Noutăți fiscale europene din buletinul de știri emis de ETAF – 27 mai 2024

EUR(O)VISION DEBATE 2024: Principalele concluzii

Marți, 23 mai, principalii candidați pentru președinția Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (Germania, Partidul Popular European), Nicolas Schmit (Luxemburg, Partidul Socialiștilor Europeni), Terry Reintke (Germania, Partidul Verde European), Sandro Gozi (Italia, Renew Europe Now) și Walter Baier (Austria, Stânga Europeană) au susținut o dezbatere electorală finală înainte de alegerile UE. Dezbaterea, organizată de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (UERT), a trat subiectele tradiționale, și anume economia și locurile de muncă, apărarea și securitatea, clima și mediul, democrația și leadershipul, migrația și frontierele, inovația și tehnologia. Dezbaterea s-a axat, de asemenea, pe posibile alianțe între PPE, dar și între Renew Europe Now și grupurile de extremă dreaptă. Urmărește dezbaterea.

Simpozionul G20 privind impozitarea internațională echitabilă

Pentru a încuraja experții și reprezentanții din țările membre G20 să se implice în propunerea braziliană privind un impozit global pentru miliardari, G20 Finance Track a organizat un seminar internațional în Brasilia în perioada 21-23 mai. La eveniment au participat experți în fiscalitate, printre care reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ai Uniunii Europene, ai Băncii Mondiale, ai Băncii Inter-Americane de Dezvoltare (IDB) și ai statelor membre G20. În cadrul evenimentului, Brazilia, Marea Britanie, Norvegia, Franța, India, Australia și Africa de Sud și-au prezentat modelele de impozitare progresivă. Evenimentul s-a încheiat cu o prezentare făcută de economistul francez Gabriel Zucman cu privire la o propunere de a discuta despre modul în care sistemele fiscale globale pot ușura evitarea impozitelor pentru super-bogați, precum și implicațiile pentru adâncirea inegalităților.

Comisia Europeană emite o serie de decizii privind încălcările fiscale

Joi, 23 mai, Comisia Europeană a publicat Pachetul privind încălcările din luna mai, care include o serie de decizii privind încălcările fiscale. Comisia a inițiat, în special, o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere Germaniei [INFR(2024)2043], Ungariei [INFR(2024)2045], Poloniei [INFR(2024)2047] și României [INFR(2024)2048] pentru nerealizarea la timp a schimbului de informații privind veniturile obținute de persoane fizice și de întreprinderi prin utilizarea platformelor online în conformitate cu Directiva (UE) 2021/514 din 22 martie 2021 (DAC7), care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2023. De asemenea, Comisia a decis să trimită avize motivate Spaniei [INFR(2024)0049], Ciprului [INFR(2024)0020], Letoniei (INFR(2024)0094), Lituaniei (INFR(2024)0080), Poloniei (INFR(2024)0113) și Portugaliei [INFR(2024)0119] pentru că nu au notificat măsurile de transpunere în legislația națională a Directivei privind Pilonul 2. În plus, Comisia a trimis avize motivate către: – Grecia (INFR(2020)4001) pentru nemodificarea normelor privind înmatricularea și impozitarea autovehiculelor și pentru neconformitatea acestora cu legislația UE; – Spania (INFR(2021)4035) pentru nealinierea normelor sale privind impozitarea câștigurilor de capital obținute în Spania de contribuabilii nerezidenți la libera circulație a capitalurilor; și – Suedia [INFR(2023)4007], solicitându-i să își alinieze legislația privind impozitarea preliminară a veniturilor la cerințele legislației UE. În cele din urmă, Comisia Europeană a decis să trimită Spania [INFR(2018)4084] în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru că a introdus condiții suplimentare în legislația spaniolă care restricționează normele armonizate ale UE privind divizările societăților comerciale (Directiva Consiliului 2009/133/CE).

Comisia Europeană îndeamnă șase state membre să finalizeze transpunerea directivei publice CbCR

Joi, 23 mai, Comisia Europeană a trimis avize motivate Belgiei [INFR(2023)0109], Italiei [INFR(2023)0150], Ciprului [INFR(2023)0118], Sloveniei [INFR(2023)0175], Austriei [INFR(2023)0106] și Finlandei [INFR(2023)0136] pentru netranspunerea completă a Directivei privind raportarea publică țară cu țară [Directiva (UE) 2021/2101]. Directiva prevede norme privind publicarea informațiilor despre impozitul pe profit de către anumite întreprinderi multinaționale cu un venit de peste €750 de milioane euro, inclusiv de către multinaționale din afara UE care desfășoară activități în UE. Comisia a spus că întârzierile în punerea în aplicare a acestei politici vor afecta obiectivul de a spori responsabilitatea întreprinderilor cu privire la impozitul pe profit pe care îl plătesc în fiecare stat membru, punând astfel în pericol obiectivul de a menține încrederea cetățenilor în echitatea sistemelor naționale de impozitare. Belgia, Italia, Cipru, Slovenia, Austria și Finlanda au la dispoziție două luni pentru a răspunde și a lua măsurile necesare. Altfel, Comisia poate decide trimiterea cazului la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. 

Consiliul UE adoptă oficial sancțiunile impuse de UE asupra activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina

Consiliul Uniunii Europene a aprobat oficial marți, 21 mai, propunerea legislativă privind mobilizarea profiturilor generate de activele Băncii Centrale a Rusiei care au fost înghețate în UE de la începerea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei. Concret, statele membre în care sunt stabiliți depozitari centrali de titluri de valoare care dețin active de peste 1 milion de euro vor trebui să plătească Comisiei Europene aceste profituri, care au fost colectate de la jumătatea lunii februarie 2024 și care sunt, în total, estimate la aproximativ 3 miliarde de euro pe an. 90% din sume vor fi alocate organizației European Peace Facility și 10% organizației Ukraine Facility. Acesta va fi revizuit constant, prima revizuire urmând să aibă loc înaintea lunii ianuarie 2025. Se preconizează că va fi făcută o plată inițială de aproximativ 1 miliard de euro la începutul verii.

Comisia Europeană a adoptat o rezoluție PE privind continuarea reformei normelor de impozitare a întreprinderilor

Comisia Europeană și-a publicat recent măsurile luate ca urmare a rezoluției fără caracter legislativ a Parlamentului European privind continuarea reformei privind normele de impozitare a întreprinderilor, elaborată de eurodeputatul Isabel Benjumea Benjumea (PPE, Spania) și adoptată în decembrie 2023. În ceea ce privește cererile de reducere a sarcinii de conformare pentru întreprinderile din UE, în special pentru IMM-uri (punctele 10-18), Comisia a reamintit că a propus un pachet de propuneri de simplificare fiscală în septembrie 2023. Aceasta include un sistem de impozitare a sediului social (HOT), ceea ce ar permite IMM-urilor care traversează frontierele în UE și înființează o prezență supusă impozitării prin intermediul unui sediu permanent într-un alt stat membru, să continue să aplice normele fiscale ale statului membru de origine, adică unde își are rezidența fiscală sediul social. Comisia susține, de asemenea, studii suplimentare, evaluări și studii de impact pentru a îmbunătăți mediul fiscal al întreprinderilor din UE. În ceea ce privește necesitatea efectuării de către Comisie a unui studiu la nivelul UE privind nivelul costurilor de conformare fiscală, Comisia a declarat că a demarat o activitate exploratorie în acest domeniu pentru a evalua necesitatea unui astfel de studiu și momentul potrivit, luând în considerare activitatea altor organizații, cum ar fi OCDE și Banca Mondială. Prin prezentarea oricărei noi propuneri, Comisia se angajează să respecte buna funcționare, integritatea și condițiile de concurență echitabile ale pieței unice și să nu creeze o povară disproporționată pentru întreprinderi.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.