Efectuarea stagiului

 

EVALUARI 2024 / Reevaluari stagiari 2024

Precizari privind organizarea sesiunii de evaluare 5-7 iunie 2024

După cum vă este cunoscut, potrivit calendarului privind activitățile de stagiu din anul 2024, în luna iunie 2024 este programată evaluarea aferentă disciplinelor semestrului I de stagiu:

 • în perioada 05 – 07 iunie 2024 se vor derula probele teoretice (scrise) aferente disciplinelor semestrului I de stagiu;
 • în perioada 18 – 20 iunie 2024 se vor derula probele practice aferente disciplinelor semestrului I de stagiu.

Cu acest prilej, dorim să vă reamintim faptul că au dreptul de participare pentru susținerea evaluării la disciplinele aferente semestrului I și stagiarii care au restanțe din anii anteriori. 

Termenul de înscriere al stagiarilor prin formularele online pentru susținerea probelor teoretice și practice la disciplinele aferente semestrului I este luni, 27 mai 2024, ora 12.00. 

Termenul de transmitere a proiectelor de stagiari către filiale este 17 iunie 2024, ora 12.00. 

Vă reamintim că dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (8) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(2)              Prin excepție de la prevederile alin. (3), în baza unor motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util în cadrul filialei în care sunt luați în evidență), stagiarii pot absenta la o întâlnire corespunzătoare unei arii de competență de stagiu, sub rezerva vizualizării/parcurgerii materialelor din platformă, după cum urmează:

 • pentru ariile de competență care au programate 4 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire,
 • pentru ariile de competență care au programate 3 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire,
 • pentru ariile de competență care au programate 2 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire.
 • pentru ariile de competență care au programată 1 întâlnire, pe an, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, în cei trei ani de stagiu. 

(3)              În aplicarea prevederilor alin. (3) prezența la o întâlnire de stagiu este dovedită prin susținerea de către stagiar a poll-urilor/testelor intermediare, precum și a testului final. De asemenea, pentru validarea prezenței, se va avea în vedere verificarea timpului total în care stagiarul a fost conectat, raportat la durata totală a timpului alocat pentru o întâlnire.

(4)              În aplicarea alin. (5) stagiarii pot absenta la un singur poll/test intermediar pentru fiecare întâlnire de stagiu.

(5)              În situația în care nu sunt respectate condițiile de participare la o întâlnire de stagiu, conform prevederilor alin. (3) – (6) stagiarul nu are posibilitatea susținerii evaluării la arie de competență respectivă și, totodată, este obligat să refacă toate activitățile stabilite pentru aria de competență respectivă, în anul/anii următori.

(6)              În situația reglementată la alin. (7) arie de competență va fi încadrată ca arie de competență restantă și va fi luată în calcul pentru stabilirea condițiilor de promovare în anul următor de stagiu, conform prevederilor art.18.

Vă reamintim faptul că, pentru stagiarii din anii suplimentari participarea la întâlnirile de stagiu este opțională, potrivit art. 21, alin.(3) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului

Graficul de derulare a probelor teoretice (scrise) este:
 • Miercuri, 05 iunie 2024, ora 14.00 - susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu, respectiv la disciplinele:
 • Contabilitate financiară (1 oră)
 • TIC I (1 oră)
 • Comunicare (1 oră)
 • Economia afacerilor (1 oră)
 • Restanță TIC*  (1 oră)
 • Restanță CRF* (1 oră) 
 • Joi, 06 iunie 2024, ora 14.00 -  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu, respectiv la disciplinele:
 • Fiscalitate (1 oră)
 • Contabilitatea altor entități (1 oră)
 • Drept societar și dreptul muncii (1 oră)
 • Restanță Drept*  (1 oră)
 • Vineri, 07 iunie 2024, ora 14.00 -  susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu, respectiv la disciplinele:
 • Finanțe și management financiar (1 oră),
 • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
 • Guvernanță corporativă (1 oră)

*Susținerea probelor scrise se adresează stagiarilor care au restanțe la probele scrise aferente disciplinelor TIC, CRF, Drept, studiate înainte de 2023, înainte ca disciplinele să fie împărțite în două module.


Graficul probelor de reevaluare stagiu din perioada 17 – 19 ianuarie 2024

Având în vedere faptul că în perioada 17 – 19 ianuarie 2024 se derulează reevaluarea probelor practice aferente disciplinelor de stagiu 2023, termenul de depunere a proiectelor este marti, 16 ianuarie 2024, ora 17.00.

Repartizare probe practice reevaluare stagiu 17 - 19 ianuarie 2024 tabel (PDF)

 

Reevaluare discipline 2023, 17 – 19 ianuarie 2024An de stagiu   
Reevaluare teoretica (scrisa) discipline aferente anului I de stagiu:An IData ZiuaInterval orar
Contabilitate financiara (1 ora)18.01.2024JoiIncepand cu ora 14.00
TIC I (1 ora)
Comunicare (1 ora)
Economia afacerilor (1 ora)
Contabilitate integrată (1 oră)
Contabilitate managerială (1 oră)
Elemente de drept și Dreptul afacerilor (1 oră)
Etică (1 oră)
Drept – restanta (1 oră)
IFRS – restanta (1 oră)
Reevaluare practica discipline an I de stagiu:An IData + ZiuaRepartizare stagiariInterval orar
CTB FIN + CTB INTEGRATA + CTB MANAG + IFRS + CRF17.01.2024, MiercuriAN I, LITERELE:

ACH… - IOS…

(SERIA 1)

14.00 - 17.00
CTB FIN + CTB INTEGRATA + CTB MANAG + IFRS + CRF19.01.2024, VineriAN I, LITERELE:

IRI… - WIL…

(SERIA 2)

14.00 - 17.00
Elemente de drept și Dreptul afacerilor + Drept - restanta17.01.2024, MiercuriToti stagiarii inscrisi14.00 - 17.00
TIC I19.01.2024, VineriToti stagiarii inscrisi14.00 - 17.00
Reevaluare teoretica (scrisa) discipline aferente anului II de stagiu:An IIData ZiuaInterval orar
Fiscalitate (1 oră)19.01.2024VineriIncepand cu ora 14.00
CATI (1 oră)
Comunicare (1 oră)
Audit (1 oră)
TIC II (1 oră)
Fiscalitate avansată (1 oră)
Etică (1 oră)
Reevaluare practica discipline an II de stagiu:An IIData + ZiuaRepartizare stagiariInterval orar
TIC II17.01.2024, MiercuriToti stagiarii inscrisi14.00 - 17.00
FISCALITATE + CATI-PUBLICA + CATI-ONG + AUDIT17.01.2024, MiercuriAN II, LITERELE:

ACS… - CHI…

(SERIA 1)

14.00 - 17.00
FISCALITATE + CATI-PUBLICA + CATI-ONG + AUDIT17.01.2024, MiercuriAN II, LITERELE:

CIB… - GHE…

(SERIA 2)

14.00 - 17.00
FISCALITATE + CATI-PUBLICA + CATI-ONG + AUDIT18.01.2024, JoiAN II, LITERELE:

GHI… - PLO…

(SERIA 3)

14.00 - 17.00
FISCALITATE + CATI-PUBLICA + CATI-ONG + AUDIT18.01.2024, JoiAN II, LITERELE:

POP… - ZIN…

(SERIA 4)

14.00 - 17.00
Reevaluare teoretica (scrisa) discipline aferente anului III de stagiu:An IIIData ZiuaInterval orar
Finante (1 ora)17.01.2024MiercuriIncepand cu ora 14.00
Contabilitate FDL (1 ora)
Guvernanta (1 ora)
Managementul performantei (1 oră)
Expertiză contabilă (1 oră)
Evaluarea afacerii (1 oră)
Etică (1 oră)
Reevaluare practica discipline an III de stagiu:An IIIData + ZiuaRepartizare stagiariInterval orar
FINANTE + CTB FDL + MANAG PERF.18.01.2024, JoiAN III, LITERELE:

ALE… - LER…

(SERIA 1)

14.00 - 17.00
FINANTE + CTB FDL + MANAG PERF.19.01.2024, VineriAN III, LITERELE:

LES… - VOL…

(SERIA 2)

14.00 - 17.00
Expertiză contabilă19.01.2024, VineriToti stagiarii inscrisi14.00 - 17.00

 

 

Program pregatire stagiari 2024

Grupele din care fac parte stagiarii fil. Buzau in anul 2024:

ANUL I - GRUPA 1 (subgrupa 1.2) -   (SERIA I)

ANUL II - GRUPA 1 (subgrupa 1.2) - (SERIA I)

ANUL III - GRUPA 3 -  (SERIA I)

Programare stagiu_aprilie 2024 - intalnire suplimentara

MODIFICARI CURSURI APRILIE 2024:

Cursul din data de 22.04.2024, AN 1, GR 6, s-a mutat in data de 23.04.2024.

MARTI23.04.202416:00AN 1, GR 6VASLUICONTABILITATE FINANCIARA

 

PROGRAMARE INTALNIRI STAGIU - MAI 2024

MODIFICARI CURSURI MAI:

Cursul din data de 7 mai s-a mutat in data de 16 mai.

JOI16.05.202416:00AN 2, GR 4GORJFISCALITATE

 

Cursul din data de 9 mai s-a mutat in data de 18 mai.

SAMBATA18.05.20249:00AN 2, GR 3IASIFISCALITATE

 

Cursul din data de 10 mai s-a mutat in data de 28 mai

MARTI28.05.202416:00AN 2, GR 2SALAJFISCALITATE

Grupe_Serii stagiu 2024_pentru filiale_actualizat

INTALNIREA 2 DE STAGIU 2024 - site

__Grupe_Serii stagiu 2024_pentru filiale

INTALNIREA 1 SEM. 1 2024

 

Grupele din care fac parte stagiarii fil. Buzau in anul 2023:

GRUPA 8 (subgrupa 8.1) - ANUL I  (SERIA III)

GRUPA 5 (subgrupa 5.2) - ANUL II  (SERIA II)

GRUPA 2 - ANUL III   (SERIA I)

SEMESTRUL AL II-LEA

Programare cursuri stagiu intalnire 1 sem II 2023, perioada 26.06-08.07.2023

AN I

AN II

 

AN III


SEMESTRUL I

PROGRAM INTALNIRI LUNA APRILIE 2023

AN I

AN II

PROGRAM INTALNIRI LUNA MAI 2023

AN I

AN II

AN III

PROGRAM INTALNIRI LUNA FEBRUARIE 2023

ANUL I programare intalnire 1 de stagiu _ luna februarie 2023

ANUL II programare intalnire 1 de stagiu _ luna februarie 2023

ANUL III programare intalnire 1 de stagiu _ luna februarie 2023


Grupe_Serii stagiu 2023 

 

 


Grupele din care fac parte stagiarii fil. Buzau in anul 2022:

GRUPA 12 - ANUL I  (SERIA IV)

GRUPA 11 - ANUL II  (SERIA IV)

GRUPA 10 - ANUL III   (SERIA IV)

Va prezentam mai jos programarea cursurilor pentru pregatirea stagiarilor aferenta perioadei septembrie-octombrie 2022 din semestrul II:

PROGRAM-INTALNIRI-STAGIARI-SEM.-2-SEPT.-OCT.-2022.pdf

 • Dorim să vă facem cunoscut faptul că întâlnirea 4 pentru disciplina IFRS, Grupa 12 a fost reprogramată din data de 20.10.2022 în data de 21.10.2022.
 • Vă facem cunoscut faptul că întâlnirile de stagiu pentru disciplina Fiscalitate avansată – procedură fiscală, programate în data de 03.10.2022 (pentru Seria 1, an 2) și în data de 04.10.2022 (pentru Seria 2, an 2) au fost anulate. Vom reveni în cel mai scurt timp cu detalii privind ziua în care aceste întâlniri vor fi reprogramate.

Intalnirile 1_3_ETICA_semestrul II, 2022

Anul de stagiuSeria 1Seria 2Seria 3Seria 4
I10.10.202211.10.202219.10.202220.10.2022
II17/10/202218/10/202221/10/202222/10/2022
III17.10.202218.10.202219.10.202220.10.2022

 

 

Va prezentam mai jos programarea cursurilor pentru pregatirea stagiarilor aferente intalnirii nr. 1 din semestrul II 2022:

 • Grupele 7 – 12 in perioada 30.06.2022-02.07.2022;
 • Grupele 1 – 6  in perioada 07.07.2022-09.07.2022;
 • Precizare: La disciplina TIC, anul II, fiecare grupa de stagiu va efectua pregatire in 2 subgrupe impartite egal ca numar de stagiari.


Programul cursurilor de pregatire aferent intalnirilor de stagiu din semestrul I 2022

MAI 2022

 


Potrivit calendarului reevaluarea disciplinelor aferente celor trei ani de stagiu, semestrul I și II se va derula în perioada 14 – 16 ianuarie 2022. Vom reveni în timp util cu formularele de înscriere.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscut faptul că în perioada imediat următoare vom reveni către dvs. cu rezultatele aferente reevaluării susținută de stagiari în perioada 10 – 11 decembrie 2021.


Grafic recuperare intalniri anul III de stagiu - semestrul I

Dorim să vă facem cunoscut faptul că a fost stabilit graficul de recuperare a întâlnirilor aferente disciplinelor anului III de stagiu, semestrul I, după cum urmează:

ZiuaDataDisciplina
Luni08.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Guvernanta corporativa
Marti09.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Guvernanta corporativa
Miercuri10.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Guvernanta corporativa
Miercuri13.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Contabilitate FDL
Joi14.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Contabilitate FDL
Luni22.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Contabilitate FDL
Marti23.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Finante si management financiar
Miercuri24.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Finante si management financiar
Joi25.11.2021Recuperare intalnire stagiu semestrul I, an III: Finante si management financiar

Înscrierea stagiarilor la întâlnirile de recuperare este condiționată de achitarea de către stagiari, la nivelul filialelor CECCAR, a taxei de 50 lei pentru fiecare întâlnire de stagiu.

De asemenea, înscrierea stagiarilor se va realiza în baza formularului de înscriere disponibil la https://forms.gle/AFqGfSXDxuog1GQb9. Formularul va fi activ până în data de 28 octombrie 2021.

Cu acest prilej, vă reamintim faptul că recuperarea întâlnirilor aferente anului III de stagiu, semestrul I se organizează cu titlul excepțional, pentru a veni în sprijiul stagiarilor anul III care doresc să susțină examenul de aptitudini, sesiunea ordinară din anul 2022 și nu au putut susține evaluările aferente disciplinelor din semestrul I de stagiu ca urmare a faptului că nu au participat la toate întâlnirile corespunzătoare acestor discipline.

După parcurgerea tuturor întâlnirilor aferente disciplinelor anului III de stagiu, semestul I, stagiarii din anul III vor avea posibilitatea participării la reexaminarea care se va derula în cursul lunii ianuarie 2022.


Intalnirea 2 de stagiu, sem. II - SEPTEMBRIE 2021

Grupele din care fac parte stagiarii fil. Buzau in anul 2021:

GRUPA 11 - ANUL I  (SERIA IV)

GRUPA 9 - ANUL II  (SERIA III)

GRUPA 12 - ANUL III   (SERIA III)


Intalnirea 3 de stagiu, sem. II - octombrie 2021

Grupele din care fac parte stagiarii fil. Buzau in anul 2021:

GRUPA 11 - ANUL I

GRUPA 9 - ANUL II

GRUPA 12 - ANUL III


INTALNIREA 5 FISCALITATE AVANSATA 

Luni, 18.10.2021, ora 16.00, SERIA 1

Marti, 19.10.2021, ora 16,00, SERIA 2

Miercuri, 20.10.2021, ora 16.00, SERIA 3

Joi, 21.10.2021, ora 16.00, SERIA 4


EVALUAREA INTREPRINDERII, AN 3, INTALNIRI SEM. II 2021

Va informam ca programul cursurilor la disciplina Evaluarea intreprinderii din anul III de stagiu a fost modificat astfel:

 

seria  1seria 2seria 3
04.10.202105.10.202107.10.2021
05.10.202107.10.202106.10.2021

IFRS INTALNIREA 4, OCTOMBRIE 2021, SEM. II

 

ETICA

INTALNIRI SEM. II 2021

An de stagiuSeria 1Seria 2Seria 3Seria 4
112.09.202119.09.202117.10.202124.10.2021
212.09.202119.09.202117.10.202124.10.2021
312.09.202119.09.202117.10.2021

 


Intalnirea 3 de stagiu - mai 2021 (grupele din care fac parte stagiarii fil. Buzau in anul 2021)

GRUPA 11 - ANUL I

GRUPA 9 - ANUL II

GRUPA 12 - ANUL III


Detalii privind organizarea reexaminarii stagiarilor din perioada 22-24 ianuarie 2021

Pentru buna organizare a reexaminării programată în perioada 22 – 24 ianuarie 2021 vă facem cunoscut modul de repartizare a probelor pe discipline și ani de stagiu:

Vineri 22.01.2021

 Vineri 22.01.2021 se va susține proba teoretică pentru stagiarii din anul III, începând cu ora 14.00, și proba practică pentru stagiarii din anul I, începând cu ora 15.00.

Proba teoretica (scrisă) pentru stagiarii de anului III presupune susținerea testelor online, potrivit graficului următor:

Interval orar 14:00 – 15:00 Finante si management financiar (test Google forms)

Interval orar 15:10 – 16:10 Guvernanta corporativa (test Google forms)

Interval orar 16:20 – 17:20 Managementul performantei (test Google forms)

Interval orar 17:30 - 18:30 Expertiza contabilă(test Google forms)

Interval orar 18:40 - 19:40 Evaluarea intreprinderii (test Google forms)

Interval orar 19:50 - 20:20 Etica an III (test Google forms)

Proba practică pentru stagiarii din anul I, presupune prezentarea proiectelor pentru disciplinele Contabilitate si raportare financiara, Contabilitate manageriala, Drept și IFRS.

Sâmbătă 23.01.2021

Sâmbătă 23.01.2021, începând cu ora 09.00 se va susține proba teoretică pentru stagiarii din anul II și I și proba practică pentru stagiarii din anul III.

 Proba teoretica (scrisă) pentru stagiarii din anii II și I presupune susținerea testelor online, potrivit graficului următor:

 Interval orar 9:00 – 10:00 Contabilitatea altor tipuri de entitati (test Google forms)

Interval orar 10:10 -11:10 Comunicare (test Google forms)

Interval orar 11:20 -12:20 Fiscalitate avansata (test Google forms)

Interval orar 12:30 -13:30 Audit (test Google forms)

Interval orar 13:40 - 14:40 TIC (test Google forms)

Interval orar 14.50 – 15.50 Economia afacerilor (test Google forms)

Interval orar 16:00 - 16:30 Etica anul I (test Google forms)

 Proba practică pentru stagiarii din anul III presupune prezentarea proiectelor pentru disciplinele Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare, Finante si management financiar, Managementul performantei și Expertiza contabila.

Reamintim faptul că nota finală pentru disciplinele Finante si management financiar, Managementul performantei, Expertiza contabila va fi compusa din nota la testul google forms si nota acordata la evaluarea orala sustinuta online.  Promovarea disciplinelor este conditionate de obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala.

Duminică 24.01.2021

Duminică 24.01.2021, începând cu ora 09.00, se va susține proba practică pentru stagiarii din anul II.

Proba practică pentru stagiarii din anul II, presupune prezentarea proiectelor pentru disciplinele Fiscalitate, Contabilitatea altor tipuri de entitati (Contabilitate publica și ONG), Audit, TIC.

Reamintim faptul că nota finală pentru disciplina Contabilitatea altor tipuri de entitati va fi compusa din nota la testul google forms si nota acordata la evaluarea orala sustinuta online.

Promovarea disciplinei este conditionate de obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala.

Marți 26.01.2021

Marți 26.01.2021, începând cu ora 16.00, se va susține proba teoretică (scrisă) la sală pentru disciplinele aferente anului I, respectiv pentru disciplinele Contabilitate si raportare financiara, Contabilitate manageriala și IFRS. cu precizarea că durata unei probe de examen este de 1 oră.

Miercuri 27.01.2021

Miercuri 27.01.2021, începând cu ora 16.00, se va susține proba teoretică la sală pentru disciplinele aferente anilor II și III, respectiv pentru disciplinele Fiscalitate și Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare.

 Pentru probele scrise programate în zilele de 26 și 27 ianuarie 2021 veți primi pe e-mail cu 10 min înainte subiectul.

De asemenea, având în vedere actualul context epidemiologic proba scrisă se va susține la filiala de domiciliu a stagiarilor.

Precizăm faptul că nota de promovare pentru proba teoretică este minim 5.Promovarea probelor practice presupune obtinerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului.

19.01.2021


Reevaluare stagiari 22 – 24 ianuarie 2021

Va comunicam ca in intervalul 22-24 ianuarie 2021 se va organiza, conform caledarului de stagiu transmis către dvs., reevaluarea stagiarilor pentru disciplinele aferente semestrelor I si II, pentru toti anii de stagiu, dupa cum urmeaza: Stagiari AN I:Discipline stagiari An I sem. I 2020:

 • Contabilitate si raportare financiara: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitate manageriala: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Economia afacerilor: proba teoretica (test Google forms)

 

Discipline stagiari An I sem. II 2020:

 • Drept: proba practica (online)
 • IFRS: proba practica (online)

 

Stagiari AN II:

Discipline stagiari An II sem. I 2020:

 • Fiscalitate: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitatea altor tipuri de entitati: proba teoretica (Google forms) + proba practica Ctb publica (online) + proba practica Ctb ONG (online)
 • Comunicare: proba teoretica (test Google forms)

Discipline stagiari An II sem. II 2020:

 • Audit: proba practica (online)
 • TIC: proba practica (online)

+

Restanțe discipline stagiari An I sem. I 2020:

 • Contabilitate si raportare financiara: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitate manageriala: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Economia afacerilor: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline An I sem. II 2020:

 • Drept: proba practica (online)
 • IFRS: proba practica (online)

 

Stagiari AN III:

Discipline stagiari An III sem. I 2020:

 • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Finante si management financiar: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Guvernanta corporative: proba teoretica (test Google forms)

Discipline stagiari An III sem. II 2020:

 • Managementul performantei: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Expertiza contabila: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Evaluarea intreprinderii: proba teoretica (test Google forms)
 • Etica an III: proba teoretica (test Google forms)

+

Restanțe discipline stagiari An I sem. I 2020:

 • Contabilitate si raportare financiara: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitate manageriala: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Economia afacerilor: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline stagiari An I sem. II 2020:

 • Drept: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • IFRS: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Etica an I: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline stagiari An II sem. I 2020:

 • Fiscalitate: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitatea altor tipuri de entitati: proba teoretica (Google forms) + proba practica Ctb publica (online) + proba practica Ctb ONG (online)
 • Comunicare: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline stagiari An II sem. II 2020:

 • Audit: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • TIC: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Fiscalitate avansata: proba teoretica (test Google forms)
 • Etica an II: proba teoretica (test Google forms)

Programarea pe zile și ani de stagiu va fi realizată si transmisă către dvs. după centralizarea formularelor de înscriere.

În acest sens, vă facem cunoscute link-urile pentru accesarea formularelor de înscriere pe care avem rugămintea să le transmiteți stagiarilor. Termenul pentru înscrierea la reexaminarea din 22 – 24 ianuarie 2021 este luni, 18 ianuarie 2021, ora 8.00.

Inscrieri stagiari an I: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMrxbPmNhX_EFHpk5KliYDunvh1O-dmbJm396Ne6CIp02_Q/viewform?usp=sf_link

Incrieri stagiari an II: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5WpnXShqueKO74ku1Fb38JmYZDla_Cb4R7YFhZPnBXIUDkw/viewform?usp=sf_link

Inscrieri stagiari an III: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3UmDfC5mQNRFYZje_RCczYpndustt5fDJeOfCvpUB0gCJMA/viewform?usp=sf_link

Cu acest prilej dorim să vă facem cunoscute următoarele aspecte rezultate în urma organizării reexaminării din zilele de 8 – 9 ianuarie 2021:

Pentru buna organizare a reexaminării din 8 – 9 ianuarie 2021, mediatizarea a fost realizată la nivelul filialelor CECCAR din timp, respectiv din 09 decembrie 2020, astfel încât stagiarii să se poată înscrie și să aibă timp suficient să-și finalizeze proiectele.

Deși, în baza opțiunii exprimate în formularele de înscriere, stagiarii aveau obligația participării la probele de examen s-a observat că prezența a fost extrem de scăzută și stagiarii nu au tratat cu responsabilitate etapa de reexaminare.

După cum bine știți, organizarea procesului de reexaminare implică mobilizarea unui număr ridicat de examinatori și angajați CECCAR care să contribuie la buna derulare a acestui proces.

În acest sens, vă rugăm să-i atenționați pe stagiari cu privire la obligativitatea participării la evaluare/reexaminare în condițiile în care prin formularul de participare își exprimă opțiunea.

Cu acest prilej vă reamintim faptul că prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 18/469 din 16 iunie 2018 s-a aprobat, ca pentru a doua reexaminare cuantumul taxei de reexaminare a stagiarilor pentru fiecare proba nepromovată să fie de 50 de lei (TVA inclusă) și taxa de reexaminare pentru fiecare disciplină nepromovată să fie de 100 lei (TVA inclusă).

Față de cele mai sus menționate, vă rugăm să aveți în vedere ca pentru reexaminarea programată în perioada 22 – 24 ianuarie 2021, în vederea susținerii probelor de examen, achitarea de către stagiari a taxelor prevăzute de reglementările în vigoare. 

Având în vedere actualul context epidemiologic, vă reamintim faptul că proba teoretică pentru disciplinele corespunzătoare, semestrului II aferente anilor I si II se va organiza în perioada următoare, urmând să revenim către dvs. în timp util.

 

***

După cum vă este cunoscut, pentru stagiarii din anii I si II promovarea probei practice este condiționată de obținerea minim a notei 5 la disciplinele Drept, IFRS, TIC si Audit.

Pentru stagiari din anul III promovarea probei teoretice a disciplinelor presupune:

- pentru disciplinele Etica si Evaluarea intreprinderii obtinerea minim a notei 5 la testul online (Google forms);

- pentru disciplinele restante din anii I și/sau II obtinerea minim a notei 5 la testul online (Google forms);

- pentru disciplinele Managementul performantei si Expertiza contabila obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala. În cazul în care nota la una din cele două probe nota nu este minim 5, stagiarul este declarant respins. Punctajul rezultat în urma susținerii testului online (Google forms), nu se rotunjește. De asemenea, pentru promovarea disciplinelor Managementul performantei si Expertiza contabila, testul online este condiționat de susținerea și promovarea evaluării orale. Stagiarii care au fost prezenți doar la testul online și nu au susținut evaluarea orală sunt declarați respinși.

Promovarea probelor practice presupune obtinerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului la disciplinele Managementul performantei si Expertiza contabila.

***

Pentru singuranta intelegerii corecte si complete a modului de reevaluare, dorim sa atrageti atentia stagiarilor că disciplinele de stagiu compuse din proba teoretica si practica, pentru care proba teoretica se va sustine online (Google forms), implica si o evaluare orala, sustinuta online in ziua in care se evalueaza proba practica.

Prin urmare, pentru disciplinele Contabilitatea altor tipuri de entitati (an II), Finante si management financiar (an III), nota finala va fi compusa din nota la testul google forms  si nota acordata la evaluarea orala sustinuta online.

Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați.

 


Detalii organizare reexaminare 8- 9 ianuarie 2021 - Reguli de participare la reexaminare

 • participantul trebuie să se conecteze la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) cu acces la internet, iar dispozitivul respectiv să fie dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada reexaminării.
 • participantul trebuie să asigure condițiile specifice participării la un examen în sistem clasic, respectiv de a se afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada reexaminării;
 • pentru a avea dovada participării la evaluare, fiecare participant va menține camera web pe modul funcțional pe toată durata reexaminării;
 • în timpul reexaminării (proba practică), participantul va avea microfonul setat pe modul „Mute” (oprit), urmând sa îl pornească („Unmute”) în timpul reevaluarii;
 • pentru proba teoretica(scrisa) microfonul va rămăne pornit („Unmute”)  in permanenta;
 • stagiarii trebuie sa fie singuri petoata durata derularii examenului.

Lipsa camerei si a microfonului pornit atrage eliminarea din examen!

Evaluarea teoretică (scrisă) a stagiarilor se va derula vineri în intervalul orar 15.00 – 19.40 și sâmbătă în intervalul orar 09.00 – 14.10, cu precizarea că după fiecare test se va acorda o pauză de 10 min. Este foarte important ca stagiarii să respecte termenul stabilit pentru încărcarea testului.

Testul pentru fiecare disciplină va fi transmis în chat-ul întâlnirii Zoom sub forma unui link prin care stagiarii vor fi redirecționați către testul online asigurat prin intermediul platformei Google Forms. În cadrul testului se vor completa, în primul rând, datele de identificare. Rezolvarea testului se va face exclusiv în Google Forms cu precizarea că nu este permisă încărcarea altor fișiere.

Finalizarea notei pentru evaluarea teoretică (respectiv la disciplinele Managementul Performanței și Expertiză contabilă) va presupune și o examinare orală în data de 9 ianuarie 2021.


In atentia stagiarilor care s-au inscris pentru reexaminare in perioada 8-10 ianuarie 2021

Informatii referitoare la modul de organizare a reexaminarii stagiarilor programata in perioada 08-10 ianuarie 2021.

Proba teoretica (scrisa) o sustin online doar stagiarii din anul III 2020 dupa cum urmeaza:

Vineri 08.01.2020:

 • Interval orar 15:00 – 16:00 Managementul performantei (test Google forms)
 • Interval orar 16:10 – 17:10 Expertiza contabila (test Google forms)
 • Interval orar 17:20 - 18:20 Evaluarea intreprinderii (test Google forms)
 • Interval orar 18:30 - 19:00 Etica an III (test Google forms)
 • Interval orar 19:10 - 19:40 Etica an I (test Google forms)

 

Sambata 09.01.2020:

 • Interval orar 9:00 – 10:00 Audit (test Google forms)
 • Interval orar 10:10 -11:10 TIC (test Google forms)
 • Interval orar 11:20 -12:20 Fiscalitate avansata (test Google forms)
 • Interval orar 12:30 -13:30 Drept (test Google forms)
 • Interval orar 13:40 - 14:10 Etica an II (test Google forms)

 

Luni 11.01.2020:

 • Interval orar 16:00 - 17:00 IFRS scris la sala unde exista stagiari inscrisi la aceasta proba.

 

 Proba practica pt stagiari an I, II si III 2020  (prezentarea proiectului):

Vineri 08.01.2020 -  incepand de la ora 15:00:

An I  - Drept

An I - IFRS – seria 1

Anul II - TIC

Anul II - Audit

Sambata 09.01.2020 - incepand de la ora 09:00:

An I IFRS – seria 2

An III Managementul performantei: Proba practica + Proba teoretica (continuarea de la testul Google forms)

An III Expertiza contabila: Proba practica + Proba teoretica (continuarea de la testul Google forms)

 

 Stagiari an I si II:

Pentru stagiarii an I si II se va sustine doar proba practica.

Proba teoretica va fi reprogramata si va fi stabilita cu mimim 30 de zile inainte de organizare.

 

Stagiari an III:

Promovarea probei teoretice a disciplinelor presupune:

- pentru disciplinele Etica si Evaluarea intreprinderii obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms)

- pentru disciplinele Managementul performantei si Expertiza contabila obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala

Promovarea probelor practice presupune obtinerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului la disciplinele Managementul performantei si Expertiza contabila.

 

Direcția educație și echivalare calificări


Va informam ca intalnirea de la seria 4  din data de vineri 09.10.2020, ora 16.00 a fost reprogramata pentru sambata 10.10.2020, ora 09.00 avand ca lector tot pe doamna Sahlian Daniela.


Anunt introducere disciplina Evaluarea afacerii si programare - an III, sem II 2020

Programul de stagiu al CECCAR are în vedere crearea de profesioniști cu abilități multiple astfel încât aceștia să reprezinte angajati cheie în orice societate comercială. Printr-o abordare cuprinzătoare și integrata, pregatim viitorii profesioniști contabili pentru a răspunde provocărilor ce pot apărea în cadrul departamentelor financiare.

Avand in vedere faptul că evaluarea corecta a valorii unui business/afaceri este o cerinta constanta in activitatea practica a profesionistilor contabili, si având in permanentă în vedere parteneriatul strategic cu mediul de afaceri, ce presupune o adaptare continua la nevoile acestuia, programa de stagiu se completeaza, incepand cu acest an, cu disciplina de Evaluarea afacerii/intreprinderii - introdusa in semestrul II anul III de stagiu.

In acest sens, stagiarii vor beneficia de cursuri de pregatire in sistem online, conform calendarului de mai jos:

 

 

  Centre de stagiuIntalnire 1Intalnire 2
DataLectorDataLector
SERIA 1BUCURESTI 1 – 193 stagiari01.10.2020Ciobanu Radu02.10.2020Sahlian Daniela
SERIA 2BUCURESTI 2 – 124 stagiari + IASI02.10.2020 Ciobanu Radu03.10.2020Sahlian Daniela
SERIA 3ARGES + BIHOR + BRASOV + CLUJ + DOLJ03.10.2020Ciobanu Radu04.10.2020Sahlian Daniela
SERIA 4CONSTANTA + GALATI + PRAHOVA + SIBIU + TIMIS04.10.2020Ciobanu Radu1 zi din saptamana 05-09.10.2020 (in cursul zile de astazi va informam exact data)Sahlian Daniela

Program pregatire stagiari an II - disciplina Fiscalitate avansata

Dorim sa va informam ca pregatirea stagiarilor an II la disciplina Fiscalitate avansata se va organiza online, dupa urmatorul program:

 

 Centre de stagiuIntalnire 1Intalnire 2Intalnire 3Intalnire 4Intalnire 5
DataLectorDataLectorDataLectorDataLectorDataLector
SERIA 1BUCURESTI04.09.2020Nadia Oanea14.09.2020Radu Ciobanu01.10.2020Dan Barascu03.10.2020Raluca Andrei05.10.2020Daniela Neagoe
SERIA 2CLUJ, CONSTANTA, DOLJ, IASI, GALATI05.09.2020Nadia Oanea15.09.2020Radu Ciobanu02.10.2020Dan Barascu01.10.2020Raluca Andrei06.10.2020Daniela Neagoe
SERIA 3ARGES, BIHOR, BRASOV, PRAHOVA, SIBIU, TIMIS06.09.2020Nadia Oanea16.09.2020Radu Ciobanu03.10.2020Dan Barascu02.10.2020Raluca Andrei07.10.2020Daniela Neagoe

Pentru pregatirea stagiarilor , anul 2, la disciplina Fiscalitate avansata,  ora de incepere a cursurilor este urmatoarea:

LUNI-VINERI de la ora 16.00

SAMBATA –DUMINICA de la ora 9.00

 

 Centre de stagiuFiliala care va gestiona intalinirea 05.10.2020Filiala care va gestiona intalinirea 06.10.2020Filiala care va gestiona intalinirea 07.10.2020
SERIA 1BUCURESTIBucurestiXX
SERIA 2CLUJ, CONSTANTA, DOLJ, IASI, GALATIXBrailaX
SERIA 3ARGES, BIHOR, BRASOV, PRAHOVA, SIBIU, TIMISXXArad

 


Program pregatire stagiari ani I-III - intalnirea 3, mai 2020

CECCAR
CENTRUL DE STAGIU PRAHOVA
                       Pregătirea stagiarilor anului I sem.I 2020 - Întâlnirea 3
Nr. crt.DisciplinaLectorDataOra
1Contabilitate managerialăPONORICA ANDREEA08.0514.00
2Contabilitate și raportare financiarăSAHLIAN DANIELA09.0509.00
                       Pregătirea stagiarilor anului II sem.I 2020 - Întâlnirea 3
Nr. crt.DisciplinaLectorDataOra
1FiscalitateCONSTANTIN SERGIU09.0510.00
2Contabilitatea altor tipuri de entitățiSTEFANESCU AURELIA10.059.00
                       Pregătirea stagiarilor anului III sem.I 2020 - Întâlnirea 3
Nr. crt.DisciplinaLectorDataOra
1Finanțe și management financiarOPREA DRAGOS09.059.00
2Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidareSAHLIAN DANIELA10.059.00
vineri 8.05.2020
1.Manageriala - PONORACA14.00
sambata 9.05.20201.Conta fin - SAHLIAN09.00
sambata 9.05.20203.Finante - OPREA09.00
2.Fiscalitate - CONSTANTIN10.00
duminica 10.05.20202.ONG - STEFANESCU09.00
3.Fuziuni - SAHLIAN09.00
Calendarul activitatilor pe anul 2024

CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2024

 


CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2023

Discipline stagiu 2023 – Categoria expert contabil

Discipline stagiu 2023 – Categoria contabil autorizat


CALENDAR STAGIU SI EXAMENE 2022


CALENDAR STAGIU 2021

 

_Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor din timpul stagiului - feb. 2024

_Precizari derulare stagiu pentru stagiari - feb. 2024

 


Vă facem cunoscut faptul că, pentru a veni în sprijinul stagiarilor, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 23/732 din 30.03.2023 au fost completate prevederile art. 2, alin. (4) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale  și reevaluărilor în timpul stagiului, prin acordare posibilității stagiarilor să lipsescă la o întâlnire și în cazul disciplinelor care au prevăzute 2 întâlniri.

Vă reamintim faptul că dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

 


Dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea nr. 21/593 a Consiliului superior al CECCAR din 28.01.2021 s-au stabilit următoarele măsuri privind modul de aplicare a prevederilor art. 14, alin.(2) – (8) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat:

Referitor la persoanele aflate in urmatoarea situatie: au finalizat stagiul și se află în situația prevăzută la art 14, alin.(3), (au trecut 3 ani de la finalizarea stagiului dar nu mai mult de 5), putandu-se înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire:

 1. Taxa pentru orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu va fi în cuantum de 10,00 lei + TVA/ oră de stagiu (respectiv 300,00 lei + TVA/30 ore de stagiu, pentru primul an de prelungire și 600,00 lei + TVA/60 de ore, pentru cei doi ani de prelungire).
 2. Orele de dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu vor avea următoarea structură:

-Pentru primul an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Contabilitate și Raportare financiară și Fiscalitateîntâlniri programate conform calendarului pe anul în curs;

-Pentru doilea an de prelungire, cele 30 de ore de stagiu vor fi îndeplinite prin participarea la întâlnirile eferente disciplinelor Fiscalitate Avansată și Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare și lichidareîntâlniri programate conform calendarului pe anul în curs.

 Taxa va fi achitata prin transfer bancar in contul CECCAR Buzau, iar cererea privind participarea la orele de pregatire va fi transmisa pana la data de 15.02.2021, pentru a fi luata in evidenta in vederea participarii la intalnirea 1 de stagiu.

 Cu privire la stagiu de adaptare: (au trecut mai mult de 5 ani de la finalizarea stagiului)

 1. Efectuarea stagiului de adaptare cu durata de un an va fi reprezentat de instruirea teoretică și practică, prin parcurgerea programei stabilită pentru categoria expert contabil și contabil autorizat, conform documentului anexat.
 2. Pentru disciplinele aferente stagiului de adaptare, persoanele care se încadrează în prevederile art.14, alin. (6) au obligația participării la întâlnirile semestriale, precum și susținerii și promovării examenelor aferente disciplinelor parcurse.
 3. Taxa aferentă stagiului de adaptare va fi în cuantum 1500 lei/an – pentru categoria expert contabil și 700 lei/an – pentru categoria contabil autorizaţi.

Taxa va fi achitata prin transfer bancar in contul CECCAR Buzau, iar cererea privind inscrierea in stagiul de adaptare va fi transmisa pana la data de 15.02.2021, pentru a fi luata in evidenta in vederea participarii la intalnirile aferente anului de stagiu.

Termen depunere proiecte pentru sustinerea reevaluarilor aferente disciplinelor semestrului II

Având în vedere faptul că în perioada 8- 9 decembrie 2023 se derulează reevaluarea la probele practice aferente disciplinelor de stagiu din semestrul II, va informam că termenul de depunere a acestora este joi 7 decembrie 2023, ora 17.00.

În acest sens,  în conformitate cu prevederile art.7 din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor în timpul anilor de stagiu  vă rugăm să trimiteti proiectele pe adresa de e-mail stagiu@ceccarbuzau.ro

Aveti in vedere respectarea obligatorie a următoarelor cerințe:

 1. stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
 2. toate fișierele încărcate de fiecare stagiar (pentru toate disciplinele să se încadreze în dimensiunea de 10MB (Megabytes).

REPARTIZARE ZOOM PROBA PRACTICA 08-09.12.2023

ZiuaDataInterval orarAn de stagiuDisciplineLink de conectare zoomID si PASSCODE
Vineri08.12.202314.00 - 17.00AN II
LITERELE:
ALD… - IVA…
(SERIA 1)
AUDIT + TIChttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0rdOyqqDkpG92P671UIEnIhn-_4HDyWiiSMeeting ID 896 3526 2319
Security Passcode 029366
Vineri08.12.202314.00 - 17.00AN II
LITERELE:
JIG… - ZIN…
(SERIA 2)
AUDIT + TIChttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZErc-6opzkqGd3jHwn42nIxjhlW3Ejmf6IZMeeting ID 856 4709 2039
Security Passcode 192238
Vineri08.12.202314.00 - 17.00AN III
LITERELE:
AGA… - IVA…
(SERIA 1)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILAhttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZckfuiorTouE9HpncHWEQaZggdKIE6CNTguMeeting ID 839 9103 1495
Security Passcode 429023
Vineri08.12.202314.00 - 17.00AN III
LITERELE:
JAK… - VOI…
(SERIA 2)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILAhttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsfuqorTwrGdLUOFz5bfemLejTyr9qqpTgMeeting ID 861 9303 7136
Security Passcode 951434
Sambata09.12.202309.00 - 12.00AN I
LITERELE:
ACH… - IEV…
(SERIA 1)
+
DREPT (RESTANTA)
+
CRF (RESTANTA)
+
IFRS
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPT +
DREPT (RESTANTA)
+
CRF (RESTANTA)
+
IFRS
https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0odO2pqTIoE9ZAs_A6Eu6P6Q4y4T5Xae-aMeeting ID 895 3417 9292
Security Passcode 191869
Sambata09.12.202309.00 - 12.00AN I
LITERELE:
IGO… - ZAH…
(SERIA 2)
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPThttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIqduGsqjstHtzC-vGWcNruwpJVk2FhGCpsMeeting ID 867 1844 0748
Security Passcode 194020

Graficul probelor de reevaluare 08-09 decembrie 2023

Reevaluare semestrul II 2023: 08 – 09.12.2023Data ZiuaInterval orar
 • Susținerea probelor scrise aferente anului I de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Contabilitate integrată (1 oră)
  • Contabilitate managerială (1 oră)
  • Elemente de drept și Dreptul afacerilor (1 oră)
  • Etică (1 oră)
  • Drept – restanta (1 oră)
  • IFRS – restanta (1 oră)
08.12.2023Vineri14.00 – 18.00
 • Reevaluare practica discipline an I de stagiu:
 •  Contabilitate integrată
 • Contabilitate manageriala
 • Elemente de drept și Dreptul afacerilor
 • Drept – restanta
 • IFRS – restanta
 • CRF – restanta
09.12.2023Sâmbătă

 

09.00 – 12.00
 • Susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Audit (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Fiscalitate avansată (1 oră)
  • Etică (1 oră)
09.12.2023Sâmbătă

 

09.00 – 13.00
 • Reevaluare practica discipline an II de stagiu:
 • Audit (1 oră)
 • TIC (1 oră)
  08.12.2023              Vineri    14.00 – 17.00
 • Susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului III de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Managementul performantei (1 oră)
  • Expertiză contabilă (1 oră)
  • Evaluarea întreprinderii/afacerii (1 oră)
  • Etică (1 oră)
   09.12.2023 

Sâmbătă

 

09.00 – 13.00
- Reevaluare practica discipline an III de stagiu:

 • Managementul performantei (1 oră)
 • Expertiză contabilă (1 oră)
  08.12.2023    Vineri    14.00 – 17.00

 


Inscriere pentru sesiunea de reevaluare din perioada 8 - 9 decembrie 2023

Termenul de înscriere pentru evaluarea din decembrie s-a prelungit până luni, 4 decembrie ora 08.00, data la care formularele de înscriere vor fi închise:

Anul I - https://forms.gle/iaayoiqBA28Yyeyc8

Anul II - https://forms.gle/BbGJu7AiGo4kaESGA

Anul III - https://forms.gle/bGvvxpiLCgC8FnsYA

Restantieri (Drept, IFRS, CRF) - https://forms.gle/vebPqHUJzktopQS36

După finalizarea înscrierilor vom reveni cu graficul de derulare a probelor scrise și practice.


Graficul de derulare a probelor practice programate pentru perioada 16-18 noiembrie 2023

ZiuaDataInterval orarAn de stagiu + Repartizare stagiari dupa numele de familieSustinere proiecte la disciplinele
Joi16.11.202314.00 - 17.00AN I
LITERELE:
ABA… - BLI…
(SERIA 1)
+
DREPT (RESTANTA)
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPT + DREPT (RESTANTA)
Joi16.11.202315.00 - 18.00AN II
LITERELE:
ACS… - BAR…
(SERIA 1)
AUDIT + TIC
Joi16.11.202315.00 - 18.00AN II
LITERELE:
BEC… - DAN…
(SERIA 2)
AUDIT + TIC
Joi16.11.202314.00 - 17.00AN III
LITERELE:
AGA… - CAL…
(SERIA 1)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
Joi16.11.202314.00 - 17.00AN III
LITERELE:
CAN… - DUH…
(SERIA 2)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
Vineri17.11.202314.00 - 17.00AN I
LITERELE:
BOB… - COS…
(SERIA 2)
+
CRF
(RESTANTA)
LITERELE:
BAL… - JUC…
(SERIA 1)
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPT + CRF (RESTANTA)
Vineri17.11.202314.00 - 17.00AN I
LITERELE:
COT… - FUN…
(SERIA 3)
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPT
Vineri17.11.202314.00 - 17.00LITERELE:
ALD… - KAN…
(SERIA 1)
IFRS
Vineri17.11.202314.00 - 17.00AN II
LITERELE:
DAR… - IST…
(SERIA 3)
AUDIT + TIC
Vineri17.11.202314.00 - 17.00AN II
LITERELE:
IVA… - MOV…
(SERIA 4)
AUDIT + TIC
Vineri17.11.202314.00 - 17.00AN III
LITERELE:
DUM… - LUN…
(SERIA 3)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
Vineri17.11.202314.00 - 17.00AN III
LITERELE:
LUP… - PAU…
(SERIA 4)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
Sambata18.11.202309.00 - 12.00AN I
LITERELE:
GAB… - NEC…
(SERIA 4)
+
CRF
(RESTANTA)
LITERELE:
LAD… - VOI…
(SERIA 2)
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPT + CRF (RESTANTA)
Sambata18.11.202309.00 - 12.00AN I
LITERELE:
NED… - ZAH…
(SERIA 5)
CTB INTEGRATA + CTB MANAGERIALA + ELEMENTE DE DREPT
Sambata18.11.202309.00 - 12.00AN II
LITERELE:
MUC… - SAU…
(SERIA 5)
AUDIT + TIC
Sambata18.11.202309.00 - 12.00AN II
LITERELE:
SAV… - ZOR…
(SERIA 6)
AUDIT + TIC
Sambata18.11.202309.00 - 12.00AN III
LITERELE:
PER… - SCU…
(SERIA 5)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
Sambata18.11.202309.00 - 12.00AN III
LITERELE:
SEC… - ZDR…
(SERIA 6)
MANAG. PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
Sambata18.11.202309.00 - 12.00LITERELE:
LAC… - ZAB…
(SERIA 2)
IFRS

Grafic derulare probe scrise evaluare semestrul II 2023

Calendarul probelor de evaluare:

Evaluare teoretica (scrisa la sala) stagiu sem II:
02-04 noiembrie 2023
DataZiuaInterval orar
Evaluare teoretica an I de stagiu (4 ore): Contabilitate integrată (1 oră), Contabilitate managerială (1 oră), Elemente de drept și Dreptul afacerilor (1 oră) si Etică (1 oră)02.11.2023Joi14.00 – 18.00
Evaluare teoretica restanțe Drept (anii anteriori) și IFRS (restanțieri, stagiu de adaptare și intensiv)

Drep (1 oră), IFRS (1 oră)

02.11.2023JoiÎncepând cu ora 14.00
Evaluare teoretica an II de stagiu (4 ore): Audit (1 oră), TIC (1 oră), Fiscalitate avansată (1 oră) si Etică (1 oră)03.11.2023Vineri14.00 – 18.00
Evaluare teoretica an III de stagiu (4 ore): Managementul performantei (1 oră), Expertiză contabilă (1 oră), Evaluarea întreprinderii (1 oră) si  Etică 1 oră)04.11.2023Sâmbătă09.00 – 13.00

 


Reevaluare semestrul I 2023: 14 – 15 iulie 2023

REPARTIZARE PROBA PRACTICA

Aspecte privind încărcarea proiectelor de stagiu

Potrivit art. 6 si art. 7 din Procedura privind susținerea evaluărilor și reevaluărilor din timpul stagiului:

Art.6 (1) Pentru susținerea probelor practice de stagiu, respectiv a proiectelor, stagiarii vor pune la dispoziția comisiei programele informatice pe care le-au folosit în elaborarea proiectelor.(2) Pentru susținerea proiectelor aferente disciplinelor Contabilitate financiară, Fiscalitate și Contabilitatea altor tipuri de activități (ONG) stagiarii vor prezenta programul de contabilitate utilizat pentru întocmirea proiectului.

Art.7 (1) În situația în care evaluarea caietelor de practică se va face cu titlu excepțional online, stagiarii au obligația să respecte următoarele cerințe:

 1. transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e- mail pusă la dispoziție de filiala CECCAR în cadrul căreia urmează stagiul;
 2. caietele de practică rezolvate se vor transmite, până la data susținerii probei, în intervalul stabilit și comunicat stagiarilor.
 3. stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
 4. ca urmare a faptului că spațiul destinat fiecărui stagiar este de 10MB (Megabytes), toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) trebuie să se încadreze în această dimensiune.

Termenul de transmitere a caietelor de practică a fost stabilit în data de 13 iulie 2023, ora 14:00.

Calendarul probelor aferente reevaluării teoretice si practice aferente semestrul I 2023 care se va organiza în zilele de 14 si 15 iulie 2023:

 

Reevaluare semestrul I 2023: 14 – 15 iulie 2023Data ZiuaInterval orar
 • Susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • Contabilitatea altor entități (1 oră)
  • Comunicare (1 oră)
14.07.2023vineriIncepand cu ora 14.00
 • Reevaluare practica discipline an I de stagiu:
 •  Contabilitate financiara
 • TIC
14.07.2023vineriInterval orar: 14.00 – 18.00
 • Reevaluare practica discipline an III de stagiu:
 • Finante si management financiar,
 • Contabilitate FDL
 • Susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Finanțe și management financiar (1 oră),
  • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
  • Guvernanță corporativă (1 oră)
15.07.2023sambataIncepand cu ora 09.00
 • Susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Contabilitate financiară (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Comunicare (1 oră)
  • Economia afacerilor (1 oră)
Incepand cu ora 12.30
- Reevaluare practica discipline an II de stagiu:

 • Fiscalitate
 • CATI – ONG
 • CATI – Ctb publica
15.07.2023sambataInterval orar: 09.00 – 14.00

 

Totodată, dorim să vă reamintim faptul că în caz de fraudare a examenului se vor aplica măsurile prevăzute la art. 11, al. 3 din Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor , respectiv:

„Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

- la prima abatere repetarea semestrului;

- la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

- la a treia abatere repetarea stagiului.”

Formulare de înscriere la reevaluarea aferentă semestrului I 2023, programata in zilele de 14 si 15 iulie 2023:

Anul I - https://forms.gle/MRMxpx5Ea4JnWX4B6

Anul II - https://forms.gle/k2uWA51KjYoEsAFW9

Anul III - https://forms.gle/Gj56hwETm3sFmUdc8

Formularele de inscriere la reevaluarea stagiarilor vor fi active pana marti, 11 iulie 2023, ora 09.00.

Vă reamintim prevederile art. 8, alin (4) – (5) din Procedurile privind susținerea evaluărilor și reevaluărilor semestriale, respectiv:

 1. Stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate înscrierea și să opteze în formularul de înscriere doar pentru probele la care au de susținut examene.
 2. Înscrierea și neparticiparea la probele de evaluare/reevaluare, fără existența un motiv justificat, implică achitarea taxei prevăzută la art. 17, alin (3), pentru prima reevaluare susținută, nemafiind aplicabile prevederile art. 17, alin. (1), cu privire la faptul că în cazul nepromovării unei probe, stagiarul poate beneficia de o singura reevaluare fără plata unei taxei.

Graficul de derulare a probelor practice programate pentru perioada 22 – 24 iunie 2023

Informatii proba scrisa - evaluare stagiari 07-09 iunie 2023

Calendarul probelor aferente evaluării scrise (teoretice) din semestrul I 2023 care se vor organiza în perioada 07 – 09 iunie 2023: 

 • Miercuri, 07 iunie 2023, ora 14.00 - susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Contabilitate financiară (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Comunicare (1 oră)
  • Economia afacerilor (1 oră) 
 • Joi, 08 iunie 2023, ora 14.00 -  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • Contabilitatea altor entități (1 oră)
  • Comunicare (1 oră)
 • Vineri, 09 iunie 2023, ora 14.00 -  susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Finanțe și management financiar (1 oră),
  • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
  • Guvernanță corporativă (1 oră)

Aspecte privind încărcarea proiectelor de stagiu

Potrivit art. 6 si art. 7 din Procedura privind susținerea evaluărilor și reevaluărilor din timpul stagiului: 

Art.6 (1) Pentru susținerea probelor practice de stagiu, respectiv a proiectelor, stagiarii vor pune la dispoziția comisiei programele informatice pe care le-au folosit în elaborarea proiectelor.(2) Pentru susținerea proiectelor aferente disciplinelor Contabilitate financiară, Fiscalitate și Contabilitatea altor tipuri de activități (ONG) stagiarii vor prezenta programul de contabilitate utilizat pentru întocmirea proiectului.

Art.7 (1) În situația în care evaluarea caietelor de practică se va face cu titlu excepțional online, stagiarii au obligația să respecte următoarele cerințe:

 1. transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e- mail pusă la dispoziție de filiala CECCAR în cadrul căreia urmează stagiul; stagiu@ceccarbuzau.ro
 2. caietele de practică rezolvate se vor transmite, până la data susținerii probei, în intervalul stabilit și comunicat stagiarilor.
 3. stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
 4. ca urmare a faptului că spațiul destinat fiecărui stagiar este de 10MB (Megabytes), toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) trebuie să se încadreze în această dimensiune.

Termenul de transmitere a caietelor de practică a fost stabilit pentru data de 22.06.2023.

 


!! Vă facem cunoscut faptul că, pentru a veni în sprijinul stagiarilor, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 23/732 din 30.03.2023 au fost completate prevederile art. 2, alin. (4) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale  și reevaluărilor în timpul stagiului, prin acordare posibilității stagiarilor să lipsescă la o întâlnire și în cazul disciplinelor care au prevăzute 2 întâlniri.

Vă reamintim faptul că dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

 1. Susținerea probelor de stagiu este condiționată de prezența stagiarului la toate activitățile de pregătire, respectiv la toate întâlnirile programate pentru fiecare din disciplinele din programa de stagiu, realizate pe grupe de stagiu, conform calendarului stabilit. Pentru a acoperi necesarul de pregătire al stagiarilor, vor fi derulate activități, alternativ, pe parcursul a 2 - 3 săptămâni. Astfel, stagiarii care din motive justificate nu pot participa la activitățile organizate la nivelul grupei de stagiu în cadrul căreia sunt repartizați au posibilitatea, în baza unei cereri adresate filialei în cadrul căreia sunt luați în evidență, să participe la activitățile organizate la nivelul altei grupe de stagiu.
 2. Prin excepție de la prevederile alin. (3), în baza unor motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la filiala de domiciliu /filiala în care sunt luați în evidență), stagiarii pot absenta la o întâlnire corespunzătoare unei discipline de stagiu, sub rezerva vizualizării filmării pe platformă. De exemplu, pentru disciplinele care au programate 4 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 3 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 2 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire. În cazul disciplinelor care au programată 1 întâlnire nu se acceptă absențe.
 3. În aplicarea prevederilor alin. (3) prezența la o întâlnire de stagiu este dovedită prin susținerea de către stagiar a poll-urilor/testelor intermediare, precum și a testului final. De asemenea, pentru validarea prezenței, se va avea în vedere verificarea timpului total în care stagiarul a fost conectat, raportat la durata totală a timpului alocat pentru o întâlnire.
 4. În situația în care nu sunt respectate condițiile de participare la o întâlnire de stagiu, conform prevederilor alin. (3) – (5) stagiarul nu are posibilitatea susținerii evaluării la disciplina respectivă și, totodată, este obligat să refacă toate activitățile stabilite pentru disciplina respectivă, în anul/anii următori.

 

De asemenea, vă reamintim prevederile art. 8 alin. (1) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(1) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea evaluărilor și reevaluărilor se va face, pe ani de stagiu și discipline, în baza formularelor de înscriere care vor putea fi accesate prin intermediul link-urilor de conectare primite din partea filialelor de domiciliu.

(2) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea probelor de stagiu se va face în intervalul comunicat în acest sens.

(3) Pentru înscrierea în vederea susținerii evaluărilor/reevaluărilor semestriale, stagiarii au obligația să completeze numărul matricol primit odată cu înscrierea în stagiu, adresa de email care trebuie să fie corectă și validă, precum și restul informațiilor solicitate în formularul de înscriere.

(4) Stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate înscrierea și să opteze în formularul de înscriere doar pentru probele la care au de susținut examene.

(5) Înscrierea și neparticiparea la probele de evaluare/reevaluare, fără existența un motiv justificat, implică achitarea taxei prevăzută la art. 17, alin (3), pentru prima reevaluare susținută, nemafiind aplicabile prevederile art. 17, alin. (1).

(6) Stagiarii care nu s-au înscris în termenele stabilite pentru susținerea evaluării nu vor avea posibilitatea participării la examene prin includerea lor pe liste suplimentare.

Evaluare aferenta disciplinelor semestrului II de stagiu, noiembrie 2022. REZULTATE si INSCRIERE PENTRU REEVALUARE DECEMBRIE 2022

Dorim să vă facem cunoscut faptul că probele aferente reevaluării corespunzătoare semestrului II de stagiu se vor derula după cum urmează:

 

Reevaluare teoretica (scrisa la sala) stagiu sem IIData ZiuaInterval orar
Evaluare teoretica an I de stagiu (3 ore): Dreptul afacerilor și dreptul muncii (1 oră), IFRS (1 oră) si Etică (1 oră)10.12.2022sâmbătă09.00 - 12.00
Evaluare teoretica an II de stagiu (3 ore si 30 min): Audit (1 oră), TIC (1 oră), Fiscalitate avansată (1 oră) si Etică (30 min)09.12.2022vineri14.00 - 17.30
Evaluare teoretica an III de stagiu (3 ore si 30 min): Managementul performantei (1 oră), Expertiză contabilă (1 oră), Evaluarea întreprinderii (1 oră) si  Etică (30 min)10.12.2022sâmbătă12.30 - 16.00
Reevaluare practica (prezentare proiecte online) stagiu sem IIData ZiuaInterval orar
Evaluare practica an I de stagiu: Dreptul afacerilor si dreptul muncii si IFRS09.12.2022vineri14.00 - 18.00
Evaluare practica an II de stagiu: Audit si TIC10.12.2022sâmbătă09.00 - 12.00
Evaluare practica an III de stagiu: Managementul performantei si Expertiză contabilă09.12.2022vineri14.00 - 18.00

 


Dorim să vă facem cunoscut faptul că rezultatele aferente evaluarii semestrului II de stagiu au fost trimise pe e-mailurile personale.

După cum vă este cunoscut, potrivit art. 14 din Procedurile de susținere a evaluărilor și reevaluărilor semestriale nota de promovare pentru fiecare probă din cadrul disciplinei este minim 5 (cinci).  Nota pentru fiecare probă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire la număr întreg. O disciplină este considerată promovată în condițiile în care stagiarul a promovat atât proba scrisă, cât și proba practică, acolo unde este cazul, din cadrul disciplinei respective.

Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la data de la care s-au primit rezultatele pe mail.

În situația în care observați neconcordanțe față de rezultatele obținute, va rugam sa ne contactati.

Cu acest prilej, vă transmitem formularele de înscriere pentru reevaluarea aferentă disciplinelor din semestrul II, stabilită pentru perioada 9 – 11 decembrie 2022:

Anul I - https://forms.gle/BTRp86HnGngkQ7tM8

Anul II - https://forms.gle/FsyEt4L6VxfFow7a8

Anul III - https://forms.gle/xcMXVFp6YigGh3ef7

Termenul de înscriere al stagiarilor pentru reevaluarea din perioada 09 – 11 decembrie 2022, în baza formularelor este luni 5 decembrie, ora 09.00.

Stagiarii care vor depune contestații vor avea posibilitatea înscrierii la reevaluarea din perioada 9-10 decembrie 2022, după soluționarea contestațiilor.


Repartizarea alfabetica a stagiarilor pe zile și ani de stagiu pentru susținerea evaluarii la probele practice, programate in perioada 18 – 20 noiembrie 2022:

Vă reamintim faptul că este important să respectati seria la care sunteti alocat alfabetic având în vedere faptul că nu se vor accepta stagiari pe liste suplimentare.

Date conectare Zoom_proba practica 18-20.11.2022_pt filiale


Având în vedere faptul că în perioada 18 – 20  noiembrie 2022 se derulează probele practice aferente disciplinelor de stagiu din semestrul II, va informam că termenul de depunere a acestora este joi 17 noiembrie 2022.

În acest sens, în conformitate cu prevederile Procedurii privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor în timpul anilor de stagiu, condițiile pe care trebuie să le respecte proiectele sunt:

 1. stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
 2. ca urmare a faptului că spațiul destinat fiecărui stagiar este de 10MB (Megabytes), toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) trebuie să se încadreze în această dimensiune.

Graficul de derulare a probelor de evaluare:

Evaluare teoretica (scrisa la sala) stagiu sem II:
04-05 noiembrie 2022
Data ZiuaInterval orar
Evaluare teoretica an I de stagiu (3 ore): Dreptul afacerilor și dreptul muncii (1 oră), IFRS (1 oră) si Etică (1 oră)05.11.2022Sâmbătă09.00 - 12.00
Evaluare teoretica an II de stagiu (3 ore si 30 min): Audit (1 oră), TIC (1 oră), Fiscalitate avansată (1 oră) si Etică (30 min)04.11.2022Vineri14.00 - 17.30
Evaluare teoretica an III de stagiu (3 ore si 30 min): Managementul performantei (1 oră), Expertiză contabilă (1 oră), Evaluarea întreprinderii (1 oră) si  Etică (30 min)05.11.2022Sâmbătă12.30 - 16.00

 


Potrivit calendarului privind activitățile de stagiu din anul 2022, în luna noiembrie 2022 este programată evaluarea aferentă disciplinelor semestrului II de stagiu:

 • în perioada 04 – 06 noiembrie 2022 se vor derula probele teoretice (scrise) la sala aferente disciplinelor semestrului II de stagiu;
 • în perioada 18 – 20 noiembrie 2022 se vor derula probele practice (prezentarea proiectelor) online aferente disciplinelor semestrului II de stagiu.

Pentru înscriere la evaluarea aferentă semestrului II 2022, vă rugăm să accesaţi link-urile de mai jos :

Inscriere discipline anul I semestrul II de stagiu - https://forms.gle/3TdCyfPjDVrVedNn9

Inscriere discipline anul II semestrul II de stagiu - https://forms.gle/GZj4k9xZB67DufSy8

Inscriere discipline anul III semestrul II de stagiu - https://forms.gle/8kJvg9tiGspk4Y3y6

Vă reamintim faptul că au dreptul de participare pentru susținerea evaluării la disciplinele aferente semestrului II și stagiarii care au restanțe din anii anteriori.

Termenul de înscriere al stagiarilor prin formularele online pentru susținerea probelor la disciplinele aferente semestrului II este vineri, 28 octombrie 2022, ora 14.00.

Vă reamintim de asemenea faptul că dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(3) Susținerea probelor de stagiu este condiționată de prezența stagiarului la toate activitățile de pregătire, respectiv la toate întâlnirile programate pentru fiecare din disciplinele din programa de stagiu, realizate la nivelul centrelor de stagiu, conform calendarului stabilit. Pentru a acoperi necesarul de pregătire al stagiarilor, filialele centru vor derula activități, alternativ, pe parcursul a 2 săptămâni. Astfel, stagiarii care din motive justificate nu pot participa la activitățile organizate la nivelul filialei centru de care aparțin au posibilitatea, în baza unei cereri adresate filialei în cadrul căreia sunt luați în evidență, să participe la activitățile organizate la nivelul altui centru de examen.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în baza unor motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la filiala de domiciliu /filiala în care sunt luați în evidență), stagiarii pot absenta la o întâlnire corespunzătoare unei discipline de stagiu, sub rezerva vizualizării filmării pe platformă. De exemplu, pentru disciplinele care au programate 4 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 3 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire. În cazul disciplinelor care au programate 2 și, respectiv, 1 întâlnire nu se acceptă absențe.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) prezența la o întâlnire de stagiu este dovedită prin susținerea de către stagiar a poll-urilor/testelor intermediare, precum și a testului final. De asemenea, pentru validarea prezenței, se va avea în vedere verificarea timpului total în care stagiarul a fost conectat, raportat la durata totală a timpului alocat pentru o întâlnire.

(6) În situația în care nu sunt respectate condițiile de participare la o întâlnire de stagiu, conform prevederilor alin. (3) – (5) stagiarul nu are posibilitatea susținerii evaluării la disciplina respectivă și, totodată, este obligat să refacă toate activitățile stabilite pentru disciplina respectivă, în anul/anii următori.

 

De asemenea, pentru o evidență corectă a înscrierilor, vă reamintim prevederile art. 8 alin.(1) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(1) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea evaluărilor și reevaluărilor se va face, pe ani de stagiu și discipline, în baza formularelor de înscriere care vor putea fi accesate prin intermediul link-urilor de conectare primite din partea filialelor de domiciliu/centrelor de stagiu.

(2) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea probelor de stagiu se va face în intervalul comunicat în acest sens.

(3) Pentru înscrierea în vederea susținerii evaluărilor/reevaluărilor semestriale, stagiarii au obligația să completeze numărul matricol primit odată cu înscrierea în stagiu, adresa de email care trebuie să fie corectă și validă, precum și restul informațiilor solicitate în formularul de înscriere.

(4) Stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate înscrierea și să opteze în formularul de înscriere doar pentru probele la care au de susținut examene.

(5) Înscrierea și neparticiparea la probele de evaluare/reevaluare, fără existența un motiv justificat, implică achitarea taxei prevăzută la art. 17, alin (3), pentru prima reevaluare susținută, nemafiind aplicabile prevederile art. 17, alin. (1).

(6) Stagiarii care nu s-au înscris în termenele stabilite pentru susținerea evaluării nu vor avea posibilitatea participării la examene prin includerea lor pe liste suplimentare.


Calendar derulare probe reevaluare 15 - 17 iulie 2022

LOCATIE PROBA SCRISA  16-17 IULIE:  FILIALA BUZAU, STR. CLUJULUI NR. 32 (pentru stagiarii fil. Buzau)

 

 

Dorim să vă facem cunoscut calendarul de derulare a probelor de stagiu pentru reevaluarea  disciplinelor aferente semestrului I de stagiu:

ZiuaProbe reexaminare
Sustinere proiecteProbe scrise
Interval orarDiscipline aferente anilor de stagiuInterval orarDiscipline aferente anilor de stagiu
Vineri
15 iulie 2022
începând cu ora 14.00I + II + III--
Sâmbătă
16 iulie 2022
începând cu ora 09.00I + III9.00 - 11.30II
Duminică
17 iulie 2022
începând cu ora 09.00II9.00 - 11.30
12.00 - 15.00
I
III

 


Link-urile de înscriere pentru sesiunea de reevaluare programată în perioada 15 - 17 iulie 2022:

Discipline anul I – https://forms.gle/bjVB9rDPbCr5U4Ur6

Discipline anul II – https://forms.gle/RnFkytYvLWx22X8A9

Discipline anul III - https://forms.gle/MeVepKRFSRHBk3647

Termenul de înscriere pentru susținerea probelor din sesiunea de reevaluare este luni 4 iulie 2022, ora 10.00.

Termenul de transmitere a proiectelor de către stagiari este 14 iulie 2022.


Grafic repartizare stagiari pentru sustinerea evaluarii practice - sem I 2022

Vă prezentam mai jos repartizarea stagiarilor pe zile și ani de stagiu pentru susținerea probelor practice, programate in perioada 17 – 19 iunie 2022:

ZIUADATAINTERVALUL ORARAN DE STAGIUREPARTIZARE STAGIARI DUPA NUMELE DE FAMILIEDISCIPLINE
vineri17.06.2022începând cu ora 14.00 

AN I


De la literele A… - F…
CTB. FINANCIARA + CTB. MANAGERIALA
vineri17.06.2022începând cu ora 14.00 

AN II

De la literele A… - GIU…FISCALITATE + CTB. PUBL + CTB. ONG
vineri17.06.2022începând cu ora 14.00 

AN III

De la literele A… - FLO…FINANTE + CTB. FDL
  
sambata18.06.2022începând cu ora 09.00 

AN I

De la literele G… - PAU…CTB. FINANCIARA + CTB. MANAGERIALA
sambata18.06.2022începând cu ora 09.00 

AN II

De la literele GLI… - POH…FISCALITATE + CTB. PUBL + CTB. ONG
sambata18.06.2022începând cu ora 09.00 

AN III

De la literele FOC… - PIT…FINANTE + CTB. FDL
  
duminica19.06.2022începând cu ora 09.00 

AN I

De la literele PAV… - Z…CTB. FINANCIARA + CTB. MANAGERIALA
duminica19.06.2022începând cu ora 09.00 

AN II

De la literele POP… - Z…FISCALITATE + CTB. PUBL + CTB. ONG
duminica19.06.2022începând cu ora 09.00 

AN III

De la literele PLE… - Z…FINANTE + CTB. FDL

Este foarte important să respectati seria la care sunteti alocați având în vedere faptul că nu se vor accepta stagiari pe liste suplimentare.

De asemenea, stagiarii vor fi evaluați în ordinea alfabetică.

10.06.2022


Calendarul probelor scrise aferente evaluării semestrului I de stagiu - 3-4 iunie 2022
 • Vineri, 03 iunie 2022, începând cu ora 16.00, respectiv în intervalul 16.00 – 19.00, susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Finanțe și management financiar (1 oră)
  • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
  • Guvernanță corporativă (1 oră)
 • Sâmbătă, 04 iunie 2022, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 11.30,  susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului II de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • Contabilitatea altor entități (1 oră)
  • Comunicare (30 min) 
 • Sâmbătă, 04 iunie 2022, începând cu ora 12.00, respectiv în intervalul 12.00 – 14.30,  susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu, respectiv la disciplinele:
  • Contabilitate și raportare financiară (1 oră)
  • Contabilitate managerială (1 oră)
  • Economia afacerilor (30 min)

Totodată, dorim să vă reamintim faptul că în caz de fraudare a examenului se vor aplica măsurile prevăzute la art.11, al. 3 din Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor , respectiv:

„Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

- la prima abatere repetarea semestrului;

- la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

- la a treia abatere repetarea stagiului.”


Graficul de derulare a probelor scrise de reevaluare pe discipline și ani de stagiu, perioada 14-15 ianuarie 2022 :
 • Vineri, 14 ianuarie 2022, începând cu ora 14.00, susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului II de stagiu:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • CATI (1 oră)
  • Comunicare (30 min)
  • Audit (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Fiscalitate avansată (1 oră)
  • Etică (30 min)

 

 • Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, începând cu ora 09.00, susținerea probelor scrise aferente anului I de stagiu:
  • Contabilitate financiara (1 oră)
  • Contabilitate manageriala (1 oră)
  • Economia afacerilor (30 min)
  • Dreptul afacerilor și dreptul muncii (1 oră)
  • IFRS (1 oră)
  • Etică  (30 min)

 

 • Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, începând cu ora 09.00, susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu:
  • Finante si management financiar (1 oră)
  • Contabilitate FDL (1 oră)
  • Guvernanta corporativa (1 oră)
  • Managementul performantei (1 oră)
  • Expertiză contabilă (1 oră)
  • Evaluarea întreprinderii (1 oră)
  • Etică (30 min)

 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Accesul se va face prin prezentarea și scanarea codului QR de pe certificatul digital al UE privind COVID-19 sau prin prezentarea dovezii testării în format letric sau electronic, cu respectarea măsurilor sanitare privid distanțarea corectă, igienizarea mâinilor și portul măștii de protecție pe toata durata desfășurării activităților.

CECCAR


Graficul de derulare a probelor de reevaluare 10-11 decembrie 2021:

Vineri, în data de 10 decembrie 2021, începând cu ora 14.00, se vor derula:

 • probele practice aferente disciplinelor din semestrul II de stagiu pentru anii I și III de stagiu;
 • probele scrise aferente disciplinelor din semestrul II de stagiu pentru anul II de stagiu.

Sâmbătă, în data de 11 decembrie 2021, începând cu ora 09.00, se vor derula:

 • probele practice aferente disciplinelor din semestrul II de stagiu pentru anul II de stagiu;
 • probele scrise aferente disciplinelor din semestrul II de stagiu, după cum urmează:
  • pentru anul I de stagiu în intervalul 09.00 – 11.30;
  • pentru anul III de stagiu în intervalul 12.00 – 15.30.
Datele de conectare pentru probele practice derulate în perioada 10 – 11 decembrie 2021:
ZIUADATAINTERVALUL ORARREPARTIZARE STAGIARIDISCIPLINELINK CONECTARE ZOOMDATE CONECTARE
vineri10.12.2021începând cu ora 14.00STAGIU AN I - Seria I (de la numele: ADA... - IFT...)DISCIPLINE AN I:
DREPT + IFRS
(Literele ADA... - IFT...)

https://zoom.us/meeting/register/tJUuceurrDsuHtcy7nNMWIchMnAqCHXRDW8S
Meeting ID 913 6232 0443
SecurityPasscode 790583
vineri10.12.2021începând cu ora 14.00STAGIU AN I - Seria II (de la numele: ILI... - VAS...)DISCIPLINE AN I:
DREPT + IFRS
(Literele ILI... - VAS...)
https://zoom.us/meeting/register/tJ0tf-mqqjMuH9JipSi4LS3sr4AKu490-HtUMeeting ID 990 8024 8456
SecurityPasscode 255852
vineri10.12.2021începând cu ora 14.00STAGIU AN IIIDISCIPLINE AN III:
MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
https://zoom.us/meeting/register/tJwpcO-pqj4vHtZ8cobzfRFo6A8EyJWVs4GoMeeting ID 984 7614 5542
SecurityPasscode 301578
sambata11.12.2021începând cu ora 09.00STAGIU AN II - Seria I
(de la numele: ALI... - ILI...)
DISCIPLINE AN II:
AUDIT + TIC
(Literele ALI... - ILI...)
https://zoom.us/meeting/register/tJIrdOyhrTIjEtD1-yNu2bvtdusaq5JC4pJxMeeting ID 966 3593 9984
SecurityPasscode 715488
sambata11.12.2021începând cu ora 09.00STAGIU AN II - Seria II
(de la numele: ILU... - ZIM...)
DISCIPLINE AN II:
AUDIT + TIC
(Literele ILU... - ZIM...)
https://zoom.us/meeting/register/tJAsfu-orz8oEtE7lZVBWrdXAZaj5-hDJMRCMeeting ID 941 9601 4285
SecurityPasscode 379367

 

 Informatii derulare evaluare - proba scrisă 26-28 noiembrie 2021

Locația de derulare a examenului: sediul filialei CECCAR Buzau - mun. Buzau, str. Clujului nr. 32.

Vă facem cunoscut graficul de derulare a probelor scrise pe discipline și ani de stagiu la filiala Buzau:

 • Vineri, 26 noiembrie 2021, începând cu ora 14.00, respectiv în intervalul 14.00 - 16.30, susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu:
  • Dreptul afacerilor și dreptul muncii (1 oră)
  • IFRS (1 oră)
  • Etică  (30 min) 
 • Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 - 12.30,  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu:
  • Audit (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Fiscalitate avansată (1 oră)
  •  Etică (30 min) 
 • Duminică, 28 noiembrie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 12.30, susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu:
  • Managementul performantei (1 oră),
  • Expertiză contabilă (1 oră)
  • Evaluarea întreprinderii (1 oră)
  • Etică (30 min)

Având în vedere adresa nr.134585/13.11.2021 din partea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentul pentru Situații de Urgență, evaluarea stagiarilor, proba scrisă din 26-28 noiembrie 2021 poate fi încadrată, prin asimilare, procedurilor reglementate de prevederile art.3 alin (5) din Ordinul comun al ministerului educației și ministerului sănătății, interimar, nr.5337/2015/2021: Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Accesul se va face prin prezentarea și scanarea codului QR de pe certificatul digital al UE privind COVID-19 sau prin prezentarea dovezii testării în format letric sau electronic, cu respectarea măsurilor sanitare privid distanțarea corectă, igienizarea mâinilor și portulo măștii de protecție pe toatî durata desfășurării activităților. 

Certificatul digital este disponibil la: https://certificat-covid.gov.ro/

Va reamintim ca in caz de fraudare a examenului se vor aplica masurile potrivit art.11, al. 3 din Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor :

„(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

- la prima abatere repetarea semestrului;

- la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

- la a treia abatere repetarea stagiului.”


Grafic repartizare stagiari pentru sustinerea evaluarii practice din perioada 19 - 21 noiembrie 2021

Vă prezentam repartizarea stagiarilor pe zile și ani de stagiu, precum și datele de conectare pentru susținerea probelor practice, programate pentru perioada 19 – 21 noiembrie 2021.

ATENTIE!! :

Este important să respectati seria la care sunteti alocați având în vedere faptul că nu se vor accepta stagiari pe liste suplimentare. De asemenea, stagiarii vor fi evaluați în ordinea alfabetică.

 1. Identificarea stagiarilor se va face în baza cărții de identitate care va fi aratată doar lectorului examinator;
 2. Pentru susținerea probei practice stagiarii se vor asigura că fișierele cu proiectele pe care le au de susținut sunt deschise pe calculatorul personal pentru a fi accesate și distribuie cu ușurință prin opțiunea share screen, în momentul în care sunt evaluați;
 3. În măsura în care se poate, recomandăm stagiarilor să se asigure că pot utiliza funcția share screen pe un cont de Zoom, având în vedere că pot exista situații în care stagiarii constată că în timpul examinării nu pot distribui proiectele;
 4. Pentru susținerea probei practice de stagiu, corespunzătoare disciplinei TIC, stagiarii vor pune la dispoziția comisiei programele informatice pe care le-au folosit în elaborarea proiectului.
ZIUADATAINTERVALUL ORARREPARTIZARE STAGIARIDISCIPLINELINK CONECTARE ZOOMDATE CONECTARE
vineri19.11.2021începând cu ora 14.00Stagiu - Anul 1 - Seria I
(de la numele: ADA... - CAS... - Stagiarii care au de sustinut DREPT + IFRS)
DREPT + IFRS
https://zoom.us/meeting/register/tJcsdOGhqT8pH9dRrpJomW4APwMy6Yq5Y8LA
Meeting ID 931 3897 4353
SecurityPasscode 649954
vineri19.11.2021începând cu ora 14.00Stagiu - Anul 1 - Seria II
(de la numele: CAT... - DUS... - Stagiarii care au de sustinut DREPT + IFRS)
DREPT + IFRShttps://zoom.us/meeting/register/tJ0vf-2uqj8uH9zobPxKlOv1I2REEcU362T6Meeting ID 992 8464 4458
SecurityPasscode 965467
vineri19.11.2021începând cu ora14.00Stagiu - Anul 2 - Seria I
(de la numele: ACI... - CIM... - Stagiarii care au de sustinut Audit  si TIC)
AUDIT + TIChttps://zoom.us/meeting/register/tJEtduqprDwvGdPF8F5paHDspHIygCE3g8RuMeeting ID 950 1312 7537
SecurityPasscode 878032
vineri19.11.2021începând cu 14.00Stagiu - Anul 2 - Seria II  (de la numele: CIO... - DUT... - Stagiarii care au de sustinut Audit + TIC  )AUDIT + TIChttps://zoom.us/meeting/register/tJcvduyqqz4uG91QOnFv1-oDUJkDXuI5iWTeMeeting ID 932 1525 5419
SecurityPasscode 191483
vineri19.11.2021începând cu 14.00Stagiu - Anul 3 - Seria I  (de la numele: ABO... - CIO... - Stagiarii care au de sustinut MP + EXP)MP  + EXP
https://zoom.us/meeting/register/tJAld-CpqjkvEtMO7y2V81FrKhGNH_7-Na2j
Meeting ID948 0914 2587
SecurityPasscode 948085
vineri19.11..2021începând cu 14.00Stagiu - Anul 3 - Seria II (de la numele: CIU... - GRO... - Stagiarii care au de sustinut MP + EXP )MP  + EXPhttps://zoom.us/meeting/register/tJIldumhrDkpGNyAjtjtHVI9-WtPLKwk85-DMeeting ID 968 1092 2328
SecurityPasscode 114758
sambata20.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 1 - Seria I
(de la numele: EFS... - KRA... - Stagiarii care au de sustinut DREPT + IFRS)
DREPT + IFRS
https://zoom.us/meeting/register/tJYuc-ipqjooHtXtQdOjHjCm1UeyltNGLmYk
Meeting ID 923 4114 1241

SecurityPasscode 984139

sambata20.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 1 - Seria II
(de la numele: LAN... - NIT... - Stagiari care au de sustinut DREPT + IFRS
DREPT + IFRShttps://zoom.us/meeting/register/tJYudemprzIsHtyv1JhkV8SYeJcO64ZfeEMtMeeting ID 923 2011 9648
SecurityPasscode 293285
sambata20.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 2 - Seria I (de la numele: EDI... - LAR... - Stagiarii care au de sustinut AUDIT + TIC  )AUDIT + TIChttps://zoom.us/meeting/register/tJ0qcuygqDIpH9xsJOuZU507PUL0nInxv0m5Meeting ID 997 5586 9358
SecurityPasscode 003280
sambata20.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 2- Seria II (de la numele: LAZ... - NUN... - Stagiarii care au de sustinut AUDIT + TIC )AUDIT + TIChttps://zoom.us/meeting/register/tJIocOmsqDkvG9Yq615G3kajW_87ybrtT-yPMeeting ID 965 7046 2512
SecurityPasscode 460649
sambata20.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 3  - Seria I (de la numele: GUR... - NED... - Stagiarii care au de sustinut MP  + EXP  )MP  + EXPhttps://zoom.us/meeting/register/tJUudOirqDwrE9CvhoL3xBe9ZSC16B4BLpDHMeeting ID 913 3136 7194
SecurityPasscode 679543
sambata20.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 3  - Seria II  (de la numele: NEG... - SAR... - Stagiarii care au de sustinut MP  + EXP)MP  + EXPhttps://zoom.us/meeting/register/tJwvceysrTopG9fOIqr23w0M3h3iihj9GJBjMeeting ID 982 6543 1313
SecurityPasscode 438736
duminica21.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 1  - Seria I
(de la numele: OAN... - SIL... - Stagiarii care au de sustinut DREPT + IFRS)
DREPT + IFRShttps://zoom.us/meeting/register/tJMpcuytqD4tHt0Ann0Mt-L-AsflmKfaSZqOMeeting ID 974 5556 5749
SecurityPasscode 539257
duminica21.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 1  - Seria II
(de la numele: SIR... - ZID... - Stagiarii care au de sustinut DREPT + IFRS)
DREPT + IFRShttps://zoom.us/meeting/register/tJclcuiprTMjGNLlzh4Kgshf6e64xE1sPm4EMeeting ID 938 5113 8926
SecurityPasscode 425023
duminica21.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 2 - Seria I (de la numele: OAN... - SER... - Stagiarii care au de sustinut AUDIT + TIC)AUDIT + TIC
https://zoom.us/meeting/register/tJIoc-2pqjkuGtP60ymA_wvBaP7lRW2gAr3t
Meeting ID 965 4414 2407
SecurityPasscode 659146
duminica21.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 2  - Seria II (de la numele: SIE... - ZOT... - Stagiarii care au de sustinut AUDIT + TIC)AUDIT + TIChttps://zoom.us/meeting/register/tJEoceuhqDwvEtwv1iUnpr5D4CgNefL9-lKTMeeting ID 955 6296 7588
SecurityPasscode 625412
duminica21.11.2021începând cu ora 09.00Stagiu - Anul 3  - Seria I  (de la numele: SAV... - ZSE... - Stagiarii care au de sustinut MP  + EXP  )MP  + EXPhttps://zoom.us/meeting/register/tJApceGspjkpGNSseXfmPmfDWg84QY3rxipaMeeting ID 944 6848 2320
SecurityPasscode 811330

 


Precizari privind derularea evaluarii disciplinelor semestrului II de stagiu

ATENTIE: 

Termenul de depunere a proiectelor este miercuri 17 noiembrie 2021.

Condițiile pe care trebuie să le respecte proiectele sunt:

 1. stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
 2. ca urmare a faptului că spațiul destinat fiecărui stagiar este de 10MB (Megabytes), toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) trebuie să se încadreze în această dimensiune.

--------------------------------

După cum vă este cunoscut, potrivit calendarului privind activitățile de stagiu, în luna noiembrie 2021 este programată evaluarea aferentă disciplinelor semestrului II de stagiu.

În acest sens, dorim să vă facem cunoscut faptul că:

 • în perioada 19 – 21 noiembrie 2021 se vor derula probele practice aferente disciplinelor semestrului II de stagiu;
 • în perioada 26 – 28 noiembrie 2021 se vor derula probele scrise aferente disciplinelor semestrului II de stagiu.

În completarea informațiilor privind susținerea evaluării disciplinelor aferente semestrului II de stagiu vă transmitem link-urile de înscriere:

Anul I - https://forms.gle/itS59fHnJif8q1V47

Anul II - https://forms.gle/5DE4uKRfGC616qH89

Anul III - https://forms.gle/5wSSGMt5phHAedmf6

 

Termenul de înscriere al stagiarilor pentru susținerea probelor la disciplinele aferente semestrului II este luni, 8 noiembrie 2021, ora 10.00.

Vă facem cunoscut faptul că au dreptul de participare pentru susținerea evaluării la disciplinele aferente anului II și stagiarii care au restanțe din anii anteriori.

Vă reamintim faptul că dreptul de participare pentru susținerea evaluărilor este condiționat de respectarea prevederilor art. 2, alin. (3) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(3) Susținerea probelor de stagiu este condiționată de prezența stagiarului la toate activitățile de pregătire, respectiv la toate întâlnirile programate pentru fiecare din disciplinele din programa de stagiu, realizate la nivelul centrelor de stagiu, conform calendarului stabilit. Pentru a acoperi necesarul de pregătire al stagiarilor, filialele centru vor derula activități, alternativ, pe parcursul a 2 săptămâni. Astfel, stagiarii care din motive justificate nu pot participa la activitățile organizate la nivelul filialei centru de care aparțin au posibilitatea, în baza unei cereri adresate filialei în cadrul căreia sunt luați în evidență, să participe la activitățile organizate la nivelul altui centru de examen.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în baza unor motive întemeiate, dovedite cu documente justificative (depuse în timp util la filiala de domiciliu /filiala în care sunt luați în evidență), stagiarii pot absenta la o întâlnire corespunzătoare unei discipline de stagiu, sub rezerva vizualizării filmării pe platformă. De exemplu, pentru disciplinele care au programate 4 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire, pentru disciplinele care au programate 3 întâlniri, stagiarii pot absenta la maxim o întâlnire. În cazul disciplinelor care au programate 2 și, respectiv, 1 întâlnire nu se acceptă absențe.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (3) prezența la o întâlnire de stagiu este dovedită prin susținerea de către stagiar a poll-urilor/testelor intermediare, precum și a testului final. De asemenea, pentru validarea prezenței, se va avea în vedere verificarea timpului total în care stagiarul a fost conectat, raportat la durata totală a timpului alocat pentru o întâlnire.

(6) În situația în care nu sunt respectate condițiile de participare la o întâlnire de stagiu, conform prevederilor alin. (3) – (5) stagiarul nu are posibilitatea susținerii evaluării la disciplina respectivă și, totodată, este obligat să refacă toate activitățile stabilite pentru disciplina respectivă, în anul/anii următori.

 

De asemenea, vă reamintim prevederile art. 8 alin.(1) – (6) din Procedurile privind susținerea evaluărilor semestriale și reevaluărilor din timpul stagiului, respectiv:

(1) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea evaluărilor și reevaluărilor se va face, pe ani de stagiu și discipline, în baza formularelor de înscriere care vor putea fi accesate prin intermediul link-urilor de conectare primite din partea filialelor de domiciliu/centrelor de stagiu.

(2) Înscrierea stagiarilor pentru susținerea probelor de stagiu se va face în intervalul comunicat în acest sens.

(3) Pentru înscrierea în vederea susținerii evaluărilor/reevaluărilor semestriale, stagiarii au obligația să completeze numărul matricol primit odată cu înscrierea în stagiu, adresa de email care trebuie să fie corectă și validă, precum și restul informațiilor solicitate în formularul de înscriere.

(4) Stagiarii au obligația să trateze cu maximă seriozitate înscrierea și să opteze în formularul de înscriere doar pentru probele la care au de susținut examene.

(5) Înscrierea și neparticiparea la probele de evaluare/reevaluare, fără existența un motiv justificat, implică achitarea taxei prevăzută la art. 17, alin (3), pentru prima reevaluare susținută, nemafiind aplicabile prevederile art. 17, alin. (1).

(6) Stagiarii care nu s-au înscris în termenele stabilite pentru susținerea evaluării nu vor avea posibilitatea participării la examene prin includerea lor pe liste suplimentare.

 

Menționam ca modul de derulare a probelor scrise aferente disciplinelor semestrului II de stagiu va fi condiționat de reglementările pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ce vor fi emise de autorități în perioada următoare.

Prin urmare, vom reveni către dvs. în timp util cu precizări suplimentare privind modul de derulare al probelor scrise.


Detalii sustinere reevaluare stagiu semestrul I, 16 - 17 iulie 2021

Dorim să vă facem cunoscut faptul că probele aferente reevaluării semestrului I 2021 se vor derula după cum urmează:

Vineri, 16 iulie 2021:

 • susținerea probelor practice corespunzătoare disciplinelor din anii I și III, începând cu ora 15.00;
 • susținerea probelor scrise corespunzătoare disciplinelor aferente anului II, începând cu ora 15.00, respectiv în intervalul orar 15.00 – 17.30

Sâmbătă, 17 iulie 2021:

 • susținerea probelor practice corespunzătoare disciplinelor din anul II, începând cu ora 09.00
 • susținerea probelor scrise corespunzătoare disciplinelor aferente anilor I și III, începând cu ora 09.00, după cum urmează:
  • în intervalul orar 09.00 -  11.30 – disciplinele scrise aferente anului I
  • în intervalul orar 12.00 -  15.00 - disciplinele scrise aferente anului III

LOCATIE SUSTINERE PROBE SCRISE: CECCAR FILIALA BUZAU, STR. CLUJULUI NR. 32

***Va reamintim ca in caz de fraudare a examenului se vor aplica masurile potrivit art.11, al. 3 din Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor :

„(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

- la prima abatere repetarea semestrului;

- la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

- la a treia abatere repetarea stagiului.”

Evaluarea caietelor de practica:

Transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail: centruprahova@ceccar.ro

Transmiterea caietelor de practică rezolvate (încărcarea pe e-mail-ul destinat) se va face cel târziu până vineri, 16 iulie 2021, ora 10:00 (a.m.).

Extras din PROCEDURA PRIVIND SUSȚINEREA EVALUĂRILOR SEMESTRIALE ȘI REEVALUĂRILOR ÎN TIMPUL ANILOR DE STAGIU (31.05.2021):

Art.6 (1) Pentru susținerea probelor practice de stagiu, respectiv a proiectelor, stagiarii vor pune la dispoziția comisiei programele informatice pe care le-au folosit în elaborarea proiectelor.
(2) Pentru susținerea proiectelor aferente disciplinelor Contabilitate si raportare financiară (an I), Fiscalitate (an II) și Contabilitatea altor tipuri de activități (ONG) (an II) stagiarii vor prezenta programul de contabilitate utilizat pentru întocmirea proiectului.
Art.7 (1) În situația în care evaluarea caietelor de practică se va face cu titlu excepțional online, stagiarii au obligația să respecte următoarele cerințe:
a) transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail pusă la dispoziție de filiala CECCAR centru de stagiu;
b) caietele de practică rezolvate se vor transmite, până la data susținerii probei, în intervalul stabilit și comunicat stagiarilor.
c) stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma Nume/Prenume/Filiala de domiciliu/Anul de stagiu/Disciplina. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
d) ca urmare a faptului că spațiul destinat fiecărui stagiar este de 10MB (Megabytes), toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) trebuie să se încadreze în această dimensiune.

(...)

Art.17 (1) În cazul nepromovării unei probe, stagiarul poate beneficia de o singura reevaluare fără plata unei taxei.
(2) Participarea la următoarele sesiuni de reevaluare este condiționată de achitarea unei taxe, stabilită de Consiliul Superior al CECCAR.
(3) În prezent, conform Hotărârii Consiliului superior al CECCAR taxa de reevaluare a stagiarilor pentru fiecare proba nepromovată este de 50 lei (TVA inclusă).

 


INSCRIERI REEVALUARE SEM. 1 , 16-18 IULIE 2021

Potrivit calendarului de stagiu, în perioada 16 – 18 iulie 2021 este programată reevaluarea aferentă semestrul I de stagiu.

În acest sens, vă transmitem link-urile de înscriere:

Anul I - https://forms.gle/AVrzdY6YDck6zZYS8

Anul II - https://forms.gle/wWVhHY8nfy39Kh5Z9

Anul III - https://forms.gle/rv4C7U5Z3JUyT3CTA

Termenul de înscriere al stagiarilor pentru susținerea reevaluării este 12 iulie 2021, ora 11.00.

 


Calendar sustinere probe scrise - evaluare semestrul I, 25 - 27 iunie 2021

LOCATIE sustinere probe scrise: sediul filialei CECCAR Buzau - str. Clujului nr. 32

 • Vineri, 25 iunie 2021, începând cu ora 14.00, respectiv în intervalul 14.00 - 16.30 (Seria 1) și 17.00 -19.30 (Seria 2, doar pentru filialele care au grupat stagiarii în două serii), susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu:
  • Contabilitate și raportare financiară (1 oră)
  • Contabilitate managerială (1 oră)
  • Economia afacerilor (30 min)

 

 • Sâmbătă, 26 iunie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 - 11.30 (Seria 1) și 12.00 – 14.30 (Seria 2, doar pentru filialele care au grupat stagiarii în două serii),  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu:
  • Fiscalitate (1 oră)
  • Contabilitatea altor entități (1 oră)
  • Comunicare (30 min)

 

 • Duminică, 27 iunie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 12.00 și 12.30 – 15.30 (Seria 2, doar pentru filialele care grupat au stagiarii în două serii), susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu:
  • Finanțe și management financiar (1 oră),
  • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare (1 oră)
  • Guvernanță corporativă (1 oră)

 


Etape inscriere evaluare stagiu semestrul I, 2021

După cum vă este cunoscut, potrivit calendarului de stagiu pentru anul 2021, evaluarea semestrială, corespunzătoare disciplinelor semestrului I de stagiu se va organiza după cum urmează:

 • în perioada 11 – 13 iunie 2021 se vor susține proiectele corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu;
 • în perioada 25 – 27 iunie 2021 se vor susține, la sală, probele scrise corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu. 

Pentru participare la evaluare practică aferentă semestrului I, stagiarii au obligația parcurgerii următoarelor etape:

1.Exercitarea opțiunii de participare prin completarea formularului on line care poate fi accesat în baza link-urilor următoare, până în data de 28 mai 2021, ora 10.00.

Link inscriere evaluare stagiu an I, sem. I 2021: https://forms.gle/mbRgEYZaNKrLqAag8

Link inscriere evaluare stagiu an II, sem. I 2021: https://forms.gle/K21WinVQzvyHk2Q88

Link inscriere evaluare stagiu an III, sem. I 2021: https://forms.gle/4AwC6n3V2uE3kX8r9

2.Validarea înscrierii la evaluarea semestrială care se va realiza în baza unei preînscrieri în Zoom pentru care stagiarii vor primi un link care va fi activ în perioada 4– 8 iunie 2021. Astfel, în perioada 4 – 8 iunie 2021 stagiarii care doresc să participe la evaluarea corespunzătoare semestrului I de stagiu au obligația accesării link-ului și înscrierii în Zoom, înscriere în urma căreia vor primi link-ul de Zoom corespunzător susținerii probei practice.

3.Participarea pentru susținerea probei practice care se va realiza prin accesarea link-ului de participare primit odată cu preînscrierea în Zoom, cu precizarea că acesta va fi activ în ziua susținerii probei/probelor de evaluare.

ATENTIE! Participarea la evaluarea practică este condiționată de preînscrierea realizată în Zoom.

Pentru participarea la probele scrise aferente disciplinelor semestrului I stagiarii vor fi informați, în timp util cu privire la locația de derulare a examenului.

În funcție de numărul stagiarilor înscriși până în data de 28 mai 2021, ora 10.00, vom reveni cu graficul de susținere al probelor scrise, precum și al probelor practice.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că formularul de înscriere a fost completat cu un câmp obligatoriu privind numărul matricol, număr primit odată cu înscrierea în primul an de stagiu. Acest demers a fost necesar având în vedere faptul că, de cele mai multe ori, stagiarii nu-și completează corect numele și adresa de e-mail, aspect care duce la neconcordanțe.

Termenul pentru transmiterea proiectelor este 9 iunie 2021. Acestea se vor depune conform prevederilor art. 7 din Procedura de evaluare.


Evaluare stagiu semestrul I

Referitor la evaluarea semestrială programată în luna iunie 2021 dorim să vă facem cunoscute următoarele:

 • în perioada 11 – 13 iunie 2021 se vor susține proiectele corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu;
 • în perioada 25 – 27 iunie 2021 se vor susține probele teoretice corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului I de stagiu.

În perioada imediat următoare vom reveni cu graficul derulării reexaminării stabilită pentru perioada 20 – 21 mai 2021, precum și cu formularele de înscriere.


Reevaluare probe teoretice aferente semestrul II de stagiu din anii I și II de stagiu (2020)

Dorim să vă facem cunoscut faptul că reevaluarea stagiarilor care nu au promovat probele teoretice corespunzătoare disciplinelor aferente semestrului II de stagiu (din ANUL I și II de stagiu 2020), susținute în aprilie 2021, se vor derula după cum urmează:

 1. Vineri, 21 mai 2021, începând cu ora 16.00, se vor susține online probele teoretice/scrise, conform graficului următor:
 • în intervalul orar 16.00 – 17.00 – susținerea probei teoretice/scrise la disciplina TIC;
 • în intervalul orar 17.10 – 17.40 – susținerea probei teoretice/scrise la disciplina Etică an II;
 • în intervalul orar 17.50 – 18.20 – susținerea probei teoretice/scrise la disciplina Etică an I.

2. Sâmbătă, 22 mai 2021, începând cu ora 09.00, se vor susține la sală, la nivelul filialelor de domiciliu, probele teoretice/scrise, conform graficului următor:

 • în intervalul orar 09.00 – 11.00 – probele teoretice/scrise la disciplinele Drept și IFRS (aferente anului I de stagiu 2020);
 • în intervalul orar 12.00 – 14.00 – probele teoretice/scrise la disciplinele Audit și Fiscalitate avansată (aferente anului II de stagiu 2020)

Cu acest prilej vă transmitem și link-urile de înregistrare pentru reevaluarea programată în perioada 21 – 22 mai 2021:

Link înregistrare Anul I de stagiu (in 2020) - https://forms.gle/8K3t5ufvEbMSZvvH9

Link înregistrare Anul II de stagiu (in 2020) - https://forms.gle/k8PJg9Xa35GqA4Mx7

Termenul de înregistrare este vineri, 14 mai 2021, ora 10.00.

 

Atragem atenția asupra faptului că în perioada 21 – 22 mai 2021 se va organiza evaluarea teoretică/scrisă doar pentru disciplinele aferente semestrului II de stagiu, corespunzătoare anilor I și II de stagiu în 2020, evaluare la care pot participa și stagiarii care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe la aceste discipline.

 


Graficul probelor care se vor susține cu ocazia evaluării/reevaluării din perioada 12 - 21 aprilie 2021

După cum vă este cunoscut în perioada 12 – 21 aprilie 2021 se va organiza evaluarea teoretică aferentă disciplinelor  din semestrul II, pentru anii I și II de stagiu 2020.

De asemenea, în perioada de mai sus se va organiza și revaluarea pentru stagiarii care au finalizat anul III de stagiu în 2020 cu restanțe și doresc susținerea restanțelor din anii I - III de stagiu semestrele I și II, în vederea înscrierii la examenul de aptitudini, sesiunea mai 2021.

Precizăm faptul că susținerea probelor teoretice se va realiza la sală în cadrul filialelor de domiciliu.

ZiuaOraTip probaModalitatea de susținereDisciplineAnul de stagiu/SemestrulObservații
12 aprilie15.00Teoretică - Seria ILa salăAudit și Fiscalitate avansatăAn II/Semestrul IISe adresează stagiarilor An II în 2020 și stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15.00TeoreticăLa salăFiscalitate și Contabilitate altor tipuri de entitățiAn II/Semestrul IIProbele se adresează doar stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
13 aprilie15.00Teoretică- Seria IILa salăAuditAn II/Semestrul IISeria II se va organiza doar de către filialele care depășesc numărul de locuri impuse de autorități în sălile de examen
15.00TeoreticăOnlineEticăAn I/Semestrul IISe adresează stagiarilor An I și II în 2020
14 aprilie15.00Teoretică - Seria ILa salăDrept și IFRSAn I/Semestrul IISe adresează stagiarilor An I și II în 2020 și stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15.00TeoreticăLa salăContabilitate și raportare financiară, Contabilitate managerialăAn I/Semestrul IProbele se adresează doar stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15.00TeoreticăOnlineTIC și EticăAn II/Semestrul IISe adresează stagiarilor An II în 2020 și stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
15 aprilie15.00Teoretică - Seria IILa salăDrept și IFRSAn I/Semestrul IISeria II se va organiza doar de către filialele care depășesc numărul de locuri impuse de autorități în sălile de examen
16 aprilie15.00TeoreticăLa salăFinanțe și management financiar, Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare și Managementul performanțeiAn  I+II+III/Semestrul I+IIProbele se adresează doar stagiarilor care au finalizat stagiul în 2020 cu restanțe
17 aprilie9.00PracticăOnlineContabilitate managerială, Drept și Managementul performanței
19 aprilie14.00TeoreticăOnlineGuvernanță corporativă, Expertiză, Evaluare și Etică III
16.00PracticăOnlineContabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare
20 aprilie14.00PracticăOnlineContabilitate și raportare financiară, Fiscalitate, Expertiză contabilă
16.00PracticăOnlineContabilitatea instituțiilor publice și Contabilitate publică
17.00PracticăOnlineTIC
21 aprilie13.30PracticăOnlineAudit
14.00PracticăOnlineFinanțe si management financiar
15.30PracticăOnlineIFRS

PROGRAM EVALUARE STAGIARI AN I, SEM. II 2020

Obs. Pentru stagiarii an I si II se va sustine doar proba practica, proba teoretica fiind amanata pentru o data ulterioara.

ZiuaDataInterval orarAn de stagiu si repartizarea pe litereMateria
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 1 (literele A-BUR)IFRS + DREPT
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 1 (literele BUS-C)IFRS + DREPT
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 1 (literele D-F)IFRS + DREPT
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 1 (literele G-I)IFRS + DREPT
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 1 (literele J-MIH)IFRS + DREPT
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 1 (literele MIL-OPR)IFRS + DREPT
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 1 (literele ORB-RED)IFRS + DREPT
duminica22.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 1 (literele RID-STO)IFRS + DREPT
duminica22.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 1 (literele STR-UNG)IFRS + DREPT
duminica22.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 1 (literele URS-Z)IFRS + DREPTPROGRAM EVALUARE STAGIARI AN II, SEM. II 2020

Obs. Pentru stagiarii an I si II se va sustine doar proba practica, proba teoretica fiind amanata pentru o data ulterioara.

ZiuaDataInterval orarAn de stagiu si repartizarea pe litereMateria
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 2 (literele A-CIO)TIC + AUDIT
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 2 (literele CIU-GEO)TIC + AUDIT
vineri20.11.202015:00-21:00Stagiu - Anul 2 (literele GHE-MUS)TIC + AUDIT
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 2 (literele NAG-SAN)TIC + AUDIT
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 2 (literele SAR-Z)TIC + AUDIT

Detalii privind organizarea evaluarii stagiarilor din  anul III, in perioada 20 – 22 noiembrie 2020

În ceea ce privește regulile de participare la evaluare:

 • participantul trebuie să se conecteze la un dispozitiv (desktop, laptop, tabletă, smartphone) cu acces la internet, iar dispozitivul respectiv să fie dotat cu camera web și microfon, funcționale pe toată perioada evaluarii.
 • participantul trebuie să asigure condițiile specifice participării la un examen în sistem clasic, respectiv de a se afla într-un spațiu închis (de tip birou) și liniștit pe toată perioada evaluării.
 • pentru a avea dovada participării la evaluare, fiecare participant va menține camera web pe modul funcțional pe toată durata evaluării.
 • în timpul evaluării, participantul va avea microfonul setat pe modul „Mute” (oprit), urmând sa îl pornească („Unmute”).

 

Evaluarea stagiarilor se va derula în intervalul orar 15.00 – 19.00, cu precizarea că după fiecare test se va acorda o pauză de 10 min., după cum urmează:

 • 15:00 - 16:00 Managementul performantei - 1 oră
 • 16:10 - 17:10 Expertiza contabila - 1 oră
 • 17:20- 18:20 Evaluarea intreprinderii - 1 oră
 • 18:30-19:00 Etica profesionistilor contabili - 1 oră

În baza link-ului primit din partea CECCAR, stagiarul se va conecta în intervalul 14.30 – 14.55, pentru a verifica eventuale probleme de conexiune.

Conform graficului stabilit, testul pentru fiecare disciplină va fi transmis în chat-ul întâlnirii Zoom sub forma unui link prin care stagiarii vor fi redirecționați către testul online asigurat prin intermediul platformei Google Forms. În cadrul testului se vor completa, în primul rând, datele de identificare. Rezolvarea testului se va face exclusiv în Google Forms cu precizarea că nu este permisă încărcarea altor fișiere.

Finalizarea notei pentru evaluarea teoretică (respectiv la disciplinele Managementul Performanței și Expertiză contabilă) va presupune și o examinare orală în zilele de 21 noiembrie (sâmbătă) sau 22 noiembrie (duminică). Pentru examinarea orală, care în principiu se va desfășura odată cu prezentarea caietului de practică, stagirii vor primi un link de conectare, în timp util.

ZiuaDataInterval orarAn de stagiu si repartizarea pe litereMateria
vineri20.11.202015:00-16:00Stagiu - Anul 3 (literele A-K)Test Managementul performantei
16:10-17:10Test Expertiza contabila
17:20-18:20Test Evaluare
18:30-19:00Test Etica
vineri20.11.202015:00-16:00Stagiu - Anul 3 (literele L-Z)Test Managementul performantei
16:10-17:10Test Expertiza contabila
17:20-18:20Test Evaluare
18:30-19:00Test Etica
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 3 (literele A-CAR)MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 3 (literele CAT-FEI)MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
sambata21.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 3 (literele FER-LUT)MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
duminica22.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 3 (literele M-N)MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
duminica22.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 3 (literele O-SAR)MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA
duminica22.11.202009:00-15:00Stagiu - Anul 3 (literele SAS-Z)MANAGEMENTUL PERFORMANTEI + EXPERTIZA CONTABILA

Referitor la organizarea reexaminarii stagiarilor:

 • Proba scrisa (teoretica) se va organiza sambata, 18 iulie 2020, doar in cadrul centrelor de stagiu astfel:
  • interval orar 09.00 – 11.30 An I
  • interval orar 12.00 – 15.00 An III
  • interval orar 15.30 – 18.00 An II
 • Proba practica se va organiza pe Zoom, duminica, 19 iulie 2020, incepand cu ora 09.00, centralizat pe toata tara

În perioada 17-19 iulie 2020 va avea loc reexaminarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul 1 an anterior.

Participarea la fiecare probă scrisă sau orală pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până marti, 14 Iulie 2020 ora 12.00. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare. Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului I in intervalul 17 - 19 iulie 2020.

Proba scrisă se va desfășura la sală cu respectarea condițiilor de distanțare și restricțiilor impuse de autoritati la momentul respectiv.

Proba orală se va desfășura online în regim de videoconferință.

    Înregistrare examinare anul I de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1sv7rmwhdGf3LfxEJbIi3BgQcF6snHrsbK7SUWUL0Hrw/edit?usp=sharing

    Înregistrare examinare anul II de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1mONYny7pBMe9768GuVewFGgOi77_yRB_OyH1GFnW6l4/edit?usp=sharing

    Înregistrare examinare anul III de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1doJUSTARs3Jx6eTZALK5kGY4Pvape5Xq0FhATqyN9HQ/edit?usp=sharing

Pentru evaluarea caietelor de practica, stagiarii vor avea obligația de a transmite rezolvarea caietelor de practică respectând următoarea procedură:

1.Transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție pentru stagiarii arondati centrului de stagiu.
Transmiterea caietelor de practică rezolvate (încărcarea pe e-mail) se va face cel târziu până vineri, 17 iulie 2020 ora 06:00.
2. Stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă.RAR pentru fiecare disciplină, iar acesta vor fi denumite de forma AN_FILIALA_DISCIPLINA_NUME PRENUME. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleeași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru.
3. Spațiu destinat fiecărui stagiar este de 20MB (Megabytes), astfel încât recomandarea este ca toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) să se încadreze în această dimensiune.
4. Stagiarii vor primi cu o zi inainte invitația pentru a se conecta la videoconferință pentru a-și susține caietul de practică și pentru a răspunde întrebărilor comisiei.
5. Fiecare stagiar trebuie sa aibă la momentul de deschidere a videoconferinței asupra lui CI/BI pe care o sa le arate la camera, astfel încât să se realizeze legitimarea acestuia. Pe toata durata examinării, stagiarii trebuie sa fie logati, atât cu audio, cat si video, pentru a putea fi văzuți, auziți si a permite interactiunea.

 1. Stagiarii ce sustin proiecte la disciplinele Contabilitate si raportare financiara, Fiscalitate si ONG (Contabilitatea altor tipuri de activitati) le vor prezenta  prin intermediul optiunii de share-screen a platformei in programul de contabilitate utilizat la intocmirea proiectului. Pentru celelalte proiecte, stagiarul va pune la dispozitie resursele IT pe care le-a folosit in elaborarea lor.

Eventualele contestaţii se vor primi la filiala centru pana luni, 13 iulie 2020, ora 10.00; după expirarea termenului nu se vor mai primi contestaţii.


În perioada 19-21 iunie 2020 va avea loc examinarea stagiarilor an I, an II, an III și reexaminarea stagiarilor cu restanțe din semestrul I an anterior.

Evaluarea teoretica (scrisa) a stagiarilor se va organiza in perioada 19 – 21 iunie 2020 dupa urmatorul program:

19 iunie 2020, vineri, Evaluare scrisa an II:

 • Seria 1: 15.00 – 17.30
 • Seria 2: 18.30 – 21.00

Contabilitate si Raportare Financiara [Proba scrisa]

Contabilitate Manageriala [Proba scrisa]

Economia Afacerilor [Proba scrisa]

20 iunie 2020, sambata, Evaluare scrisa an I:

 • Seria 1: 09.00 – 11.30
 • Seria 2: 12.30 – 15.00

Fiscalitate [Proba scrisa]

Contabilitatea altor tipuri de entitati [Proba scrisa]

Comunicare [Proba scrisa]

21 iunie 2020, duminica, Evaluare scrisa an III:

 • Seria I: 09.00 – 12.00
 • Seria II: 13.00 – 16.00

Finante si Management Financiar [Proba scrisa]

Contabilitatea Operatiunilor de Fuziune, Divizare, Dizolvare si Lichidare [Proba scrisa]

Guvernanta Corporativa, Managementul Riscurilor si Control Intern [Proba scrisa]

Participarea la fiecare probă scrisă (teoretica) sau orală (practica) pentru fiecare an de stagiu este condiționată de completarea formularului de înscriere de mai jos, până la data de 11 iunie 2020. Inregistrarea ulterioară acestei date nu mai este acceptata. Înregistrarea urmată de neprezentare presupune plata unei taxe la următoarea evaluare (50 lei/proba).

Neînregistrarea atrage imposibilitatea de a susține probele aferente semestrului I in intervalul 19 - 21 iunie 2020.

Proba scrisă se va desfășura la sală la filiala de domiciliu (Buzau), conform precizarilor facute anterior, cu respectarea condițiilor de distanțare și a restricțiilor In cazuri exceptionale, proba scrisa se va defasura la cea mai apropiata filiala de cea domiciliu.

Proba orală se va desfășura online în regim de videoconferință.

AN I

Guvernanta Corporativa, Managementul Riscurilor si Control Intern [Proba scrisa]

Contabilitate Manageriala [Proba practica]

AN II

Fiscalitate [Proba practica]

Contabilitate Publica [Proba practica]

ONG [Proba practica]

AN III

Finante si Management Financiar [Proba practica]

Contabilitatea Operatiunilor de Fuziune, Divizare, Dizolvare si Lichidare [Proba practica]

 

    Înregistrare examinare anul I de stagiu:  https://docs.google.com/forms/d/1N8jSJGteh9GCDr6cWpQfd84XAfUtEKhUGKaUBEAgs8s/edit?usp=sharing

    Înregistrare examinare anul II de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1QI84RaTcOLCmHWH1ZTdczk_U1GraJNsieJKRN7O361I/edit?usp=sharing

    Înregistrare examinare anul III de stagiu: https://docs.google.com/forms/d/1H8FzEW_YpC3S1nAQwK_X0ByuuHxv09aRxOXH2QPt3ZY/edit?usp=sharing

În funcție de numărul persoanelor înscrise și din nevoia de a ne încadra în condițiile de distanțare, perioada de examinare poate suferi modificări prin adaugarea unor zile suplimentare de examinare.

03.06.2020

EVALUAREA CAIETELOR DE PRACTICĂ STAGIU SESIUNEA 19-21 IUNIE 2020

Având în vedere contextul actual al pandemiei SARS-CoV-2, evaluarea caietelor de practică se va face online, prin videoconferintă. Perioada de examinare este 19-21 iunie 2020, graficul complet al desfășurării, pe ani de stagiu și pe grupe de stagiari, fiind anunțat de Aparatul Central CECCAR.

Pentru evaluarea caietelor de practica, stagiarii vor avea obligația de a transmite rezolvarea caietelor de practică respectând următoarea procedură.

1.Transmiterea caietelor de practică rezolvate se va realiza prin intermediul adresei de e-mail puse la dispoziție de centrul de stagiu CECCAR. Transmiterea caietelor de practică rezolvate (încărcarea pe e-mailul destinat) se va face cel târziu până vineri, 19 iunie 2020 ora 06:00 (a.m.).

2.Stagiarul va încărca pe email un singur fișier .PDF sau arhivă .RAR pentru fiecare disciplină, iar acestea vor fi denumite de forma AN_FILIALA_DISCIPLINA_NUME PRENUME. Nu se vor putea încărca mai multe fișiere aferente aceleiași discipline. Dacă stagiarul este nevoit să scaneze fișierele pentru a fi încărcate și se află în imposibilitatea de a avea acces la un scanner, va putea folosi telefonul mobil cu aplicația Tiny Scanner (Android, IOS) sau o aplicație similară pentru a realiza acest lucru. 

3.Spațiu destinat fiecărui stagiar este de 20MB (Megabytes), astfel încât recomandarea este ca toate fișierele încărcate (pentru toate disciplinele) să se încadreze în această dimensiune. 

4.Stagiarii vor primi cu o zi inainte invitația pentru a se conecta la videoconferință pentru a-și susține caietul de practică și pentru a răspunde întrebărilor comisiei. 

5.Fiecare stagiar trebuie sa aibă la momentul de deschidere a videoconferinței asupra lui CI/BI pe care o sa le arate la camera, astfel încât să se realizeze legitimarea acestuia. Pe toata durata examinării, stagiarii trebuie sa fie logati, atât cu audio, cat si video, pentru a putea fi văzuți, auziți si a permite interactiunea.

Fiecare stagiar trebuie sa aibă la momentul de deschidere a videoconferinței asupra lui CI/BI pe care o sa le arate la camera, astfel încât să se realizeze legitimarea acestuia. Pe toata durata examinării, stagiarii trebuie sa fie logati, atât cu audio, cat si video, pentru a putea fi văzuți, auziți si a permite interactiunea.

 

Stagiarii ce sustin proiecte la disciplinele Contabilitate si raportare financiara (an I), Fiscalitate (an II) si ONG (Contabilitatea altor tipuri de activitati – an II) le vor prezenta  prin intermediul optiunii de share-screen a platformei in programul de contabilitate utilizat la intocmirea proiectului. Pentru celelalte proiecte, stagiarul va pune la dispozitie resursele IT pe care le-a folosit in elaborarea lor.

Pentru a veni in sprijinul stagiarilor care intampina dificultati de ordin tehnic la transmiterea documentelor,sunteti rugati sa considerati urmatoarele:

 1. Scanarea la DPI mic, adica 72-100 acesta are dimensiunea optima pentru transfer digital.
 2. Redimensionarea  si compresia digitala a documentelor.

Recomandarea de servicii gratuite se gaseste mai jos, puteti folosi orice serviciu gratuit sau cu plata.

https://tools.pdf24.org/en/                  - manipularea fina a dimensiunii
https://smallpdf.com/compress-pdf    - pentru documente mari

 1. Pdf-ul nu trebuie sa contina atasamente sau fonturi speciale(incarcate in pdf); el trebuie sa fie alb negru si format letter size scan.

Urmand indicatiile, un pdf de 1000 pagini poate avea sub 20mb; in mod normal un pdf de 50 pagini trebuie sa aiba in jur de 1mb pentru a respecta natura pdf-ului, adica fisier portabil usor de transmis.

In cazul putin probabil in care nu reusiti sa transmiteti acest pdf/rar, va rugam sa apelati la un serviciu de transfer gratuit, cum ar fi:

https://wetransfer.com/

De asemenea, va rugam,  sa denumiti fisierul de forma stabilita adica: AN_FILIALA_DISCIPLINA_NUME PRENUME

FILIALELE CENTRE SUNT : Bucuresti, Arges, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Iasi, Galati, Prahova, Sibiu, Timis.