OG nr. 15/2022: modificarea taxelor de licențiere și de autorizare a organizatorilor de jocuri de noroc

CECCAR
Conf. univ. dr. Marcel VULPOI, expert contabil
Reprezentant al CECCAR în VAT Expert Group

Ordonanța Guvernului nr. 15/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 716 din 15 iulie 2022.

Redăm, în rândurile de mai jos, principalele prevederi ale actului normativ.

1. Sunt introduse noi reglementări privind taxa de promovare:

1.1 Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localități și pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. Nu intră sub incidența prezentului articol contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligația de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.

1.2 Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una dintre modalitățile prevăzute la pct 1,1 a activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului.

Citește mai mult în CECCAR Business Magazine.