Sesiunea extraordinara a Examenului de aptitudini din 18 – 20 septembrie 2020 de la Centrul Prahova se va desfasura la Sala de Cursuri a filialei Prahova din Ploiesti, str. I.H.Radulescu nr. 4 A, jud. Prahova.


In cadrul examenului din sesiunea 18 – 20 septembrie 2020 se desfasoara doar probe scrise, pentru promovarea examenului candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă:

Candidat ECVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 – 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
Etica (proba 1)10%
Duminica – 20.09.2020-
10.30 – 13.30 (3 ore)Audit (proba 1)15%
Evaluare ec (proba 1)15%
Expertiza contabila (proba 1)10%
 
Candidat CAVineri – 18.09.2020Pondere %
16.30 - 19.30 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%
Sambata – 19.09.2020
10.30 - 13.30 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etica (proba 1)10%
 

PROGRAM CURSURI DE PREGATIRE ONLINE PENTRU EXAMENUL DE APTITUDINI SEPT. 2020

DataOra intruniriiSolicitantDenumire intrunireLector
04.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Contabilitate managerialaCalu Daniela
05.09.20209:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - OMFPIrimescu Alina
06.09.20209:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Fuziuni, lichidari, divizari si Contabilitate consolidataDumitru Corina
07.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Dreptul afacerilor si Dreptul munciiMilitaru Neli si Ana Vidat
08.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - FiscalitatePopa Adriana
09.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - FiscalitatePopa Adriana
10.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - IFRSDaniela Sahlian
11.09.202016:00Toate filialelePregatire examen Aptitudini - Management finaciar si Managementul performanteiDaniela Sahlian

Anunt organizare cursuri pregatire examen de Aptitudini, sesiunea 18 – 20 septembrie 2020:

Candidații care se inscriu la sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini din perioada 18 – 20 septembrie 2020 beneficiaza de un program de formare gratuit in perioada 04 – 11 septembrie 2020 (8 zile de pregatire), orarul exact al programului de formare urmeaza sa fie comunicat in scurt timp.

Candidatii care isi depun dosarul de inscriere pana la data de 03 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregatirea live in cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidatii care se inscriu ulterior datei de 03 septembrie 2020 vor avea acces doar la inregistrarile cursurilor.


În perioada 18-20 septembrie 2020 va avea loc o sesiune extraordinară a examenului de aptitudini.

Depunerea dosarelor de inscriere la sesiunea extraordinara a examenului din perioada 18-20 septembrie 2020 se face in cadrul filialelor CECCAR pana la data de 07 septembrie 2020.

Potrivit Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de aptitudini pentru accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat, se prevede la Cap. VI Dispoziții tranzitorii: Art.35 Candidații care la data aprobării prezentului regulament au depășit termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), se pot înscrie la examenele de aptitudini desfășurate în anul 2020 fără a fi obligați să îndeplinească cerințele prevăzute la art. 14, alin. (3) – (6).

Prin urmare pentru sesiunea extraordinara din luna septembrie 2020 se pot inscrie toti stagiarii care au depasit 3 ani de la finalizarea stagiului, incepand din anul 2021 se vor aplica prevederile de la Art. 14.

Art.14:

(1) Se pot înscrie la examenul de aptitudini doar persoanele care au efectuat și finalizat stagiul conform Regulamentului privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului menționat la art. 41 alin. (2), elaborat de CECCAR.

(2) Examenul de aptitudini se poate susține în termen de 3 ani de la finalizarea stagiului.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(2) termenul de 3 ani poate fi prelungit până la 5 ani, în baza unor motive întemeiate, justificate cu documente, la cererea candidatului, cu aprobarea Consiliul superior al CECCAR.

(4) Cererea prevăzută la alin.(3) se depune în termen de 2 ani de la termenul prevăzut la alin.(2).

(5) Persoanele care au finalizat stagiul și care se află în situația prevăzută la alin.(3), se pot înscrie la examenul de aptitudini sub condiția efectuării a 30 de ore dezvoltare profesională inițială din cadrul programului de stagiu, pentru fiecare an de prelungire.

(6) In situația în care examenul de aptitudini nu a fost susținut și promovat în termenele prevăzute la alin.(2) sau (3), pentru a putea participa la examenul de aptitudini candidatul trebuie să efectueze și să finalizeze un an de stagiu de adaptare.

(7) Anul de stagiu de adaptare se desfășoară în condiții similare stagiului prevăzut de Regulamentul privind organizarea, efectuarea și finalizarea stagiului.

(8) Curriculum pentru anul de stagiu de adaptare se elaborează de către INDPIC și se aprobă prin Ordin al președintelui Consiliul superior.

Taxe participare pentru sesiunea 18-20 septembrie 2020:

 • candidații care nu au promovat sesiunea iulie 2020: taxa de participare este redusă la 550 de lei pentru categoria expert contabil și la 375 de lei pentru categoria contabil autorizat.
 • candidații care au promovat o singură probă (respectiv au obținut nota 7 la o singură probă) în sesiunea iulie 2020 au posibilitatea de a susține doar proba nepromovată în sesiunea extraordinară din septembrie, taxa de participare în acest caz fiind de 450 de lei pentru categoria expert contabil și 300 de lei pentru categoria contabil autorizat.
 • taxa rămâne la valoarea inițială (175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați care se vor înscrie la sesiunea extraordinară din septembrie 2020.

  Examenul de aptitudini sesiunea iulie 2020

  Rectificare informatii probe examen de aptitudini, sesiunea iulie 2020:

  • EC proba 1 vineri 03.07.2020 + duminica 05.07.2020
  • EC proba 2 sambata 04.07.2020
  • CA proba 1: vineri 03.07.2020
  • CA proba 2: sambata 04.07.2020
  Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
  17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)50%
  Etica (proba 1)10%
  Sambata – 04.07.2020
  10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
  Drept (proba 2)30%
  Duminica – 05.07.2020-
  10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 1)15%
  Evaluare ec (proba 1)15%
  Expertiza contabila (proba 1)10%
   
  Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
  17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
  Etica (proba 1)10%
  Sambata – 04.07.2020
  10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
  Drept (proba 2)30%
   

   


  Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în zilele de 9 noiembrie 2019 (proba scrisă) şi 16 noiembrie 2019 (proba orală)

In data de 09 noiembrie 2019 se va desfasura proba scrisă şi în data de 16 noiembrie 2019 proba orală.
Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea noiembrie 2019, se pot înscrie stagiari care se încadreaza în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (daca sunt stagiari care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).


 • Examenul de aptitudini se va organiza, pentru stagiarii care finalizează stagiul în anul 2019, în perioada ianuarie-februarie 2020.

 

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

 • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
 • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
 • certificatul de stagiu (emis de filiala);
 • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
 • copie a actului de identitate (BI/CI);
 • certificat de cazier judiciar;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină (eliberată de medic psihiatru sau neurolog);
 • 3 fotografii tip BI/CI.
 • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

Anunt organizare cursuri pregatire examen de Aptitudini, sesiunea 18 – 20 septembrie 2020:

Candidații care se inscriu la sesiunea extraordinara a examenului de aptitudini din perioada 18 – 20 septembrie 2020 beneficiaza de un program de formare gratuit in perioada 04 – 11 septembrie 2020 (8 zile de pregatire), orarul exact al programului de formare urmeaza sa fie comunicat in scurt timp.

Candidatii care isi depun dosarul de inscriere pana la data de 03 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregatirea live in cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidatii care se inscriu ulterior datei de 03 septembrie 2020 vor avea acces doar la inregistrarile cursurilor.