Examenul de acces la stagiu

Anunt organizare cursuri pregatire examen Acces:

 

Candidații care se inscriu pentru susținerea Examenului de acces – sesiunea octombrie 2020 – si achizitioneaza Ghidul pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si contabil autorizat beneficiaza de un program de formare gratuit in perioada 21 – 26 septembrie 2020 (6 zile de pregatire). Orarul exact al programului de formare urmeaza sa fie comunicat in scurt timp.

Candidatii care isi depun dosarul de inscriere pana la data de 18 septembrie 2020 vor putea beneficia de participare la pregatirea live in cadrul sesiunilor online de pe platforma Zoom, iar candidatii care se inscriu ulterior vor avea acces doar la inregistrarile cursurilor.

In completarea informatiilor privind organizarea cursurilor aferente pregatirii examenului de admitere la stagiu va facem cunoscut faptul ca de aceste cursuri pot beneficia si absolventii programelor de masterat care doresc inscrierea directa la stagiu, in baza echivalarii disciplinelor, cu conditia achizitionarii ghidului si respectarii termenului de inscriere.

a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip (model la filiala), însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de medic neurolog / psihiatru);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii economice superioare cu diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației Naționale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • copie carte de identitate
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 175 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip (model la filiala), însoțită de următoarele documente:

 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină (ștampilat de medic neurolog / psihiatru);
 • copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educației Naţionale;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat (acesta trebuie să fie valabil la momentul susținerii examenului);
 • 3 fotografii color tip buletin;
 • copie carte de identitate
 • dovada achitării taxei de înscriere la examen în cuantum de 125 Euro (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Actele trebuie prezentate în ordinea menționată, în dosar cu șină, și se depun la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 18 septembrie 2020!