Conducerea filialei

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00, în original.

Trebuie depusă la sediul filialei sau să fie trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, astfel încât să fie primită la filiala până la data de 15 februarie 2024, ora 17,00 în original.


Consiliul filialei

Preşedinte Vicepreşedinţi Membri titulari Membri supleanţi
PÂSOI V. GHEORGHE ŢICLEA DANIEL MARIAN JURESCHI VASILE VINTILĂ ŞTEFAN
TUDOSE CONSTANŢA CARMEN CREŢU ŞTEFAN DANIEL

Comisia de disciplină

Preşedinte Membri titulari Membri supleanţi
DUCA CECILIA CONSTANŢA COJOCARU VENERA ŞOMOIAG CARMEN
IOAN FLORINA POŞTOVEI MARIA
ŞUTEU MARIANA POPESCU LEONTINA
STAN CONSTANTIN DANIEL NECULA ION
MUŞAT BOGDANA CLAUDIA

Comisia de cenzori

Membri
DINU Z. LILICĂ
ILIE D. DOINA

Comisia de arbitraj

Preşedinte Membri
Pâsoi Gheorghe Poştovei Maria
Necula A Ion
Şomoiag Carmen
Ghioc Ilinca
Jureschi Vasile

Executivul filialei

Director executiv Birou evidenţă Tablou Birou stagiu şi dezvoltare profesională continuă cu atribuţii de audit de calitate Birou administrativ
Mărgineanu Valentina Adina Mirică Irina Elena Şerban Emilia Mihaela