APIA primește Cereri de plată pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, până la 24 martie 2023, se depun Cereri de plată pentru intervenția DR-06 – Bunăstarea animalelor Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027. „Sprijinul pentru bunăstarea animalelor reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit și costurile suplimentare suportate de fermieri și are forma unei plăți anuale fixe pe Unitate Vită Mare (UVM). Suma totală alocată pe întreaga perioadă de programare pentru această intervenție este de 736,25 milioane euro urmând să beneficieze de finanțare toți cei care îndeplinesc condițiile de eligibilitate”, precizează APIA, într-un comunicat.

Solicitanții intervenției DR-06 – Bunăstarea animalelor, Pachet a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și Pachet b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor pot depune cererile la Centrul APIA pe a cărui rază teritorială se află sediul social al acestora sau pe raza teritorială a județului unde are capacitatea de producție cea mai mare, în cazul în care are mai multe exploatații.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.