A fost stabilit tratamentul contabil aplicabil sumelor capitalizate conform prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022

În Monitorul Oficial nr. 1.023 din 20 octombrie 2022 a fost publicat Ordinul nr. 3.900/2022 al ministrului Finanțelor privind aprobarea precizărilor contabile în aplicarea prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022. Potrivit art. III din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, pentru operatorii economici titulari de licență, prestatori ai serviciilor de transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale, costurile suplimentare cu achiziția de energie electrică și gaze naturale, realizate în perioada 1 ianuarie 2022 – 31 august 2023, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic și, respectiv, consumului tehnologic, față de costurile incluse în tarifele reglementate, se capitalizează trimestrial, activele rezultate în urma capitalizării amortizându-se pe o perioadă de 5 ani de la data capitalizării.

Noul act normativ stabilește tratamentul contabil aplicabil sumelor capitalizate conform prevederilor art. III din OUG nr. 119/2022. Astfel, sumele capitalizate în condițiile ordonanței menționate se înregistrează în contabilitate prin articolul contabil 208 „Alte imobilizări necorporale”/analitic distinct = 721 „Venituri din producția de imobilizări necorporale”), după cum urmează:a) la data de 30 septembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2022 – 30 septembrie 2022;b) la data de 31 decembrie 2022, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 octombrie 2022 – 31 decembrie 2022;c) la data de 31 martie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2023;d) la data de 30 iunie 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 aprilie 2023 – 30 iunie 2023;e) la data de 31 august 2023, pentru sumele corespunzătoare perioadei 1 iulie 2023 – 31 august 2023.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.