Documentul „Perspectivele de integrare ESG”, elaborat de SASB, disponibil în limba română

După publicarea traducerii Cadrului general CDSB pentru raportarea informațiilor cu privire la mediu și schimbările climaticeGhidului de implementare TCFD și Convergența prevederilor privind riscul climatic: CDSB, SASB și TCFD, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România continuă seria acestor traduceri și pune la dispoziția celor interesați versiunea în limba română a documentului Integrarea ESG: Perspective, ediția 2020 elaborat de SASB.

Această publicație are ca scop schimbul de bune practici cu privire la utilizarea Standardelor SASB de către investitori. Întrucât companiile gestionează un mediu foarte complex al prezentării de informații privind sustenabilitatea, aceste studii de caz ajută la clarificarea interesului investitorilor pentru datele ESG și pentru utilizarea lor – acesta fiind și motivul pentru care investitorii caută date ESG îmbunătățite.

Prin intermediul studiilor de caz prezentate, cu accent pe intersectarea acelor aspecte care ar putea afecta mediul și societatea și care afectează și crearea de valoare în cadrul întreprinderii, rolul acestei publicații este special conceput pentru a ajuta companiile să gestioneze și să comunice mai bine cu investitorii performanța în ceea ce privește riscurile și oportunitățile aferente.

Pentru a consulta publicația în limba română, vă invităm să accesați Secțiunea Raportarea Integrată de pe site-ul CECCAR.

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree