27 martie 2020 – ADUNAREA GENERALA A MEMBRILOR FILIALEI CECCAR BUZĂU

În data de 27 martie 2020 va avea loc Adunarea generală a membrilor Filialei CECCAR Buzău cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut; Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut; Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
  2. Aprobarea Programului de activitate pe anul în curs;
  3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul în curs;
  4. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
  5. Alegeri pentru completarea comisiei de cenzori;
  6. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea membrilor din Consiliul filialei;
  7. Validarea rezultatului procesului electoral privind alegerea Comisiei de disciplină;
  8. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la alin. (2), art.34 din OG nr.65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă următoarea Adunare generală în aceeași zi, la ora 13.30, în același loc și cu aceeași ordine de zi, iar aceasta este legal constituită indiferent de numărul membrilor prezenți, potrivit prevederilor alin.(3), art.34 din OG nr.65/1994.

Proces verbal al operatiunii de numarare a voturilor si de stabilire a rezultatului votarii pentru functia de membru in CF si CD Buzau

Preşedinte,

Ec. Pâsoi Gheorghe

 

04.03.2020

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree