Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale

PROROGARE TERMEN DEPUNERE RAPORT

 

Înțelegând dificultățile cu care v-ați confruntat ca urmare a disfuncționalităților sistemelor online prin intermediul cărora vă îndepliniți obligațiile de conformare fiscală voluntară, CECCAR a hotărât prorogarea termenului-limită de depunere a raportului de activitate în vederea obținerii facilităților financiare, măsură aplicabilă membrilor care și-au achitat cotizația până la data de 28 februarie 2024.

CECCAR a monitorizat permanent sistemul online pentru depunerea rapoartelor de activitate și a luat toate măsurile pentru a asigura funcționarea acestuia în parametri optimi, facilitând accesul neîntrerupt la platformă până la termenul-limită stabilit inițial.

Pentru a vă oferi timpul și flexibilitatea necesare pentru a beneficia de facilitățile financiare, în condițiile menționate mai sus, noul termen-limită este 8 martie 2024 (inclusiv).

CECCAR, 01.03.2024

Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2023 şi declaraţia pentru anul 2024, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anii anteriori.  Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.

Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.

Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anii anteriori pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2023, doar după încărcarea   Raportului de activitate pentru anii anteriori.

Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 28 februarie 2024.

Administratorii/Asociaţii din cadrul societăţilor autorizate trebuie să depună Raport de activitate atât pe societate, cât şi ca persoană fizică!

 

Raport Anual de activitate -PF - 23.01.2024

 

Raport Anual de activitate -PJ - 23.01.2024

 

Declaratie cazier

Declaratie capacitate de exercitiu deplina

PF-DeclaratieAsigurareProfesionala

TAXE SI COTIZATII 2024 (click pentru descarcare)

Cotizații profesionale valabile în anul 2024
Tip membru conform Raportului de activitateDenumireCotizație fixă achitată până la 28.02.2024

(Facilități financiare)

Cotizație fixă achitată după 28.02.2024OBS.
ECExperţi contabili care exercită profesia individual - cu viză și parafă700800Facilitățile financiare de referință pentru cotizația fixă se acordă sub condiția plății integrale și în termen a cotizatiei, a efectuării integrale a orelor de pregătire profesională - pentru membrii activi - si depunerea Rapoartelor de activitate pe anul anterior, inclusiv a Declarației privind modul de exercitare a profesiei pe anul în curs până pe data de 28 februarie a fiecărui an.

 

 

Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate.

 

 

 

 

 

 

Neplata cotizaţiei de către membrii Corpului până la data de 30 septembrie a anului in curs, atrage aplicarea unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate.

ECNAExperţi contabili angajaţi la societăţi/instituţii care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi membre CECCAR - fără viză, fără parafă 500600
ECDAExperţi contabili asociaţi/acţionari/administratori care exercită profesia exclusiv prin societăţi membre CECCAR - cu viză, fără parafă500600
ECDLExperţi contabili care exercită profesia atât individual cât şi prin societăţi membre CECCAR- cu viză și parafă600800
ECSEExperţi contabili angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la societăţi membre CECCAR - fără viză, fără parafă400500
SE / SCSocietăți de expertiză contabilă / contabilitate cu cifra de afaceri până la 100.000 euro700700
Societăți de expertiză contabilă / contabilitate cu cifra de afaceri peste 100.000 euro800800
MIE

 

Experţi contabili-membri inactivi (incompatibili cu profesia de expert contabil - funcționari publici)150250
CASMContabili autorizaţi care exercită profesia individual - cu viză și parafă570670
CASMAContabili autorizaţi angajaţi la societăţi/instituţii care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parţial la societăţi membre CECCAR - fără viză, fără parafă300400
CASMDAContabili autorizaţi asociaţi/acţionari/administratori care exercită profesia exclusiv prin SC membre CECCAR- cu viză, fără parafă300400
CASMSC

 

Contabili autorizaţi angajaţi exclusiv, cu normă întreagă, la societăţi membre CECCAR - fără viză, fără parafă250350
MICContabili autorizaţi - membri inactivi (incompatibili cu profesia de contabil autorizat - funcționari publici)150250
ECOMembri de onoare*

(Membrii de onoare ai Corpului sunt scutiți de cotizația fixa, doar dacă aceștia nu-și exercită profesia individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză/societăți de contabilitate - cu viză anuală de exercitare a profesiei)

700 (LP)

sau

500

(prin Soc.)

800 (LP)

sau

600

(prin Soc.)

Cotizația variabilă pentru experți contabili, contabili autorizați și societăți0.75 %

(până la 28.02.2024)

1.2 %

(după  28.02.2024)

Conform Programului Național de Dezvoltare Profesională Continuă, toți membrii CECCAR, indiferent de statut (activ, inactiv, detașat in străinătate, concediu creștere copil etc.) trebuie să efectueze anual orele de pregătire profesională = 40 ore CPD.

Membrii experți contabili și contabili autorizați care achită cotizația fixă anuală beneficiază gratuit, doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregătire profesională continuă.

Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.

Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 50 lei/10 ore + TVA 19%

Solicitările privind încadrarea la una dintre categoriile membrilor aflați în concediu pentru creșterea copilului, precum și a celor detașați în străinătate, pot fi înaintate spre aprobare, doar dacă membrii solicitanți sunt la zi cu depunerea raportului de activitate, plata cotizațiilor profesionale și efectuarea orelor de pregătire profesională. Membrii aflați la această categorie, vor achita o cotizație anuală de 150 lei (până la 28.02) sau 250 lei (după 28.02). În cazul respingerii solicitării de încadrare la această categorie, cotizația anuală se va recalcula conform statutului declarat.

Membrii angajați/detașați în afara României vor beneficia de cotizația redusă, doar un an pentru

fiecare interval de timp de 5 ani.

Toate plățile reprezentând cotizații profesionale/taxe de stagiu/taxe de înscriere se vor efectua de membri exclusiv online, prin transfer bancar, în contul RO64BTRLRONCRT0V2581560C, deschis la Banca Transilvania – sucursala Buzău,

(beneficiar CECCAR Filiala Buzau,  CUI: RO 7426179).

În situații excepționale, pentru efectuarea plăților, membrii/stagiarii CECCAR se pot prezenta la agențiile teritoriale ale Băncii Transilvania, fără a fi necesară deschiderea unui cont bancar, ci doar solicitarea înrolării în sistem a datelor personale.

Pentru identificarea corectă a plătitorului, este obligatoriu de menționat la rubrica Explicații:

● Codul de logare al membrului pe platforma de raportare a CECCAR (username-ul) (exemplu: pentru persoane fizice: EC.0001 sau CA.0001, pentru persoane juridice: SE.0001 sau SC.0001);

● Tipul și suma plății efectuate (exemplu: Cotiz F.=… lei, Cotiz. V.=…lei, Taxa de stagiu etc.).

 

  • experți contabili: 40 Euro
  • contabili autorizați: 20 Euro
  • societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
  • societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
  • societăți cu capital mixt: 400 Euro
  • societăți cu capital străin: 500 Euro