MF: Proiectul Procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, în consultare publică

Ministerul Finanțelor (MF) a publicat în transparență decizională proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii de autorizare și/sau de înregistrare a furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și a furnizorilor de portofele digitale, precum și a procedurii de acordare și retragere a avizului tehnic. Inițiatorii menționează, în Referatul de aprobare care însoțește proiectul de act normativ, că documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor împreună cu Autoritatea pentru Digitalizarea României și Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor în scopul punerii în aplicare a dispozițiilor art. 301 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de act normativ vizează, în principal, reglementarea următoarelor aspecte:  definirea unor termeni și expresii;  stabilirea faptelor ce constituie contravenții, a sancțiunilor aplicabile acestora precum și a organelor cu atribuții de constatare și sancționare a acestora;  instituirea în sarcina Ministerului Finanțelor a obligației de a publica pe site-ul propriu lista cu entitățile care dețin autorizație sau certificat de înregistrare eliberat de către Comisia de autorizare a activității de schimb valutar.

În ceea ce privește procedura de autorizare/înregistrare:

► sunt indicate entitățile care sunt obligate să parcurgă procedura de autorizare și/sau de înregistrare la Comisie, în vederea furnizării de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau a furnizării de portofele digitale;

► se precizează faptul că procedura vizează:  autorizarea persoanelor juridice de drept român, înființate potrivit legislației în vigoare;  înregistrarea persoanelor juridice constituite în mod legal și autorizate/înregistrate pentru a furniza servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare și/sau portofele digitale într-un stat membru al Uniunii Europene, un stat semnatar al acordului privind Spațiul Economic European ori un stat din Confederația Elvețiană, denumite în continuare stat membru;

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.