filiala Buzău

Având în vedere contextul actual al pandemiei de Covid-19, pentru a evita aglomerația cauzată de plata cotizațiilor în perioada ianuarie-februarie 2021, vă comunicăm faptul că începând cu 06.01.2021 casieria CECCAR Filiala Buzău nu va lucra direct cu publicul, până la o dată ce va fi comunicată ulterior, cu excepţia încasărilor prin intermediul caselor de marcat, pentru vânzarea de carte şi taxele de cursuri.

Toate plățile reprezentând cotizații profesionale/taxe de stagiu/taxe de înscriere se vor efectua de membri/stagiari exclusiv online, prin transfer bancar, în contul RO64BTRLRONCRT0V2581560C, deschis la Banca Transilvania – sucursala Buzău, (beneficiar CECCAR Filiala Buzau,  CUI: RO 7426179).
În situații excepționale, pentru efectuarea plăților, membrii/stagiarii CECCAR se pot prezenta la agențiile teritoriale ale Băncii Transilvania, fără a fi necesară deschiderea unui cont bancar, ci doar solicitarea înrolării în sistem a datelor personale.

Pentru identificarea corectă a plătitorului, este obligatoriu de menționat la rubrica Explicații:

● Codul de logare al membrului pe platforma de raportare a CECCAR (username-ul) (exemplu: pentru persoane fizice: EC.0001 sau CA.0001, pentru persoane juridice: SE.0001 sau SC.0001);
● Tipul și suma plății efectuate (exemplu: Cotiz F.=… lei, Cotiz. V.=…lei, Taxa de stagiu etc.).

***

Potrivit Hotărârii nr. 20/592 din 16.12.2020,  Consiliul Superior al CECCAR a dispus ca pentru anul 2021 să se mențină cuantumul facilităților financiare pentru cotizațiile fixe și variabile la nivelul aferent anului 2020, în conformitate cu Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR.

Vă reamintim că în anul 2020 cuantumul aprobat pentru cotizaţiile variabile a fost: o cotă de 0,75% atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, cota care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, în anul precedent. Cuantumul cotizaţiilor fixe este cel specificat în sistemul de cotizaţii care poate fi accesat AICI.

 

SISTEMUL DE COTIZATII IN CADRUL CECCAR 2020

 

Metodologia-de-acordare-a-vizei-anuale-pentru-exercitarea-profesiei

***

De asemenea, vă reamintim la nivelul filialei, programul de lucru cu publicul se desfăşoară astfel:

  • În vederea reducerii timpului petrecut în filială şi pentru a evita aglomerările de persoane, conform solicitărilor oficiale, este necesar ca în prealabil să vă programaţi vizita prin intermediul adresei de e-mail ceccarbuzau@ceccarbuzau.ro, prin specificarea explicită a motivului (vizare raport de expertiză, ridicare parafă, înscriere Tablou, vizare carnet, emitere aviz de principiu etc).

Pentru orice informaţie ne puteţi contacta pe e-mail sau prin telefon: 0725.001.520 / 0238.713.839.

ATENTIE:  PURTAREA MĂŞTII DE PROTECŢIE ESTE OBLIGATORIE ÎN INCINTA INSTITUŢIEI!!

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree