Ghidul de plată a ajutorului de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7, publicat în Monitorul Oficial

A fost publicat, în Monitorul Oficial nr. 220 din 17 martie 2023, OMF nr. 1.106/2023 privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza HG nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie – Revizia 7. Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, Ministerul Finanțelor pune la dispoziția solicitanților, la adresa www.mfinante.gov.ro, secțiunea Investitorul informat – Ajutor de stat, o platformă dedicată prin intermediul căreia pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cadrul Ghidului și pe site-ul MF. Întreprinderile pot solicita, în scris, întâlniri tehnice în vederea clarificării aspectelor legate de cererea de plată a ajutorului de stat, conform precizărilor de pe site-ul MF, la rubrica Investitorul informat.

În vederea plății ajutorului de stat, întreprinderea beneficiară de ajutor de stat trebuie să parcurgă următoarele etape: a) să demareze investiția în termen de maximum 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanțare, cu respectarea calendarului asumat în documentația anexată cererii de acord pentru finanțare; b) să efectueze cheltuielile eligibile aferente investiției inițiale, conform acordului pentru finanțare, având în vedere calendarul realizării investiției. Verificarea realizării planului de investiții în termenul prevăzut în acordul pentru finanțare/acordul de finanțare modificat se va efectua în perioada de monitorizare a investiției. În cadrul cererii de plată se prezintă doar documentele emise pentru cheltuielile eligibile, aferente perioadei de realizare a investiției, așa cum a fost aprobată în cadrul acordului pentru finanțare. Plata ajutorului de stat se realizează în conformitate cu cheltuielile eligibile stabilite pentru fiecare categorie de cost, conform acordului pentru finanțare. Sumele rămase neutilizate în cadrul unei categorii de cost nu se pot transfera în cadrul unei alte categorii de cost; c) să transmită la MF cererea de plată a ajutorului de stat și formularul de decont, însoțite de documentele justificative menționate în prezentul ghid de plată.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.