Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 22 aprilie 2024

Adunarea Generală a ETAF îl realege pe Philippe Arraou în funcția de președinte și reconfirmă membrii consiliului

Miercuri, 17 aprilie, Adunarea Generală a ETAF l-a reales în unanimitate pe Philippe Arraou (CNOEC) în funcția de președinte, încă un mandat de trei ani. Philippe Arraou este președintele ETAF de la crearea organizației, în 2015. „Este o mare plăcere pentru mine să fiu reales în funcția de președinte al ETAF pentru un alt mandat și le mulțumesc călduros tuturor membrilor ETAF pentru reafirmarea încrederii lor”, a declarat Philippe Arraou. Președintele ETAF a mai adăugat: „Mai mult ca niciodată, rămân dedicat să susțin norme fiscale echilibrate și echitabile pentru UE, să sprijin modernizarea sistemului fiscal internațional și să promovez profesii fiscale puternice, independente și reglementate în întreaga Europă.” În timpul Adunării Generale de la Bruxelles, Volker Kaiser (BStBK), Michael Korth (DStV), Benoît Vanderstichelen (ITAA), Robert Sova (CECCAR) și Andrea Rabb (Moklasz) au fost, de asemenea, realeși pentru un alt mandat de trei ani în Consiliul ETAF.

Oficialii UE și practicienii fiscali discută despre modalitățile de simplificare, raționalizare și pregătire pentru viitor a sistemului fiscal al UE

Oficialii, experții și consilierii fiscali ai UE au discutat miercuri, 17 aprilie, despre modalitățile de simplificare, raționalizare și orientare pe viitor a sistemului fiscal al UE, în cadrul unei conferințe organizate la Bruxelles de European Tax Adviser Federation (ETAF). Evenimentul a adunat și 1.800 de persoane care au participat online. În discursul său introductiv, președintele ETAF, Philippe Arraou, a dat tonul discuțiilor cu câteva idei preliminare paneliștilor prin prezentarea manifestului ETAF, care prevede 25 de recomandări pentru Comisia Europeană și Parlamentul European pentru următorii cinci ani. În cadrul primului panel, moderat de Elodie Lamer (jurnalist pentru Tax Notes), Benjamin Angel (director al Direcției de impozitare directă, coordonare fiscală, analiză economică și evaluare din cadrul DG TAXUD a Comisiei Europene), eurodeputatul Isabel Benjumea Benjumea (PPE, Spania), Panayiotis Nicolaides (director de cercetare la Observatorul fiscal al UE) și Bart Van Coile (președintele Institutului Belgian pentru Consilieri Fiscali și Contabili) au avut o discuție prospectivă despre cum ar trebui să arate viitoarele politici fiscale din cadrul următoarei Comisii Europene. Cel de-al doilea panel, moderat de Jacomien van den Hurk (director EU Public and Regulatory Affairs la PwC) a abordat perspectivele viitoare ale consilierilor fiscali din UE.  Ana Xavier (șefa Departamentului de analiză economică a impozitării și evaluare a impactului din cadrul DG TAXUD a Comisiei Europene), Pascal Saint-Amans (fost director al Centrului OCDE pentru politică și administrație fiscală, cercetător nerezident la Bruegel, partener la Brunswick), Sean Bray (directorul pentru politici europene al Tax Foundation Europe) și Florin Toma (expert contabil, membru al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România – CECCAR) au discutat în profunzime complexitatea legislației fiscale a UE, anunțul recent al Comisiei Europene de a reduce dispozițiile de raportare pentru companii cu 25%, transparența fiscală, precum și impactul digitalizării și al inteligenței artificiale asupra activității consilierilor fiscali. Un comunicat de presă cu principalele idei discutate în cadrul evenimentului poate fi găsit aici, iar înregistrarea conferinței este disponibilă aici.

IESBA lansează oficial standardele sale globale de etică privind planificarea fiscală

Luni, 15 aprilie, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) a anunțat lansarea standardelor sale globale privind considerațiile etice în planificarea fiscală și serviciile conexe, încorporate în Codul de etică IESBA. În urma certificării de către Consiliul de supraveghere în Interesul Public (PIOB), standardele stabilesc un cadru general clar privind comportamentele preconizate și dispozițiile etice ce trebuie utilizate de toți profesioniștii contabili și răspund preocupărilor de interes public cu privire la evitarea impozitelor și rolul jucat de consilieri în contextul revelațiilor din ultimii ani, cum ar fi Paradise și Pandora Papers. IESBA declară că, îndepărtându-se de o abordare pur mecanică și legalistă, scopul standardelor este de a oferi un cadru general bazat pe principii și un punct de referință etic global aplicabil serviciilor și activităților de planificare fiscală. IESBA încurajează cu tărie și alți profesioniști din domeniul fiscal să utilizeze aceste standarde atunci când se ocupă de planificarea fiscală, pentru a asigura luarea în considerare a interesului public, precum și a potențialelor consecințe privind reputația, comerciale ori consecințe economice mai ample pentru clienții lor sau organizațiile angajatoare. Standardele vor intra în vigoare la 1 iulie 2025.

Enrico Letta prezintă raportul său la nivel înalt privind viitorul pieței unice

Fostul prim-ministru italian și actualul președinte al Institutului Jacques Delors, Enrico Letta, a prezentat miercuri, 17 aprilie, Consiliului European raportul săuMult mai mult decât o piață: Consolidarea pieței unice pentru a oferi un viitor durabil și prosperitate pentru toți cetățenii UE. Raportul de 147 de pagini, solicitat de liderii UE, subliniază necesitatea reînnoirii viziunii pentru a alinia piața unică la contextul curent, subliniind evoluția sa continuă ca motor esențial al dezvoltării, prosperității și solidarității în Europa, inclusiv propunerea sa privind „a cincea libertate” pentru „consolidarea cercetării, inovării și educației în cadrul pieței unice”. În ceea ce privește impozitarea, potrivit raportului, în ciuda recentelor progrese, fragmentarea fiscală rămâne un obstacol major pentru întreprinderile din UE și, în special, pentru IMM-uri. Se solicită un cadru general fiscal armonizat la nivelul UE și un set nou și unic de norme pentru a determina baza fiscală a întreprinderilor, cu cadre generale diferențiate pentru grupuri mari de întreprinderi și pentru IMM-uri. În plus, raportul solicită finalizarea inițiativelor legislative în curs în domeniul TVA, revizuirea normelor în materie de TVA pentru sectorul turismului și luarea în considerare a unei mai mari armonizări a opțiunilor de neutralizare a TVA-ului pentru donațiile în cadrul pieței unice. Luând act de necesitatea critică de a proteja piața unică și de a asigura condiții de concurență echitabile, raportul afirmă că articolul 116 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene oferă o „supapă de siguranță” atunci când denaturări grave necesită intervenția UE. Această regulă ar permite Consiliului UE să treacă de la votul în unanimitate la votul cu majoritate calificată privind anumite aspecte fiscale. În plus, raportul analizează mai multe modalități de a valorifica potențialul IMM-urilor europene, inclusiv un cod european de drept comercial, care ar oferi întreprinderilor al 28-lea regim pentru a-și desfășura activitatea în cadrul pieței unice. În ceea ce privește reglementarea profesională, raportul a recunoscut că, dacă în anumite cazuri specifice poate acționa ca o barieră la intrare pentru a proteja persoanele din interior: „în multe cazuri, o astfel de reglementare este importantă pentru a asigura furnizarea de servicii de înaltă calitate și de încredere”.

Concluziile Consiliului European din 17-18 aprilie

Pe parcursul celor două zile de summit, care a avut loc în perioada 17-18 aprilie, liderii UE au adoptat concluzii privind Ucraina, Turcia, Orientul Mijlociu și un nou acord european privind competitivitatea. În ceea ce privește aceasta din urmă, liderii UE au subliniat necesitatea urgentă ca Consiliul și Comisia să înregistreze progrese rapide cu privire la toate măsurile identificate ca fiind necesare pentru crearea unor piețe europene de capital cu adevărat integrate. Acestea au propus, în special, armonizarea aspectelor relevante ale cadrelor generale naționale de insolvență a întreprinderilor, încurajarea investițiilor prin convergența specifică a sistemelor corporative, îmbunătățirea convergenței și a eficienței supravegherii piețelor de capital din întreaga UE, îmbunătățirea condițiilor pentru investițiile cu capitaluri proprii; consolidarea competențelor financiare ale cetățenilor și revizuirea și simplificarea cadrului general de reglementare pentru reducerea birocrației. Potrivit mai multor rapoarte de presă, o versiune anterioară a concluziilor ar fi solicitat armonizarea aspectelor relevante ale legislației naționale privind impozitarea companiilor pentru a încuraja investițiile în capitaluri proprii, dar această mențiune a fost eliminată din proiectul final din cauza opoziției puternice a mai multor state membre. În cadrul reuniunii sale din iunie 2024, Consiliul European va examina progresele înregistrate și va discuta măsuri suplimentare pentru aprofundarea Uniunii piețelor de capital.

Franța își reînnoiește eforturile pentru un impozit minim pe avere la nivel mondial

Franța este pregătită să susțină atenția acordată de președinția braziliană a G20 impozitării averilor, a declarat miercuri, 17 aprilie, ministrul francez Bruno le Maire, în cadrul unui eveniment organizat la reuniunea de primăvară a FMI/Băncii Mondiale de la Washington. Ministrul francez de Finanțe, Bruno le Maire, a făcut o declarație de presă conform căreia Franța susține completarea cu un al treilea pilon a planului global de reformă fiscală cu doi piloni (și anume, impozitarea celor mai bogați oameni) și dorește să finalizeze toate aceste lucrări în trei ani. Miniștrii de finanțe din țările G20 au discutat problema impozitării persoanelor foarte bogate în cadrul unei ședințe care a avut loc la Sao Paolo, în februarie, la solicitarea Președinției braziliene a G20.  Pentru a stimula discuțiile, Președinția braziliană a G20 l-a însărcinat pe economistul Gabriel Zucman, director al Observatorului fiscal al UE, să studieze fezabilitatea unui impozit minim pentru cei foarte bogați și să prezinte propuneri grupului.

Comisia Europeană lansează evaluarea intermediară a programului Fiscalis 2021-2027

Comisia Europeană a lansat luni, 15 aprilie, evaluarea intermediară a programului Fiscalis 2021-2027, care urmează să fie publicată în T3 2025. Programul are ca obiective generale sprijinirea autorităților fiscale pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, pentru a promova competitivitatea UE și concurența loială în UE și pentru a proteja interesele financiare și economice ale UE și ale statelor sale membre. Pentru perioada 2021-2027, are un buget de 269 milioane EUR. Comisia spune că evaluarea intermediară va acoperi perioada 2021-2023/2024 și va evalua eficacitatea și eficiența, relevanța, coerența și valoarea adăugată a UE a programului prin evaluarea rezultatelor și impactului punerii sale în aplicare. Comisia va consulta toți beneficiarii programului, în special administrațiile fiscale. „Publicul larg este afectat doar indirect de rezultatele programului, deoarece rezultatele se întâmplă în principal între și în cadrul administrațiilor fiscale”, afirmă Comisia. Părțile interesate pot oferi feedback Comisiei Europene cu privire la evaluarea intermediară planificată până la 13 mai 2024.

Raportul de activitate al subcomisiei FISC 2020-2024

Secretariatul Subcomisiei FISC a Parlamentului European a emis joi, 18 aprilie, un raport care reflectă toate activitățile sale de la crearea sa în 2020. „Pe parcursul acestui mandat, FISC a demonstrat, de asemenea, că a devenit un important factor de stabilire a agendei pentru discuțiile privind politicile fiscale internaționale și ale UE. Audierile noastre, schimburile de opinii și rapoartele au oferit o platformă centrală pentru a discuta progresele în domeniul impozitării internaționale. Eurodeputatul Paul Tang, președintele FISC, a declarat în Cuvântul introductiv „Am avut, de asemenea, mai multe misiuni în țări terțe, cum ar fi Statele Unite, Singapore, Elveția, Marea Britanie și în state membre ale UE, cum ar fi Luxemburg, Irlanda sau Franța, pentru a discuta la nivel politic cum să reformăm sistemul fiscal internațional și cum să oprim evaziunea fiscală și ocolirea obligațiilor fiscale”. Spre sfârșitul anului 2021, coordonatorii FISC au decis să își structureze activitatea în jurul fluxurilor de lucru și al studiilor de grup, atelierelor, audierilor și misiunilor, pentru a elabora rapoarte din proprie inițiativă (INI) cu constatări relevante, analize solide și concluzii politice clare. Raportul arată că, din 2022, subcomisia FISC a lucrat la următoarele fluxuri de lucru: continuarea reformei privind normele de impozitare a întreprinderilor, lecțiile învățate din Pandora Papers și alte dezvăluiri și rolul impozitării în vremuri de criză.

Markus Pieper renunță la postul de reprezentant al IMM-urilor din UE

Eurodeputatul Markus Pieper (PPE-Germania) a demisionat din funcția de reprezentant al IMM-urilor din UE, în care Comisia Europeană l-a numit, în seara zilei de luni, 15 aprilie, cu doar câteva ore înainte de preluarea funcției și după ce 380 de eurodeputați au votat împotriva numirii sale săptămâna trecută. Markus Pieper își justifică decizia invocând faptul că comisarul european pentru piața internă, Thierry Breton, responsabil pentru IMM-uri, a boicotat în prealabil numirea sa din „motive politice de partid”. „În prezent, nu văd nicio posibilitate de a îndeplini așteptările legitime aferente reprezentantului IMM-urilor”, a declarat acesta. „Președintele respectă și regretă decizia lui Markus Pieper de a nu prelua funcția de reprezentant al IMM-urilor la 16 aprilie, așa cum era planificat. Markus Pieper este un expert priceput în materie de IMM-uri și s-a impus într-un proces de selecție în mai multe etape. Autonomia fiecărei instituții UE în ceea ce privește numirea înalților funcționari trebuie respectată”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Eric Mamer, într-un comunicat de presă.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.