IFAC: Înțelegerea raportării în materie de combatere a corupției

Efectele negative semnificative ale corupției sunt bine documentate – de la reducerea calității serviciilor publice și a oportunităților economice, până la sprijinirea activităților infracționale cu costuri umane enorme și, în cele din urmă, îndepărtarea suplimentară de îndeplinirea Obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite. Corupția este complicată, iar motoarele și factorii săi facilitatori sunt răspândiți la nivelul administrațiilor centrale, al mediului de afaceri, al societății și al culturii. La fel este și combaterea acesteia, în care un ansamblu vast de diverse părți interesate trebuie toate să-și îndeplinească rolul pentru a face o diferență.

Întreprinderile joacă un rol central în rândul părților interesate din ecosistemul de combatere a corupției. Ca urmare a dimensiunii și a prezenței lor globale, cele mai mari întreprinderi tranzacționate public au un impact disproporționat. În același timp, există o atenție sporită îndreptată spre viitorul raportării corporative dat fiind faptul că investitorii și alte părți interesate solicită informații relevante, fiabile și comparabile care depășesc situațiile financiare.

Acesta este contextul în care IFAC, Inițiativa de parteneriat împotriva corupției (PACI) a Forumului Economic Mondial și Transparency International UK au colaborat pentru a elabora publicația Înțelegerea raportării în materie de combatere a corupției, o analiză a raportării corporative în materie de combatere a corupției de către cele mai mari companii tranzacționate public din întreaga lume.

Obiectivul IFAC și al partenerilor săi este de a ajuta atât părțile interesate în materie de raportare corporativă, cât și pe cele interesate în materie de combatere a corupției să înțeleagă practicile curente din raportarea în materie de combatere a corupției cu scopul de a stimula conversațiile referitoare la modul în care aspectele legate de combaterea corupției sunt tratate în mod transparent de informațiile pe care le furnizează companiile.

Documentul Înțelegerea raportării în materie de combatere a corupției este disponibil în limba română pe site-ul CECCAR, secțiunea Publicații–Organisme internaționale–Alte documente de interes.