MF propune modificări la Titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

♦ Se are în vedere, între altele, înlocuirea unor formulare pe suport de hârtie cu cele în format electronic

Ministerul Finanțelor (MF) propune, printr-un proiect de HG publicat în transparență decizională, modificarea și completarea Titlului VIII „Accize și alte taxe speciale” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 1/2016. În esență, măsurile cuprinse în proiectul de act normativ contribuie la simplificarea și modernizarea modului de depunere a unor situații și formulare, care, în prezent, sunt prezentate pe suport de hârtie, prin utilizarea sistemului electronic, eliminând astfel activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive.

Potrivit Notei de fundamentare care însoțește proiectul, modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal este necesară, între altele, în vederea: ▪ reducerii sarcinii administrative atât la nivelul autorităților competente, cât și la nivelul operatorilor economici; ▪ simplificării și modernizării modului de declarare a prețurilor de vânzare cu amănuntul pentru țigarete, precum și reducerii intervalului de timp pentru sintetizarea informațiilor; ▪ eficientizării monitorizării și controlului; ▪ adoptării unui mod de lucru bazat pe documente electronice eliminând, astfel, activitățile și cheltuielile asociate managementului documentelor tipărite, ceea ce va permite realocarea personalului către activități direct productive; sustenabilității ecologice; ▪ corelării cu prevederile art. 359 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, autorizarea fiind realizată de către structurile de specialitate din cadrul Autorității Vamale Române, ca urmare a prevederilor art. 2 din HG nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române; ▪ corelării cu prevederile din Codul fiscal ca urmare a modificărilor intervenite prin transpunerea Directivei (UE) 2020/1151 a Consiliului de modificare a Directivei 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.