CECCAR a publicat traducerea Îndrumărilor FATF privind o abordare bazată pe riscuri pentru furnizorii de servicii pentru fiducii și companii

Abordarea bazată pe riscuri este fundamentală pentru implementarea eficace a Recomandărilor FATF. Aceasta înseamnă că supervizorii, instituțiile financiare și furnizorii de servicii pentru fiducii și companii identifică, evaluează și înțeleg riscurile privind spălarea banilor și finanțarea terorismului la care sunt expuși și implementează cele mai adecvate măsuri de atenuare a acestora. Această abordare le permite să-și concentreze resursele acolo unde riscurile sunt mai mari.

Îndrumările FATF privind abordarea bazată pe riscuri au scopul de a sprijini implementarea acesteia, luând în considerare evaluările riscurilor și cadrele legale și de reglementare privind spălarea banilor și finanțarea terorismului de la nivel național. Acestea includ o prezentare generală a abordării bazate pe riscuri și furnizează îndrumări specifice pentru sectorul furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii și pentru supervizorii acestora. Îndrumările au fost elaborate în parteneriat cu practicieni, pentru a garanta că acestea reflectă competențele și bunele practici din industrie.

Îndrumările pun în evidență faptul că este responsabilitatea conducerii superioare a furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii să cultive și să promoveze o cultură de conformitate ca o valoare de bază a întreprinderii. Aceasta trebuie să se asigure că furnizorii de servicii pentru fiducii și companii se dedică gestionării riscurilor privind spălarea banilor și finanțarea terorismului atunci când stabilesc sau mențin relațiile de afaceri.

Îndrumările au o secțiune pentru supervizorii sectorului furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii și pun în evidență rolul organismelor de autoreglementare în supervizare și monitorizare. Acestea explică abordarea bazată pe riscuri a supervizării, precum și supervizarea abordării bazate pe riscuri prin furnizarea unor îndrumări specifice referitoare la dispozițiile privind autorizarea sau înregistrarea pentru sectorul furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii, mecanismele pentru supervizarea la locație și la distanță, aplicare, îndrumări, instruire și valoarea schimbului de informații dintre sectorul public și cel privat.

Îndrumările pun în evidență și importanța dispozițiilor privind supervizarea beneficiarilor reali și aranjamentele de desemnare. Acestea subliniază modul în care cadrele generale de supervizare pot ajuta la stabilirea măsurii în care furnizorilor de servicii pentru fiducii și companii păstrează informații corecte și actualizate privind beneficiarii reali legate de persoanele și structurile juridice și măsura în care aceștia le pun la dispoziția autorităților competente în timp util atunci când sunt solicitate.

Îndrumările FATF privind o abordare bazată pe riscuri pentru furnizorii de servicii pentru fiducii și companii sunt disponibile pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații–Norme profesionale și ghiduri.