Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de IESBA, disponibil gratuit în limba română

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România pune la dispoziția membrilor, potențialilor membri și altor părți interesate ediția 2021 a Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), susținut de IFAC. Codul a fost tradus în limba română de CECCAR și poate fi accesat gratuit pe site-ul CECCAR.

Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) stabilește principiile fundamentale de etică pentru profesioniștii contabili, reflectând recunoașterea de către profesie a responsabilității sale de a acționa în interes public. Aceste principii stabilesc standardul de comportament așteptat de la un profesionist contabil. Principiile fundamentale sunt: integritatea, obiectivitatea, competența profesională și atenția cuvenită, confidențialitatea și conduita profesională.

Codul oferă un cadru general conceptual pe care profesioniștii contabili trebuie să îl aplice pentru a identifica, a evalua și a trata amenințările la adresa conformității cu principiile fundamentale. Codul stabilește dispozițiile și materialele privind aplicarea cu privire la diferite subiecte pentru a ajuta contabilii să aplice cadrul general conceptual pentru aceste subiecte. În cazul misiunilor de audit, revizuire și altor misiuni de asigurare, Codul definește Standardele Internaționale privind Independența, stabilite prin aplicarea cadrului general conceptual pentru amenințările la adresa independenței în legătură cu aceste misiuni.

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili este un organism normalizator independent care elaborează Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența).

Obiectivul IESBA este de a servi interesul public prin elaborarea de standarde de etică de înaltă calitate pentru profesioniștii contabili. Pe termen lung, obiectivul IESBA este convergența standardelor de etică pentru profesioniștii contabili cuprinse în Cod, inclusiv a standardelor referitoare la independența auditorilor, cu cele emise de organismele de reglementare și normalizatorii de standarde naționale. Convergența la un set unic de standarde poate spori calitatea și consecvența serviciilor oferite de profesioniștii contabili din întreaga lume și poate îmbunătăți eficiența piețelor globale de capital.