ANAF propune introducerea a șase noi poziții în Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, anexă la formularul 100

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordin publicat în transparență decizională, modificarea și completarea OPANAF nr.587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă.

În Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, ANAF menționează că, prin Legea nr.121/2024, a fost reglementat cadrul general necesar implementării în România a proiectelor de producere a energiei electrice din resurse eoliene offshore.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.