Pentru pregătirea sesiunii din  luna mai a examenului de aptitudini, în perioada 22 aprilie – 13 mai 2024, CECCAR organizează o sesiune gratuită de pregătire din ariile de competență specifice examenului.

Candidații care doresc să beneficieze de sesiunea gratuită de pregătire a examenului au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere începând cu data de 19 aprilie 2024 astfel încât să poată participa la toate cursurile de pregătire.

Mai jos vă anexăm calendarul cursurilor de pregărire pentru toate ariile de competență. 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 16 - 18 mai 2024 este 07 mai 2024.

Repartizare filiale pe serii pregatire ex apt mai 2024 (click pt vizualizare)

Programare cursuri examen aptitudini mai 2024 (click pt vizualizare) 

 


Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini, sesiunea martie 2024, dorim să vă facem cunoscut faptul că, începând cu data de 26 februarie 2024, se vor organiza cursuri gratuite de pregătire a examenului.

Participarea la cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini este condiționată de depunerea dosarului de înscriere până luni 26 februarie 2024.

Termenul final de depunere a dosarelor de înscriere în cadrul filialelor este 04 martie 2024.

Pentru candidații care vor depune dosarele după data de 26 februarie se are în vedere organizarea unor noi serii de curs.

În perioada următoare vom reveni cu calendarul concret al cursurilor de pregătire pentru examenului de aptitudini, sesiunea martie 2024.

 


Referitor la organizarea cursurilor de pregătire:

Cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini se vor organiza în perioada 09 – 27 octombrie 2023.

Având în vedere faptul că participarea gratuita la cursurile de pregătire este condiționată de depunerea dosarului de înscriere, recomandarea noastră este ca acesta să fie depus până la termenul maxim de 09 octombrie 2023.

SeriaCandidati inscrisi de la filialele
Seria 1De la ALBA la CARAS-SEVERIN
Seria 2De la CLUJ la VRANCEA

Grafic derulare cursuri pregatire aptitudini

Dorim să vă facem cunoscut faptul că, în perioada 09 – 27 octombrie 2023 vor fi organizate cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini. Cursurile se vor derula pe parcursul a 15 zile și vor acoperi programa aferentă examenului de aptitudini.

DATAINTERVAL ORARSERIA 1 (de la ALBA la CARAS-SEVERIN)SERIA 2 (de la CLUJ la VRANCEA)
09.10.202316.00-21.00OMFPFDL
10.10.202316.00-21.00Manag perform + FinanteOMFP
11.10.202316.00-21.00AuditManag perform + Finante
12.10.202316.00-21.00Contab ConsolidataAudit
13.10.202316.00-21.00CTB Manageriala+CATICATI + CTB Manageriala
14.10.202309.00-13.00IFRSDrept
15.10.2023---
16.10.202316.00-21.00FDLContab Consolidata
17.10.202316.00-21.00FiscalitateEvaluare
18.10.202316.00-21.00Expertiza contabila-
19.10.202316.00-21.00-Expertiza contabila
20.10.202316.00-21.00EvaluareFiscalitate
21.10.202309.00-13.00DreptIFRS
22.10.2023---
23.10.202316.00-21.00Fiscalitate-
24.10.202316.00-21.00FiscalitateFiscalitate
25.10.202316.00-21.00FiscalitateFiscalitate
26.10.202316.00-21.00FiscalitateFiscalitate
27.10.2023--Fiscalitate
28.10.2023---

 

 

 

În completarea informațiilor privind organizarea cursurilor de pregătire pentru persoanele care au finalizat stagiul dar nu au reușit să susțină/promoveze examenul de aptitudini, pentru respectarea prevederilor  art. 14, alin. (2) - (5) din Regulamentul examenului de aptitudini dorim să vă precizăm următoarele:

 

 1. Persoanele care au finalizat stagiul în 2020 vor beneficia de participarea gratuită la cursurile de pregătire care se vor organiza în cursul lunii octombrie 2023, în condițiile în care depun dosarul de înscriere pentru sesiunea 10 – 12 noiembrie a examenului de aptitudini.
 2. Persoanele care au finalizat stagiul în 2019, având în vedere faptul că se încadrează în primul an de prelungire vor beneficia de participarea gratuită la cursurile de pregătire care se vor organiza în cursul lunii octombrie 2023 în condițiile în care, până în prezent, au parcurs și achitat cele 30 de ore de pregătire profesională din cadrul programului de stagiu. În situația în care nu au reușit să parcurgă orele mai sus menționate vor avea această posibilitate prin participarea la cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini având în vedere faptul că și acestea sunt parte a programului de stagiu și vor avea o durată de aprox. 75 ore, cu condiția să achite cuantumul de 300 lei + TVA, prevăzut de reglementările în vigoare, și să depună dosarul de înscriere la examenul de aptitudini, sesiunea noiembrie 2023.
 3. Persoanele care au finalizat stagiul în 2018, având în vedere faptul că se încadrează în al doilea an de prelungire vor beneficia de participarea gratuită la cursurile de pregătire care se vor organiza în cursul lunii octombrie 2023 în condițiile în care, până în prezent, au parcurs și achitat cele 60 de ore de pregătire profesională din cadrul programului de stagiu. În situația în care nu au reușit să parcurgă orele mai sus menționate vor avea această posibilitate prin participarea la cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini având în vedere faptul că și acestea sunt parte a programului de stagiu și vor avea o durată de aprox. 75 ore, cu condiția să achite cuantumul de 600 lei + TVA, prevăzut de reglementările în vigoare, și să depună dosarul de înscriere la examenul de aptitudini, sesiunea noiembrie 2023.

CECCAR - septembrie 2023

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 16-18 mai 2024

Locație desfășurare probe examen aptitudini_16 - 18 Mai 2024 pentru candidatii filialei Buzau arondati la centrul Prahova:

Sala de curs a sediului Ceccar Filiala Prahova, strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 4A, Ploiești

conform graficului de mai jos:

 

EXAMEN DE APTITUDINI

Joi,

16 mai 2024

CategoriaInterval orar examenDisciplinele
Expert contabil (EC) – PROBA 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etica
Contabil autorizat (CA) – PROBA 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etica
EXAMEN DE APTITUDINI

Vineri,

17 mai 2024

Expert contabil (EC) – PROBA 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA) – PROBA 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept +  Analiza financiară a afacerii/întreprinderii
EXAMEN DE APTITUDINI

Sambata,

18 mai 2024

Expert contabil (EC) – PROBA 310.00 – 13.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare +  Management, analiză și evaluarea afacerii

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, sesiunea 16-18 mai 2024, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) dovada achitării taxei de înscriere;

h) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

i) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini), conform anexei;

j)  acordul GDPR, conform anexei;

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie 2024 a examenului de aptitudini documentele de înscriere vor fi cele menționate la pct. a, f (doar dacă adeverința de la sesiunea din martie nu mai are valabilitate), g, i, j și k.

Pentru pregătirea sesiunii din  luna mai a examenului de aptitudini, în perioada 22 aprilie – 13 mai 2024, CECCAR organizează o sesiune gratuită de pregătire din ariile de competență specifice examenului.

Candidații care doresc să beneficieze de sesiunea gratuită de pregătire a examenului au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere începând cu data de 19 aprilie 2024 astfel încât să poată participa la toate cursurile de pregătire.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 16 - 18 mai 2024 este 07 mai 2024.

Candidații care nu au promovat sesiunea martie 2024 a examenului de aptitudini vor beneficia de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;

450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2024.

 

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR filiala Buzau :

Cont bancar: RO64BTRLRONCRT0V2581560C

Banca: BANCA TRANSILVANIA

CUI: RO7426179

 

Structura probelor de examen:

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Joi – 16 mai 2024, Proba 1

(3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Vineri – 17 mai 2024, Proba 2

(3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 18 mai 2043, Proba 3

(3 ore, în intervalul 10.00 – 13.00)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Joi – 16 mai 2024, Proba 1

(3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Vineri – 17 mai 2024, Proba 2

(3 ore, în intervalul 14.00 – 17.00)

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

Informațiile mai sus detaliate au fost actualizate și pe site-ul CECCAR la https://ceccar.ro/ro/?page_id=31306


Rezultatele finale ale examenului de aptitudini, sesiunea ordinară 21 – 29 martie 2024

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea ordinară din 21 – 29 martie 2024, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

22.04.2024


Rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară 21 – 29 martie 2024

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 21 – 29 martie 2024, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

 

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până miercuri, 17 aprilie 2024, ora 14.00. Contestațiile se transmit prin e-mailul filialei de înscriere însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA. 

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că pentru pregătirea sesiunii extraordinare a examenului de aptitudini, programată pentru luna mai 2024, vom organiza o serie de cursuri de pregătire gratuite pentru candidații care depun dosarul de înscriere.

Vom reveni în perioada imediat următoare cu calendarul complet al cursurilor care se vor derula în perioada aprilie – mai 2024, precum și cu termenul de înscriere.

CECCAR

16.04.2024

Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2024

Locație probe scrise examen aptitudini 21_22_29 martie 2024

Locatia probelor scrise aferente Examenului de aptitudini, sesiunea 21, 22 și 29 martie 2024, pentru candidatii inscrisi la filiala Buzau si arondati la centrul de examen PRAHOVA  este UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIEȘTI, B-dul Bucureşti, nr. 39, - sala IP 1 conform graficului:

EXAMEN DE APTITUDINI

Joi,

21 martie 2024

CategoriaInterval orar examenDisciplinele
Expert contabil (EC) – PROBA 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etica
Contabil autorizat (CA) – PROBA 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etica
EXAMEN DE APTITUDINI

Vineri,

22 martie 2024

Expert contabil (EC) – PROBA 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA) – PROBA 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept +  Analiza financiară a afacerii/întreprinderii
EXAMEN DE APTITUDINI

Vineri,

29 martie 2024

Expert contabil (EC) – PROBA 314.00 – 17.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare +  Management, analiză și evaluarea afacerii

Graficul de desfasurare al probelor pentru fiecare examen

EXAMEN DE APTITUDINI

Joi,

21 martie 2024

CategoriaInterval orar examenDisciplinele
Expert contabil (EC) – PROBA 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etica
Contabil autorizat (CA) – PROBA 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etica
EXAMEN DE APTITUDINI

Vineri,

22 martie 2024

Expert contabil (EC) – PROBA 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA) – PROBA 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept +  Analiza financiară a afacerii/întreprinderii
EXAMEN DE APTITUDINI

Vineri,

29 martie 2024

Expert contabil (EC) – PROBA 314.00 – 17.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare +  Management, analiză și evaluarea afacerii

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

h) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

i) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

jacordul GDPR, conform anexei;

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 04 martie 2024.

Organizare cursuri pregătire examen aptitudini

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participă sesiunea ordinară din martie 2024, dorim să vă facem cunoscut faptul că începând cu data de 26 februarie 2024 vom organiza cursuri de pregătire.

Pentru a putea beneficia de participarea la cursurile de pregătire gratuite organizate de CECCAR, candidații au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere până la data de 26 februarie 2024.

Structura probelor de examen:

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, noiembrie 2023

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil, respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) dovada achitării taxei de înscriere;

h) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

i) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

j) acordul GDPR, conform anexei;

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie 2023 sau mai 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere vor fi cele menționate la pct. a, e, f (cu verificarea valabilității), g, i, j şi k.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, sesiunea 10-12 noiembrie 2023 este 20 octombrie 2023.

Pentru participarea gratuita la cursurile de pregătire a examenului de aptitudini care se vor organiza în perioada 09 – 27 octombrie 2023, recomandam depunerea dosarului de înscriere până la termenul maxim de 09 octombrie 2023.

Candidații care nu au promovat sesiunea martie 2023 sau mai 2023 a examenului de aptitudini vor beneficia de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:
a) 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
b) 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
c) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:
a) 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
b) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

ATENTIE!Referitor la condițiile de participare la sesiunea extraordinară a examnenului de aptitudini

În urma modificărilor aduse prevederilor art. 10, alin. (6)  și art. 11 alin. (6)  din Regulamentul de aptitudini s-a acordat posibilitatea recunoașterii probelor de examen, pentru care s-a obținut minim nota 6 și în cadrul sesiunilor extraordinare.

În acest sens, probele susținute de candidați, pentru care s-a obținut minim nota 6, în cadrul sesiunii ordinare din martie și/sau sesiunii extraordinare din mai 2023 vor fi recunoscute în cadrul sesiunii extraordinare din noiembrie 2023.

 

Structura probelor de examen:


Rezultate finale examen aptitudini, sesiunea extraordinară 19-21 mai 2023

Vă facem cunoscut faptul că rezultatele finale ale examenului de aptitudini, după recorectarea lucrărilor corespunzătoare contestațiilor depuse, sesiunea extraordinara mai 2023, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link click aici


Dorim să facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din mai 2023, precum și baremele, pot fi consultate pe site-ul CECCAR la următorul link: https://ceccar.ro/ro/?page_id=26159

 

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până luni, 12 iunie 2023, ora 16.00. Contestațiile se transmit pe adresa de e-mail a filialei de stagiu, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei probe de examen, conform Hotărârii Consiliului Superior al CECCAR, candidații vor suporta o taxă de recorectare, după cum urmează:

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60 lei la care se adaugă TVA.

 Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării întregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 la care se adaugă TVA.

Cu acest prilej dorim să vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 23/738 din 11 mai 2023, CECCAR a venit în sprijinul candidaților prezenți la sesiunile examenului de aptitudini cu o serie de modificări la Regulamentul examenului de aptitudini, prin acordarea unor șanse egale tuturor candidaților care se înscriu la examenul de aptitudini și care, din motive independente de voința lor, nu se pot prezenta la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini.

Astfel, se va acorda posibilitatea recunoașterii probelor de examen, pentru care s-a obținut minim nota 6 și în cadrul sesiunilor extraordinare.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR din 08 iunie 2023 s-a aprobat organizarea unei noi sesiuni extarordinare a examenului de aptitudini, în perioada 10, 11 si 12 noiembrie 2023.

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 19-21 mai 2023

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil, respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul;

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) – d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea din martie 2023 a examenului de aptitudini documentele de înscriere vor fi cele menționate la pct. a, f (cu verificarea valabilității), g, h, j, k și l.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, sesiunea 19 – 21 mai 2023 este 08 mai 2023.

Candidații care nu au promovat sesiunea martie 2023 a examenului de aptitudini vor beneficia de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:
a) 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
b) 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
c) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:
a) 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
b) 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Structura probelor de examen:

Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, perioada 24 - 31 martie 2023

Locație probe scrise Examen aptitudini sesiunea martie 2023

Locatia probelor scrise aferente Examenului de aptitudini, sesiunea 24 - 25 martie 2023 și 31 martie 2023 (pentru candidatii filialei Buzau arondati la centrul Prahova), este Clădirea Sudarc Business Center SRL Ploiești, Str. Maramureș, nr. 12 (sala de evenimente, parter), conform graficului:

 

Examen de aptitudini:

Vineri,

24 martie 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică
Contabil autorizat (CA) – Proba 114.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică

 

Examen de aptitudini:

Sambata,

25 martie 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 309.00 – 12.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare + Management, analiză și evaluarea afacerii

 

Examen de aptitudini:

Vineri,

31 martie 2023

CategoriaInterval orar examenDiscipline examen
Expert contabil (EC) – Proba 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA) – Proba 214.00 – 17.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Analiza financiara a afacerii/intreprinderii

 


Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia au efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (anexată);

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 06 martie 2023.

Taxa de înscriere la examen va fi achitată în contul CECCAR al filialei în cadrul căreia se face înscrierea.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini dorim să vă facem cunoscut faptul că, începând cu data de 27 februarie 2023, vom organiza cursuri gratuite de pregătire a examenului

Participare la cursurile de pregătire pentru examenul de aptitudini este condiționată de depunerea dosarului de înscriere până vineri 24 februarie 2023. 

 

Structura probelor de examen: 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Vineri – 24 martie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 25 martie 2023, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

Vineri – 31 martie 2023, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 24 martie 2023, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Vineri – 31 martie 2023, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

 


Rezultate finale dupa contestatii, examen de aptitudini, sesiunea extraordinara 25 – 27 noiembrie 2022

Sesiune extraordinară a examenului de aptitudini în perioada 25 - 27 noiembrie 2022

Examen de aptitudini:

Vineri,

25 noiembrie 2022

CategoriaInterval orar examenProba 1 examen aptitudini
Expert contabil (EC)14.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică
Contabil autorizat (CA)14.00 – 17.00 (3 ore)Contabilitate + Etică

 

Examen de aptitudini:

Sambata,

26 noiembrie 2022

CategoriaInterval orar examenProba 2 examen aptitudini
Expert contabil (EC)09.00 – 12.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Expertiză contabilă
Contabil autorizat (CA)09.00 – 12.00 (3 ore)Fiscalitate + Drept + Analiza financiara a afacerii/intreprinderii

 

Examen de aptitudini:

Duminica,

27 noiembrie 2022

CategoriaInterval orar examenProba 3 examen aptitudini
Expert contabil (EC)09.00 – 12.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare + Management, analiză și evaluarea afacerii

Locatia probelor scrise aferente Examenului de acces și examenului de aptitudini, sesiunea 25-27 noiembrie 2022, este sediul filialei  CECCAR Prahova din Ploiesti,  str. I.H Rădulescu nr.4A. (pentru candidatii filialei Buzau, care a fost arondata la centrul Prahova).

Programare cursuri examen aptitudini

Avand in vedere numarul de candidati inscrisi la Examenul de aptitudini, sesiunea extraordinara din 25-27 noiembrie 2022, va informam ca in perioada 17 octombrie – 02 noiembrie 2022 se va organiza o singura serie de cursuri de pregătire gratuite pentru cadidații inscrisi la examen:

 DataZiuaTema curs preg Ex aptitudiniSeria IInterval orar cursNumar ore de curs
17.10.2022LuniOMFPSeria I16.00-21.005
18.10.2022MartiIFRSSeria I16.00-21.005
19.10.2022MiercuriCATI/CTB ManagerialaSeria I16.00-18.30

18.30-21.00

2,5*2
20.10.2022JoiManag perform + FinanteSeria I16.00-21.005
21.10.2022VineriFDLSeria I16.00-21.005
22.10.2022SambataContab ConsolidataSeria I09.00-14.005
23.10.2022DuminicaLIBERSeria I16.00-21.005
24.10.2022LuniFiscalitateSeria I16.00-21.005
25.10.2022MartiFiscalitateSeria I16.00-21.005
26.10.2022MiercuriFiscalitateSeria I16.00-21.005
27.10.2022JoiFiscalitateSeria I16.00-21.005
28.10.2022VineriFiscalitateSeria I16.00-18.30

18.30-21.00

2,5*2
29.10.2022SambataEvaluareSeria I09.00-14.005
30.10.2022Duminica
31.10.2022LuniDreptSeria I16.00-21.005
01.11.2022MartiExpertiza contabilaSeria I16.00-21.005
02.11.2022MiercuriAuditSeria I16.00-21.005

 

 

Dorim să vă facem cunoscut faptul că, pentru a veni în sprijinul stagiarilor care doresc să suțină examenul de aptitudini, în perioada 25-27 noiembrie 2022, va fi organizată o nouă sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

Examenul de aptitudini se va susține odată cu sesiunea examenului de admitere la stagiu programată în perioada 25 – 27 noiembrie 2022.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2022 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din noiembrie 2022 probele pentru care optează.

De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2022, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2022 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini);

k) acordul GDPR, conform anexei;

l) acord inregistrare audio-video, conform anexei.

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 17 octombrie 2022.

De asemenea, vă facem cunoscut faptul că în perioada 17.10.2022 – 02.11.2022 se vor organiza o serie de cursuri de pregătire gratuite pentru cadidații care doresc să participe la examenul de aptitudini, sesiunea 25-27 noiembrie 2022.

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2022 vor beneficia pentru sesiunea 25 - 27 noiembrie 2022 de taxe reduse, după cum urmează:

 

Pentru categoria expert contabil:

550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;

450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Pentru categoria contabil autorizat:

375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

 

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

Taxa de înscriere la examen poate fi achitată în contul CECCAR RO59BTRLRONCRT0V25815601

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
 
Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Internaționale de Raportare Financiară

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 27 noiembrie 2022, Proba 3

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 

 

 

Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 25 noiembrie 2022, Proba 1

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
 
Sâmbătă – 26 noiembrie 2022, Proba 2

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sursa: https://ceccar.ro/ro/?page_id=987


Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 27 – 29 mai 2022

Judetul BUZAU a fost arondat la centrul de examen PRAHOVA.

Categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenInterval orar examenProbele de examen
Vineri – 27 mai 2022,
Proba 1
14.00 - 17.00 (3 ore)Contabilitate (90%) + Etica (10%)
Sâmbătă – 28 mai 2022, Proba 210.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (80%) + Drept (10%) + Expertiză contabilă (10%)
Duminică – 29 mai 2022, Proba 310.00 - 13.00 (3 ore)Control intern, audit și asigurare (40%) + Management, analiză și evaluarea afacerii (60%)
Categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenInterval orar examenProbele de examen
Vineri – 27 mai 2022, Proba 114.00 - 17.00 (3 ore)Contabilitate (90%) + Etica (10%)
Sâmbătă – 28 mai 2022, Proba 210.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (80%) + Drept (10%) + Analiza financiară a afacerii/întreprinderii (10%)

 

Pentru candidații care doresc să participe la sesiunea din 27 – 29 mai 2022, dorim să facem cunoscute următoarele aspecte:

 1. Termenul de înscriere pentru sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini din perioada 27 – 29 mai 2022 este 16 mai 2022.
 2. Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini sesiunea ordinară, prin hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021 s-a aprobat reducerea taxelor de participare, pentru următoarele sesiuni extraordinare din cursul aceluiași an, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

 • 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 • 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 • 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 • 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 • 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.
 • Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune ordinară sau extraordinară din cadrul aceluiași an calendaristic.

Pentru pregătirea examenului, sesiunea mai 2022, candidații care depun dosarul de înscriere, în termenul de înscriere stabilit vor avea acces gratuit la înregistrările cursurilor de pregătire a examenului.

Informațiile privind sesiunea examenului de aptitudini din perioada 27 – 29 mai 2022 au fost actualizate pe site-ul CECCAR, la https://ceccar.ro/ro/?page_id=14444

Probe examen aptitudini:

Dosarul de înscriere la examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (anexată);

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere; plata se va efectua prin transfer bancar/mijloace electronice în contul CECCAR Filiala BUZAU(click aici);

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, (anexat)

k) acord inregistrare audio-video (anexat)

l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 16 mai 2022.

Candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, sesiunea martie 2022, nu vor mai depune documentele menționate la lit. b, e, f și i.


Rezultate examen aptitudini, sesiunea 25 – 27 martie 2022

 


EXAMEN DE APTITUDINI ÎN VEDEREA OBȚINERII CALITĂȚII DE EXPERT CONTABIL ȘI DE CONTABIL AUTORIZAT

SESIUNEA ORDINARA 25 - 27 MARTIE 2022

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original (anexată);

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat plata se va efectua prin transfer bancar/mijloace electronice în contul CECCAR Filiala BUZAU(click aici);

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, (anexat)

k) acord inregistrare audio-video (anexat)

l) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată(prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

 

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 11 martie 2022.

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscut faptul că pentru a veni în sprijinul candidaților care doresc să participe la examenul de aptitudini, organizat în perioada 25 – 27 martie 2022, vom organiza, în perioada 02 – 20 martie 2022, o serie de cursuri de pregătire gratuite.

Pentru a putea beneficia de întregul program de pregătire, termenul de înscriere al candidaților pentru examenul de aptitudini va fi 28 februarie 2022.

Dorim să vă facem cunoscut faptul că vor beneficia de pregătirea gratuită pentru examenul de aptitudini și persoanele care se afla in perioada de 3-5 ani de la finalizarea stagiului si se încadrează în primul și an al doilea an de pregătire și au optat pentru susținerea sesiunii ordinare a examenului de aptitudini din martie 2022. Pentru această categorie de persoane termenul de înscriere va fi prelungit pana la 15 martie 2022, astfel încât să fie îndeplinită cerința de ore de pregătire inițială, parcurse în cadrul întâlnirilor de stagiu organizate în februarie și martie.

 

 


Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 03 – 05 decembrie 2021

Examenul de aptitudini se va susține odată cu sesiunea examenului de admitere la stagiu, in perioada 03-05 decembrie 2021.

În temeiul reglementărilor în vigoare, respectiv art. 10, alin. (5) – (7) și art.11, alin. (5) - (7) stagiarii care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe vor putea susține în sesiunea din decembrie 2021 probele pentru care optează.

De asemenea, pentru stagiarii care au participat la sesiunea extraordinară din mai 2021, recunoașterea probelor se va face doar în condițiile în care au participat și la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini din martie 2021 și au obținut minim nota 6 la cel puțin una dintre probe.

La sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, din luna decembrie 2021, pot participa și stagiarii care nu au participat sau au fost declarați respinși la sesiunile anterioare ale examenului de aptitudini, organizate în cursul anului 2021, și respectă cerințele Regulamentului examenului de aptitudini.

Aspectele privind recunoașterea probelor de examen se aplică doar stagiarilor care respectă cerințele art.10 și 11,  art. (6), respectiv prin excepție de la prevederile alin.(5) condițiile de promovare a examenului de aptitudini prevăzute la alin.(4) pot fi îndeplinite cumulat în sesiunea ordinară și sesiunea/sesiunile extraordinare organizate în cadrul aceluiași an calendaristic, sub condiția obținerii minimum a notei 6 la cel puțin una dintre probe, în cadrul sesiunii ordinare organizate în anul respectiv.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, conform anexei

k) Acord inregistrare audio-video examen aptitudini

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini este 19 noiembrie 2021.

Potrivit hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 611/01/06.04.2021, candidații care au participat și nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în cursul anului 2021 vor beneficia pentru sesiunea 03- 05 decembrie 2021 de taxe reduse, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;

450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat, pentru candidații care nu au participat la nicio sesiune, ordinară sau extraordinară, din cadrul aceluiași an calendaristic.

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
      3 oreFiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 04 decembrie 2021, Proba 2
      3 oreContabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminică – 05 decembrie 2021, Proba 3
      3 oreControl intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 03 decembrie 2021, Proba 1
 

3 ore

Fiscalitate80%Fiscalitate
Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 04 decembrie, Proba 2
     3 oreContabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

 

Etica

 

10%Etica anul I, II, III

 

 


LOCATIE pentru sustinerea examenului de aptitudini 28-30 mai 2021 - Centrul Prahova

SC SUDARC SRL (fost Consproiect SA), strada Maramures nr. 12

(zona centrala, in spatele Postei)


Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea extraordinară din 28-30 mai 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru accesul la profesia de expert contabil:

a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;

b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;

c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

 Pentru accesul la profesia de contabil autorizat:

a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;

b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii;

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere de înscriere la examenul de aptitudini, semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original;

g) două fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, conform anexei

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei

j) cererea de înscriere ca membru CECCAR condiționată de promovarea examenului de aptitudini, anexată (prevăzută de art. 15, alin. (2), lit.j. din Regulamentul de aptitudini)

Pentru candidații noi, care nu au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Pentru candidații care au participat la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, organizată în martie 2021, dosarul de înscriere va fi conține documentele prevăzute la pct.a, g și h, k și j.

TAXE DE EXAMEN

Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea ordinară din luna martie 2021, persoanele care au participat si nu au promovat sesiunea martie 2021 se pot inscrie la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021 cu achitarea urmatoarele taxe de examen:

Pentru categoria expert contabil:

550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;

450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;

300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară din luna martie 2021

----------------------------

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 28, 29 și 30 mai 2021.

 

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00-17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
10.00-13.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Duminică – 30 mai 2021, Proba 3
10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 28 mai 2021, Proba 1
14.00 – 17.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Sâmbătă – 29 mai 2021, Proba 2
10.00 - 13.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

 

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 17 mai 2021.

Pentru a veni în sprijinul stagiarilor, începând cu data de 05 mai 2021, se vor organiza cursuri de pregătire, cu precizarea că participarea la cursuri este condiționată de depunerea dosarului de înscriere la examen.

Graficul cursurilor de pregătire se va derula conform tabelului următor:

 

DataZiuaTema cursului pregatire Examen aptitudini mai 2021SeriaInterval orar curs
05.05.2021MiercuriOMFPSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
06.05.2021JoiIFRSSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
06.05.2021JoiCtb FDLSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
07.05.2021VineriCtb consolidataSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
07.05.2021VineriIFRSSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
08.05.2021SambataCATI + Ctb managSeria I (filialele de la Alba la Prahova)09.00-14.00
08.05.2021SambataCATI + Ctb managSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)09.00-14.00
09.05.2021DuminicaManag perform + FinanteSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)09.00-14.00
10.05.2021LuniCtb FDLSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
10.05.2021LuniEvaluareSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
11.05.2021MartiManag perform + FinanteSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
11.05.2021MartiOMFPSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
12.05.2021MiercuriCtb consolidataSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
12.05.2021MiercuriEvaluareSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
13.05.2021JoiExpertiza contabilaSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
13.05.2021JoiAuditSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
14.05.2021VineriDreptSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
14.05.2021VineriAuditSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
15.05.2021SambataExpertiza contabilaSeria I (filialele de la Alba la Prahova)09.00-14.00
15.05.2021SambataDreptSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)09.00-14.00
17.05.2021LuniFiscalitateSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
17.05.2021LuniFiscalitateSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
18.05.2021MartiFiscalitateSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
19.05.2021MiercuriFiscalitateSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
19.05.2021MiercuriFiscalitateSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
20.05.2021JoiFiscalitateSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)16.00-21.00
20.05.2021JoiFiscalitateSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
21.05.2021VineriFiscalitateSeria I (filialele de la Alba la Prahova)16.00-21.00
22.05.2021SambataFiscalitateSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)09.00-14.00
23.05.2021DuminicaFiscalitateSeria II (filialele de la Satu Mare la Vrancea + Bucuresti)09.00-14.00

Rezultate finale examen aptitudini, sesiunea ordinară, 12-14 martie 2021

Rezultatele finale examenului de aptitudini, sesiunea ordinară din 12-14 martie 2021 pot fi consultate la următoarele link-uri

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Catalog-final-pt-site-EC.pdf și

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/04/Catalog-final-pt-site-CA.pdf

Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021 dar nu au promovat examenul, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 mai 2021 probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la ultimele probele de examen.  

Pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini, sesiunea ordinară din luna martie 2021, persoanele care au participat si nu au promovat sesiunea martie 2021 se pot inscrie la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021 cu achiarea urmatoarele taxe de examen:

Pentru categoria expert contabil:

 1. 550 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a trei probe în sesiunea extraordinară;
 2. 450 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 3. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Pentru categoria contabil autorizat:

 1. 375 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea a două probe în sesiunea extraordinară;
 2. 300 de lei pentru candidații care optează pentru susținerea unei probe în sesiunea extraordinară.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru candidații care nu au participat la sesiunea ordinară din luna martie 2021

CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online care vor fi gratuite pentru persoanele care se inscriu la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021. Termenul de depunere al dosarelor este 17 mai 2021. Graficul cursurilor de pregătire va fi anunțat în timp util.


Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până vineri, 02 aprilie 2021, ora 12.00.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării de recorectare a lucrării, ca urmare a contestațiilor depuse, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR au fost aprobate următoarele taxe:            

Pentru categoria experți contabili:

 • În cazul solicitării recorectării intregii lucrări, respectiv a celor 3 probe taxa de recorectare va fi de 90 lei, la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării a două probe taxa de recorectare va fi de 60, la care se adaugă TVA.
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 30, la care se adaugă TVA;

Pentru categoria contabili autorizați:

 • În cazul solicitării recorectării intregii lucrării, respectiv a celor 2 probe taxa de recorectare va fi de 50 lei, la care se adaugă TVA;
 • În cazul solicitării recorectării unei singure probe taxa de recorectare va fi de 25 lei, la care se adaugă TVA.

Candidații care au obținut minimum nota 6 la cel puțin una din probele susținute în cadrul sesiunii ordinare din martie 2021, vor putea susține, în cadrul sesiunii extraordinare din 28-30 MAI 2021 doar probele pentru care optează (una, doua sau trei probe). În această situație media se va calcula ca medie artitmetică a ultimelor note obținute la probele de examen.

În acest sens, vă rugăm să anunțați candidații de posibilitatea susținerii probelor, atât în scris cât și telefonic.

Pentru a veni în sprijinul candidaților care se vor participa la sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini din perioada 28 – 30 mai 2021, CECCAR va organiza o serie de cursuri de pregătire online. Cursurile de pregatire vor fi gratuite pentru persoanele care se inscriu la sesiunea extraordinara din perioada 28 – 30 mai 2021. Graficul cursurilor de pregătire va fi anunțat în timp util.

01.04.2021


Pentru buna derulare a examenului de aptitudini, sesiunea 12 – 14 martie 2021, dorim să vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit art. 10 si 11 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat, examenul de aptitudini, pentru cele două categorii profesionale, constă în susținerea a trei, respectiv două probe, după cum urmează:

Pentru categoria expert contabil:

a) prima probă conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;

b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și expertiză contabilă inclusiv cele cu componentă fiscală;

c) a treia probă conține subiecte din ariile de competență control intern, audit și asigurare și managementul, analiza și evaluarea afacerii/întreprinderii.

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele trei probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele trei probe.

Pentru categoria contabil autorizat:

a) prima proba conține subiecte din ariile de competență contabilitate și etica profesioniștilor contabili;

b) a doua probă conține subiecte din ariile de competență fiscalitate, drept și analiza financiară a afacerii/întreprinderii

Pentru promovarea examenului de aptitudini candidatul trebuie să obțină minimum nota 6 la fiecare probă și cel puțin media 7 pentru cele două probe. Media se calculează cu două zecimale, ca medie aritmetică a notelor obținute la cele două probe.

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil și contabil autorizat vor depune la filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul sau la filiala de domiciliu, un dosar care să cuprindă:

a) cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original (eliberata de medic psihiatru sau neurolog);

g) 3 fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, conform anexei

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei

Certificarea copiei pentru conformitate cu originalul pentru documentele prevăzute la lit. b) - d) se realizează de către personalul CECCAR. Candidatul va prezenta la depunerea dosarului aceste documente în original sau copie legalizată, iar după certificarea copiei pentru conformitate cu originalul, originalul sau copia legalizată se returnează titularului.

Data limită până la care candidații pot depune dosarul de înscriere la sesiunea ordinară a examenului de aptitudini este 01 martie 2021.

In tabelul de mai jos vă anexăm și o centralizare a probelor și a zilelor de examen, pentru sesiunea examenului de aptitudini programata în zilele de 12, 13 și 14 martie 2021.

Candidat categoria Expert contabilZiua de organizare a probelor de examenPondere în nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 12  martie 2021, Proba 1
14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80%Fiscalitate

Fiscalitate avansată

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Expertiză contabilă10%Expertiză contabilă
Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2
10.00-13.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Standarde Financiare de Raportare Financiara

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III
Duminică – 14 martie 2021, Proba 3
10.00 - 13.00

(3 ore)

Control intern, audit și asigurare40%Audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe

Guvernanţa corporativă, managementul riscurilor si control intern

Management, analiză și evaluarea afacerii60%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Evaluarea afacerii/întreprinderii

 
Candidat categoria Contabil autorizatZiua de organizare a probelor de examenPondere in nota finala a probei %Corespondentul disciplinelor de examen cu disciplinele studiate în anii de stagiu
Vineri – 12  martie 2021, Proba 1
14.00 – 17.00

(3 ore)

Fiscalitate80% 

Fiscalitate

Drept10%Dreptul afacerilor

Dreptul muncii

Analiza financiară a afacerii/întreprinderii10%Finanţe şi management financiar

Managementul performanţei

Sâmbătă – 13 martie 2021, Proba 2
10.00 - 13.00

(3 ore)

Contabilitate90%Contabilitate şi raportare financiară,

Contabilitate managerială

Contabilitatea altor tipuri de entitati

Contabilitatea operațiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare

Etica10%Etica anul I, II, III

 


ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA SESIUNEA EXAMENULUI DE APTITUDINI  12 – 14 MARTIE 2021

Depunerea dosarelor de înscriere la sesiunea examenului de aptitudini din perioada 12-14 martie 2021 se face în cadrul filialelor de domiciliu până la data de 01 martie 2021.

Conținutul dosarului de înscriere la examenul de aptitudini:
Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune la CECCAR Filiala Buzău un dosar cuprinzând:

a) cerere pentru înscrierea la examenul de aptitudini semnată olograf, în original;

b) copie certificată pentru conformitate cu originalul a diplomei care atestă finalizarea studiilor superioare în cadrul unui program de studii universitare în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau echivalent, în științe economice, pentru candidații înscriși la examenul de expert contabil,  respectiv a diplomei de bacalaureat sau echivalent pentru candidații înscriși la examenul de contabil autorizat, recunoscute de ministerul de resort;

c) copie certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate;

d) copia certificatului de căsătorie, în cazul în care numele înscris pe actele de studii nu coincide cu numele din actul de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul.

e) certificat de cazier judiciar valabil, în original;

f) adeverință medicală care să ateste capacitatea de exercițiu deplină, în original (eliberata de medic psihiatru sau neurolog);

g) 3 fotografii tip C.I.;

h) dovada achitării taxei de înscriere, respectiv c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii a 175 Euro pentru expert contabil și 125 Euro pentru contabil autorizat;

i) certificat de stagiu emis de filiala CECCAR în cadrul căreia s-a efectuat stagiul, în original;

j) acordul GDPR, conform anexei

k) acord inregistrare audio-video, conform anexei

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar de plastic cu şină!

Taxa pentru inscrierea la examen este:
175 euro – pentru experti contabili
125 euro – pentru contabilii autorizati

Taxa se achita in lei la cursul BNR al zilei în care se face plata, în contul CECCAR Filiala Buzau
Cont bancar: RO64BTRLRONCRT0V2581560C
Banca: BANCA TRANSILVANIA
CUI: RO7426179


În temeiul prevederilor art.33, alin. 4 - 6 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, precum și pentru a veni în sprijinul candidaților care nu au reușit să promoveze examenul de aptitudini în sesiunile iulie/septembrie 2020, Consiliul superior al CECCAR a hotărât organizarea unei sesiuni extraordinare a examenului de aptitudini în perioada 4 - 6 decembrie 2020.

Totodată, Consiliul superior al CECCAR a hotărât reducerea taxei de participare, pentru sesiune examenului de aptitudini din luna decembrie 2020, după cum urmează:

- 550 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 375 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care nu au obținut minimum nota 7 la fiecare probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 450 de lei pentru candidații la categoria expert contabil care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020;

- 300 de lei pentru candidații la categoria contabil autorizat care au obținut nota 7 doar la o probă din sesiunea iulie/septembrie 2020.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea decembrie 2020.

Pentru buna organizare a sesiunii extraordinare a examenului de aptitudini, sesiunea decembrie 2020, avem rugămintea ca dosarele de înscriere să fie depuse până în data de 16 noiembrie 2020.

De asemenea, va reamintim faptul că potrivit Cap. VI Dispoziții tranzitorii, Art.35 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat  “Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna decembrie 2020 se pot inscrie toti stagiarii care au depasit 3 ani de la finalizarea stagiului, cu precizarea că incepand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14. care prevede următoarele aspecte:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.


Sesiunea extraordinara a Examenului de aptitudini din 18 – 20 septembrie 2020 de la Centrul Prahova se va desfasura la Sala de Cursuri a filialei Prahova din Ploiesti, str. I.H.Radulescu nr. 4 A, jud. Prahova.


In cadrul examenului din sesiunea 18 – 20 septembrie 2020 se desfasoara doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă:

Candidat ECVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 – 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Duminica – 20.09.2020-
10.30 – 13.30 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 - 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
 

PROGRAM CURSURI DE PREGATIRE ONLINE PENTRU EXAMENUL DE APTITUDINI SEPT. 2020

DataOra intruniriiSolicitantDenumire intrunireLector
04.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Contabilitate managerialaCalu Daniela
05.09.20209:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - OMFPIrimescu Alina
06.09.20209:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Fuziuni, lichidari, divizari si Contabilitate consolidataDumitru Corina
07.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Dreptul afacerilor si Dreptul munciiMilitaru Neli si Ana Vidat
08.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - FiscalitatePopa Adriana
09.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - FiscalitatePopa Adriana
10.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - IFRSDaniela Sahlian
11.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Management finaciar si Managementul performanteiDaniela Sahlian

Anunt organizare cursuri pregatire examen de Aptitudini, sesiunea 18 – 20 septembrie 2020:

Candidații care se inscriu la sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini din perioada 18 – 20 septembrie 2020 beneficiaza de un program de formare gratuit in perioada 04 – 11 septembrie 2020 (8 zile de pregatire), orarul exact al programului de formare urmeaza sa fie comunicat in scurt timp.

Candidatii care isi depun dosarul de inscriere pana la data de 03 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregatirea live in cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidatii care se inscriu ulterior datei de 03 septembrie 2020 vor avea acces doar la inregistrarile cursurilor.


În perioada 18-20 septembrie 2020 va avea loc o sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

Depunerea dosarelor de inscriere la sesiunea extraordinara a examenului din perioada 18-20 septembrie 2020 se face in cadrul filialelor CECCAR pana la data de 07 septembrie 2020.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, se prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii: Art.35 Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna septembrie 2020 se pot inscrie toti stagiarii care au depasit 3 ani de la finalizarea stagiului, incepand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

Art.14:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

Taxe participare pentru sesiunea 18-20 septembrie 2020:

 • candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020: taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.
 • candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.
 • taxa rămâne la valoarea inițială (175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea extraordinară din septembrie 2020.

  Examenul de aptitudini sesiunea iulie 2020

  Rectificare informatii probe examen de aptitudini, sesiunea iulie 2020:

  • EC proba 1 vineri 03.07.2020 + duminica 05.07.2020
  • EC proba 2 sambata 04.07.2020
  • CA proba 1: vineri 03.07.2020
  • CA proba 2: sambata 04.07.2020
  Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
  17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
  Etica (proba 1)10%
  Sambata – 04.07.2020
  10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
  Drept (proba 2)30%
  Duminica – 05.07.2020-
  10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)15%
  Evaluare ec (proba 1)15%
  Expertiza contabila (proba 1)10%
   
  Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
  17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
  Etica (proba 1)10%
  Sambata – 04.07.2020
  10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
  Drept (proba 2)30%
   

   


  Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 9 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală)

In data de 09 noiembrie 2019 se va desfasura proba scrisă şi în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.
Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadreaza în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (daca sunt stagiari care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).


 • Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Sesiunea ordinară a examenului de aptitudini, martie 2024

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 10 – 12 NOIEMBRIE 2023

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 19 – 21 mai 2023

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 27 – 29 mai 2022

Sesiunea extraordinară a examenului de aptitudini, 03 – 05 decembrie 2021


Calendarul examene + stagiu 2024

Calendar pregatire stagiu + examene 2024

Programare cursuri examen aptitudini

Avand in vedere numarul de candidati inscrisi la Examenul de aptitudini, sesiunea extraordinara din 25-27 noiembrie 2022, va informam ca in perioada 17 octombrie – 02 noiembrie 2022 se va organiza o singura serie de cursuri de pregătire gratuite pentru cadidații inscrisi la examen:

  Data Ziua Tema curs preg Ex aptitudini Seria I Interval orar curs Numar ore de curs
  17.10.2022 Luni OMFP Seria I 16.00-21.00 5
  18.10.2022 Marti IFRS Seria I 16.00-21.00 5
  19.10.2022 Miercuri CATI/CTB Manageriala Seria I 16.00-18.30

18.30-21.00

2,5*2
  20.10.2022 Joi Manag perform + Finante Seria I 16.00-21.00 5
  21.10.2022 Vineri FDL Seria I 16.00-21.00 5
  22.10.2022 Sambata Contab Consolidata Seria I 09.00-14.00 5
  23.10.2022 Duminica LIBER Seria I 16.00-21.00 5
  24.10.2022 Luni Fiscalitate Seria I 16.00-21.00 5
  25.10.2022 Marti Fiscalitate Seria I 16.00-21.00 5
  26.10.2022 Miercuri Fiscalitate Seria I 16.00-21.00 5
  27.10.2022 Joi Fiscalitate Seria I 16.00-21.00 5
  28.10.2022 Vineri Fiscalitate Seria I 16.00-18.30

18.30-21.00

2,5*2
  29.10.2022 Sambata Evaluare Seria I 09.00-14.00 5
  30.10.2022 Duminica        
  31.10.2022 Luni Drept Seria I 16.00-21.00 5
  01.11.2022 Marti Expertiza contabila Seria I 16.00-21.00 5
  02.11.2022 Miercuri Audit Seria I 16.00-21.00 5