IESBA consolidează și clarifică dispozițiile privind independența pentru auditurile grupurilor

La 28 februarie, International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a emis revizuirile finale la Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili (Codul) pentru a trata în mod holistic diversele considerente privind independența și alte implicații ale modificărilor definiției unei echipe a misiunii în Cod pentru a le alinia cu modificările definiției aceluiași termen prezent în Standardele Internaționale de Audit (ISA-urile) și Standardele Internaționale privind Managementul Calității (ISQM-urile), emise de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

„Auditurile grupurilor joacă un rol fundamental în protejarea integrității piețelor financiare și a încrederii publice în acestea”, a declarat Gabriela Figueiredo Dias, președintele IESBA. „Pentru o lungă perioadă a existat un vid în ceea ce privește tratarea independenței firmelor de audit și a persoanelor implicate în auditurile grupurilor de către standardele internaționale, ceea ce a condus la incertitudine și practici inconsecvente la nivel global. Acest standard elimină eficient acest vid și răspunde în manieră oportună la o necesitate de interes public pentru dispoziții robuste și clare privind independența în acest domeniu important”, a precizat reprezentantul IESBA.

Printre altele, revizuirile consolidează și clarifică principiile de independență care se aplică persoanelor și firmelor implicate în auditurile grupurilor, specifică necesitatea comunicării adecvate în materie de independență între firma care auditează grupul și firmele care auditează componentele, precum și conținutul acesteia, includ revizuiri ale definițiilor unor termeni existenți și stabilesc noi termeni definiți cu privire la independența în contextul unui audit al grupului.

Procesul de elaborare a propunerilor a beneficiat de coordonarea strânsă cu proiectele IAASB referitoare la auditurile grupurilor și managementul calității. Reglementarea va intra în vigoare pentru auditurile situațiilor financiare și situațiile financiare ale grupului pentru perioadele care încep la 15 decembrie 2023 sau ulterior acestei date, adoptarea anticipată fiind permisă.

Totodată, la 18 aprilie 2023, între orele 9.00 și 10.00 EST, IESBA va organiza un webinar global în cadrul căruia membrii Grupului operativ vor explica principalele revizuiri ale Codului. Înregistrarea pentru participarea la eveniment se poate efectua aici.

Documentul Reglementare finală: Revizuiri ale Codului referitoare la definiția echipei misiunii și auditurilor grupurilor poate fi consultat integral pe site-ul IESBA.

(Copyright foto: 123RF Stock Photo)