Granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare. Sinteza prevederilor HG nr. 959/2022

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

HG nr. 959/2022 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare a fost publicată, după cum a informat CECCAR Business Magazine, în Monitorul Oficial nr. 776 din 4 august 2022. Redăm, în cele ce urmează, o sinteză a actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Scopul acestei hotărâri îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de granturi pentru realizarea de investiții inițiale sau pentru o investiție inițială în favoarea unei noi activități economice în sectoarele care se regăsesc mai jos:

Lista sectoarelor de activitate eligibile

CAENDenumire
C.INDUSTRIA PRELUCRĂTOARE
11Fabricarea băuturilor
13Fabricarea produselor textile
14Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
15Tăbăcirea și finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor
16*Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, cu excepția mobilei; fabricarea articolelor din paie și din alte materiale vegetale împletite
17Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie
19Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
20Fabricarea substanțelor și a produselor chimice
21Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice
22Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice
23Fabricarea altor produse din minerale nemetalice
25Industria construcțiilor metalice și a produselor din metal, exclusiv mașini, utilaje și instalații
26Fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice
27Fabricarea echipamentelor electrice
28Fabricarea de mașini, utilaje și echipamente
29Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor
30Fabricarea altor mijloace de transport
31Fabricarea de mobilă
32Alte activități industriale
33Repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor
38Colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile

2. Se pot emite acorduri pentru finanțare, în baza acestei scheme, până la 31 decembrie 2023, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat și a hărții regionale autorizate de Comisia Europeană.

3. Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în baza acordurilor pentru finanțare emise, în limita bugetului alocat schemei.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.