Informatii derulare evaluare stagiari sem. II – proba scrisă 26-28 noiembrie 2021 si Inscriere reevaluare 10-12 decembrie 2021

După cum vă este cunoscut, potrivit art. 14 din Procedurile de susținere a evaluărilor și reevaluărilor semestriale nota de promovare pentru fiecare probă din cadrul disciplinei este minim 5 (cinci).  Nota pentru fiecare probă se calculează cu două zecimale, fără rotunjire la număr întreg. O disciplină este considerată promovată în condițiile în care stagiarul a promovat atât proba scrisă, cât și proba practică, acolo unde este cazul, din cadrul disciplinei respective.

Eventualele contestații se pot depune în termen de 24 de ore de la data de la care au primit din partea dvs. rezultatul.

Formulare de înscriere pentru reevaluarea aferentă disciplinelor din semestrul II, stabilită pentru perioada 10 – 12 decembrie 2021.

Anul I – https://forms.gle/YfNVrsiFCAQyVBJZ9

Anul II – https://forms.gle/b3Moz1srWR1Kz2Dq5

Anul III – https://forms.gle/pvatTeqhEfCSn1Bg7

Termenul de înscriere al stagiarilor pentru reevaluarea din perioada 10 – 12 decembrie 2021, în baza formularelor este miercuri 8 decembrie, ora 16.00.

Stagiarii care vor depune contestații vor avea posibilitatea înscrierii la reevaluarea din perioada 10 – 12 decembrie 2021, după soluționarea contestațiilor.

_______________________________________________

Informatii derulare evaluare – proba scrisă 26-28 noiembrie 2021

Locația de derulare a examenului: sediul filialei CECCAR Buzau – mun. Buzau, str. Clujului nr. 32.

Vă facem cunoscut graficul de derulare a probelor scrise pe discipline și ani de stagiu la filiala Buzau:

 • Vineri, 26 noiembrie 2021, începând cu ora 14.00, respectiv în intervalul 14.00 – 16.30, susținerea probelor scrise la disciplinele aferente anului I de stagiu:
  • Dreptul afacerilor și dreptul muncii (1 oră)
  • IFRS (1 oră)
  • Etică  (30 min) 
 • Sâmbătă, 27 noiembrie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 12.30,  susținerea probelor scrise aferente anului II de stagiu:
  • Audit (1 oră)
  • TIC (1 oră)
  • Fiscalitate avansată (1 oră)
  •  Etică (30 min) 
 • Duminică, 28 noiembrie 2021, începând cu ora 09.00, respectiv în intervalul 09.00 – 12.30, susținerea probelor scrise aferente anului III de stagiu:
  • Managementul performantei (1 oră),
  • Expertiză contabilă (1 oră)
  • Evaluarea întreprinderii (1 oră)
  • Etică (30 min)

Având în vedere adresa nr.134585/13.11.2021 din partea Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentul pentru Situații de Urgență, evaluarea stagiarilor, proba scrisă din 26-28 noiembrie 2021 poate fi încadrată, prin asimilare, procedurilor reglementate de prevederile art.3 alin (5) din Ordinul comun al ministerului educației și ministerului sănătății, interimar, nr.5337/2015/2021: Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Accesul se va face prin prezentarea și scanarea codului QR de pe certificatul digital al UE privind COVID-19 sau prin prezentarea dovezii testării în format letric sau electronic, cu respectarea măsurilor sanitare privid distanțarea corectă, igienizarea mâinilor și portulo măștii de protecție pe toatî durata desfășurării activităților. 

Certificatul digital este disponibil la: https://certificat-covid.gov.ro/

Va reamintim ca in caz de fraudare a examenului se vor aplica masurile potrivit art.11, al. 3 din Procedura privind sustinerea evaluarilor si reevaluarilor :

„(3) Fraudarea sau tentativa de fraudare a examenelor, respectiv a evaluărilor/reevaluărilor semestriale poate duce la eliminarea din stagiu, după cum urmează:

– la prima abatere repetarea semestrului;

– la a doua abatere repetarea anului de stagiu în curs;

– la a treia abatere repetarea stagiului.”

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree