OUG nr. 18/2022 privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine. Principalele prevederi

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel Vulpoi, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Au fost adoptate, recent, noi reglementări privind autorizarea și funcționarea în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine, în conformitate cu realitatea economică și digitală actuală. OUG nr. 18/2022 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 779 din 4 august 2022. Prezentăm, în continuare, principalele prevederi ale actului normativ.

Principalele prevederi:

1. Actul normativ stabilește cadrul legal și instituțional necesar autorizării și funcționării în România a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine autorizate de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

2. Societățile și organizațiile economice străine pot fi autorizate să dețină reprezentanțe în România de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care eliberează, în acest sens, autorizația de funcționare, potrivit prevederilor ordonanței.

3. Autorizațiile de funcționare a reprezentanțelor societăților și organizațiilor economice străine se eliberează, la cererea acestora, de către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, prin intermediul unei platforme electronice, pe o perioadă de minimum un an, cu posibilitate de prelungire pe aceeași perioadă.

4. Pentru obținerea autorizației de funcționare se achită o taxă de autorizare în sumă de 1.000 de euro/an, echivalentul în lei, la cursul Băncii Naționale a României din data plății.

5. Taxa de autorizare se achită la organul fiscal central competent în raza căruia își are sediul reprezentanța.

6. Cererea prin care se solicită deschiderea unei reprezentanțe și eliberarea autorizației de funcționare a unei reprezentanțe se completează electronic prin intermediul platformei electronice dedicate, se adresează Ministerului Antreprenoriatului și Turismului și va cuprinde următoarele informații:

a) denumirea, sediul social și codul de înregistrare fiscală ale entității străine;

b) obiectul de activitate al reprezentanței, în conformitate cu obiectul de activitate al societății sau organizației economice străine solicitante;

c) durata de funcționare a reprezentanței;

d) reprezentantul reprezentanței în relațiile cu terții;

e) sediul reprezentanței.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.