Echivalarea disciplinelor programelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere, categoria expert contabil – Termen de depunere și conținutul dosarului

Având în vedere faptul că, potrivit reglementărilor în vigoare, o parte a absolvenților programelor de masterat au de susținut examene cu ocazia examenelor de admitere la stagiu, dorim să vă reamintim prevederile Hotărârii Consiliului superior al CECCAR nr. 20/584 din 28.09.2020:

  1. Pentru absolvenții programelor de masterat ale căror dosare sunt respinse sau care au solicitat retragerea dosarului în urma verificării acestuia, taxa de analiză a dosarului nu va fi restituită;
  2. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) se retrag înainte de probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  3. Absolvenții programelor de masterat care din motive justificate (probleme medicale, situații excepționale dovedite prin documente etc.) nu s-au putut prezenta la probele de examen și nu au participat la o formă de pregătire organizată de CECCAR, pot beneficia la cerere, de compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen pentru următoarele trei sesiuni. Neprezentarea la următoarele trei sesiuni anulează compensarea a 75% din contravaloarea taxei de examen;
  4. Absolvenții programelor de masterat care nu s-au prezentat la examen, nu vor beneficia de compensarea sau restituirea taxei achitate.

Totodată, prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 20/584 din 28.09.2020 s-au aprobat următoarele:

  • Absolvenții programelor de masterat ale căror dosare de echivalare a disciplinelor de masterat cu disciplinele examenului de admitere sunt respinse, dar doresc participarea la examenul de admitere la stagiu, beneficiază de înscrierea gratuită la examenul de admitere la stagiu, pentru următoarele două sesiuni ale examenului de admitere la stagiu, respectiv sesiunea ordinară și sesiunea extraordinară.

Precizari privind depunerea dosarelor de echivalare a examenului de admitere la stagiu

Dorim să vă facem cunoscut faptul că absolvenții programelor de masterat care doresc să depună dosarul de echivalare a disciplinelor examenului de admitere la stagiu cu disciplinele programului de master vor avea posibilitatea să depună dosarele în cadrul filialelor CECCAR până la data de 13 octombrie 2023.

Acest termen este valabil, în special, pentru absolvenții programelor de masterat care au examene de susținut în baza protocoalelor de colaborare sau în urma verificării dosarului, examene pe care vor avea posibilitatea să le susțină cu ocazia sesiunii examenului de admitere la stagiu din zilele de 10 – 11 noiembrie 2023.

După cum vă este cunoscut, în baza protocoalelor încheiate, absolvenții programelor de masterat au posibilitatea să solicite echivalarea examenului de admitere la stagiu în termen de trei ani de la absolvire sau într-un termen de maxim cinci ani, cu aprobarea Consiliului Superior al CECCAR.

Prin urmare, prin termenele orientative stabilite, dorim să mobilizăm absolvenții programelor de masterat să depună dosarele de echivalare astfel încât să fie analizate în timp util pentru susținerea eventualelor examene, precum și pentru înscrierea la stagiu începând cu 01 ianuarie 2024.