Detalii susținere reevaluare stagiu semestrul I, 16 – 17 iulie 2021

Detalii sustinere reevaluare stagiu semestrul I, 16 – 17 iulie 2021

Dorim să vă facem cunoscut faptul că probele aferente reevaluării semestrului I 2021 se vor derula după cum urmează:

Vineri, 16 iulie 2021:

  • susținerea probelor practice corespunzătoare disciplinelor din anii I și III, începând cu ora 15.00;
  • susținerea probelor scrise corespunzătoare disciplinelor aferente anului II, începând cu ora 15.00, respectiv în intervalul orar 15.00 – 17.30

Sâmbătă, 17 iulie 2021:

  • susținerea probelor practice corespunzătoare disciplinelor din anul II, începând cu ora 09.00
  • susținerea probelor scrise corespunzătoare disciplinelor aferente anilor I și III, începând cu ora 09.00, după cum urmează:
    • în intervalul orar 09.00 –  11.30 – disciplinele scrise aferente anului I
    • în intervalul orar 12.00 –  15.00 – disciplinele scrise aferente anului III

LOCATIE SUSTINERE PROBE SCRISE: CECCAR FILIALA BUZAU, STR. CLUJULUI NR. 32

***Va reamintim ca in caz de fraudare a examenului se vor aplica masurile potrivit art.11, al. 3 din Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor :

„(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

– la prima abatere repetarea semestrului;

– la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

– la a treia abatere repetarea stagiului.”

Evaluarea caietelor de practica:

Transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail: centruprahova@ceccar.ro

Transmiterea caietelor de practică rezolvate (încărcarea pe e-mail-ul destinat) se va face cel târziu până vineri, 16 iulie 2021, ora 10:00 (a.m.).

Extras din PROCEDURA PRIVIND SUSȚINEREA EVALUĂRILOR SEMESTRIALE ȘI REEVALUĂRILOR ÎN TIMPUL ANILOR DE STAGIU (31.05.2021):

„Art.6 (1) Pentru susținerea probelor practice de stagiu, respectiv a proiectelor, stagiarii vor pune la dispoziția comisiei programele informatice pe care le-au folosit în elaborarea proiectelor.
(2) Pentru susținerea proiectelor aferente disciplinelor Contabilitate si raportare financiară (an I), Fiscalitate (an II) și Contabilitatea altor tipuri de activități (ONG) (an II) stagiarii vor prezenta programul de contabilitate utilizat pentru întocmirea proiectului.
Art.7 (1) În situația în care evaluarea caietelor de practică se va face cu titlu excepțional online, stagiarii au obligația să respecte următoarele cerințe:
a) transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail pusă la dispoziție de filiala CECCAR centru de stagiu;
b) caietele de practică rezolvate se vor transmite, până la data susținerii probei, în intervalul stabilit și comunicat stagiarilor.
c) stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
d) ca urmare a faptului că spațiul destinat fiecărui stagiar este de 10MB (Megabytes), toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) trebuie să se încadreze în această dimensiune.

(…)

Art.17 (1) În cazul nepromovării unei probe, stagiarul poate beneficia de o singura reevaluare fără plata unei taxei.
(2) Participarea la următoarele sesiuni de reevaluare este condiționată de achitarea unei taxe, stabilită de Consiliul Superior al CECCAR.
(3) În prezent, conform Hotărârii Consiliului superior al CECCAR taxa de reevaluare a stagiarilor pentru fiecare proba nepromovată este de 50 lei (TVA inclusă).”

 

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree