ANAF propune majorarea perioadelor de grație de care beneficiază contribuabilii/ plătitorii la transmiterea fișierului standard de control fiscal (SAF-T)

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat în transparență decizională un proiect de Ordin pentru modificarea Anexei nr. 4 și Anexei nr. 5 la OPANAF nr. 1783/2021 privind natura informațiilor pe care contribuabilul/plătitorul trebuie să le declare prin fișierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura și condițiile de transmitere, precum și termenele de transmitere și data/datele de la care categoriile de contribuabili/plătitori sunt obligate să transmită fișierul standard de control fiscal. Modificările vizează, în esență, termenele de transmitere de către contribuabili/plătitori a fișierului standard de control fiscal (SAF-T), respectiv perioadele de grație de care beneficiază contribuabilii/plătitorii.

Inițiatorii proiectului menționează, în Referatul de aprobare a actului normativ, că OPANAF nr. 1783/2021 (care include cinci anexe) reglementează următoarele aspecte: • definirea Fișierului Standard de Control Fiscal (SAF-T), care reprezintă un standard internațional conceput de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, ce vizează schimbul electronic de date contabile între contribuabil și agențiile naționale de administrare fiscală. La baza implementării SAF-T în România a stat versiunea OCDE SAT-T 2.0, care reprezintă versiunea actualizată la data emiterii ordinului; • implementarea Fișierului standard de control fiscal (SAF-T), care presupune obligația contribuabilului de a furniza organului fiscal central o declarație cuprinzând informații din evidența fiscală și contabilă, prin intermediul unei Declarații informative privind fișierul standard de control fiscal (Declarația informativă D406); • modalitatea de transmitere a Declarației informative D406; • stabilirea, în funcție de categoria de contribuabili, a termenelor de depunere a primei declarații informative D406; • stabilirea unor perioade de grație de care pot beneficia contribuabilii/plătitorii; • stabilirea activităților privind pregătirea și depunerea Declarației informative D406.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.