28 februarie – termen depunere Rapoarte de activitate pentru 2020
Va informam ca platforma pentru depunerea rapoartelor de activitate https://raport.ceccar.ro este functionala. Formularul Raport anual de activitate se va depune doar online pe platforma de către toți membrii (activi și inactivi), utilizând datele de conectare (user-ul și parolă) primite în anii anteriori. Formularul Raport anual de activitate se va descarca si completa in computerul dvs., nu in browser-ul de internet. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare de la pasul 3.
ATENTIE la pag. 5 din raport, la rubrica „tip membru”, unde trebuie sa alegeti cu mare atentie categoria dvs. pentru anul 2021, deoarece pe baza acesteia se va calcula cotizatia FIXA AFERENTA ANULUI 2021.
Vă informăm că rapoartele depuse fizic la sediul filialei, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română/curier nu vor fi luate în considerare.Vă reamintim că facilitățile financiare se aplică până la data de 28 februarie a anului în curs, iar viza obtinuta in anul 2020 este valabilă până la data de 31 martie 2021.
Facilitățile financiare privind cotizațiile se acorda daca membrii îndeplinesc cumulativ, până la data de 28.02.2021, următoarele condiții: să efectueze integral plata cotizațiilor datorate și să depună Raportul de activitate pentru anii anteriori.Membrii care își desfășoară activitatea prin intermediul unei societăți (ADMIN/Asociati) trebuie să completeze atât Raportul de activitate pentru societate, cât și Raportul de activitate pentru persoana fizică.Cotizațiile pot fi consultate accesând Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR 2020 (click pentru descarcare si vizualizare) sau in tabelul din fisierul ALTE PRECIZARI, de mai jos.Pentru orice eventuală problemă întâmpinată vă rugăm să vă adresați exclusiv pe adresa de e-mail raport@ceccarbuzau.ro
Toate situațiile vor fi analizate și rezolvate în cel mai scurt timp posibil.

Validarea Raportului de activitate se va face dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile prevăzute în Metodologia de acordarea a vizei anuale pentru exercitarea profesiei (click pentru descarcare si vizualizare).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA
RAPORTULUI DE ACTIVITATE ANUAL

RAPORT PERSOANE FIZICE1) Raport de activitate persoane fizice (membri activi si inactivi):   (click pt descarcare) semnat digital sau olograf (se incarca la pasul 2 din platforma)

2) declarație capacitate deplină de exercițiu (click pt descarcare) (se ataseza in formularul Raport)

3) declarație cazier judiciar (click pt descarcare) (se ataseza in formularul Raport)

4) poliţa de asigurare (societati si membri activi cu viza si parafa) sau declarația privind asigurarea de răspundere profesională (click pt descarcare) (se ataseza in raport si/sau se incarca in campul dedicat);

5) extras din Registrul de încasări și plăți sau balanța de verificare – clasa 7, după caz (se ataseaza si in raport, in format pdf);

6) act de identitate (scanat format pdf) (se incarca la pasul 2 din platforma);

7) adeverința de la locul de muncă din care sa reiasă că se află in situație de incompatibilitate prevăzută prin lege specială – în cazul membrilor inactivi (se va atașa in formularul Raport).

8) documentul de plata a cotizatiilor scanat in format pdf (se incarca la pasul 3 din platforma)

RAPORT PERSOANE JURIDICE

1. Raport anual de activitate persoane juridice 2020 (click pt descarcare) (se incarca la pasul 2 din platforma)

2. Certificat de înmatriculare emis de Oficiul Registrului Comerţului (pdf) (se incarca la pasul 2 din platforma)

3. Declaraţie pe propria răspundere a persoanei care a semnat raportul că este împuternicită de societate să depună raportul (scanat pdf, se ataseaza la Raport) (in cazul in care sunt mai multi asociati);

4. Balanţa de verificare – clasa 7 (pdf) (se incarca la pasul 2 din platforma);

5. Poliță de asigurare (se atașează la formularul Raport)

6. Raportul validat semnat olograf, scanat, în cazul în care acesta NU este semnat
electronic (se incarca la pasul 2 din platforma).

7. Documentul de plata a cotizatiilor scanat in format pdf (se incarca la pasul 3)

 

*********

Va rugam NU ARHIVATI FISIERELE (RAR, ZIP), deoarece raportul va fi RESPINS!! NU se pot descarca sau deschide din formularul Raport.

IMPORTANT!  Raportul este considerat depus doar dacă dețineți confirmarea de depunere eliberată de sistem, dupa parcurgerea pasului 3 din platforma referitor la plata cotizatiilor. Daca nu este bifat si pasul 3, raportul va ramane in contul dvs. si nu va ajunge in contul filialei pentru verificare si validare.

ATENTIE: DOAR cand apare bifa si la pasul 4 din platforma inseamna ca raportul dvs a fost verificat si validat de filiala, iar cei care au solicitat viza si parafa pot veni la filiala pentru a ridica parafa anuala si avizul de functionare (in cazul societatilor).

*** Daca NU mai detineti USER-UL si PAROLA primite de la CECCAR pentru contul dvs din platforma online, contactati filiala in scris DOAR la adresa raport@ceccarbuzau.ro

 

 

Toate plățile reprezentând cotizații profesionale/taxe de stagiu/taxe de înscriere se vor efectua de membri/stagiari exclusiv online, prin transfer bancar, în contul RO64BTRLRONCRT0V2581560C, deschis la Banca Transilvania – sucursala Buzău, (beneficiar CECCAR Filiala Buzau,  CUI: RO 7426179).

În situații excepționale, pentru efectuarea plăților, membrii/stagiarii CECCAR se pot prezenta la agențiile teritoriale ale Băncii Transilvania, fără a fi necesară deschiderea unui cont bancar, ci doar solicitarea înrolării în sistem a datelor personale.

Pentru identificarea corectă a plătitorului, este obligatoriu de menționat la rubrica Explicații:

● Codul de logare al membrului pe platforma de raportare a CECCAR (username-ul) (exemplu: pentru persoane fizice: EC.0001 sau CA.0001, pentru persoane juridice: SE.0001 sau SC.0001);
● Tipul și suma plății efectuate (exemplu: Cotiz F.=… lei, Cotiz. V.=…lei, Taxa de stagiu etc.).

* * *

 

Potrivit Hotărârii nr. 20/592 din 16.12.2020,  Consiliul Superior al CECCAR a dispus ca pentru anul 2021 să se mențină cuantumul facilităților financiare pentru cotizațiile fixe și variabile la nivelul aferent anului 2020, în conformitate cu Sistemul de cotizații în cadrul CECCAR 2020.

Vă reamintim că în anul 2020 cuantumul aprobat pentru cotizaţiile variabile a fost: o cotă de 0,75% atât pentru persoane fizice, cât şi pentru persoane juridice, cota care se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea desfasurata in baza calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat, în anul precedent. Cuantumul cotizaţiilor fixe este cel specificat în sistemul de cotizaţii care poate fi accesat AICI.

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree