Rezultatele finale ale examenului de admitere stagiu (acces), sesiunea 04 – 05 decembrie 2021

Vă facem cunoscute rezultatele finale ale examenului de admitere la stagiu, în cadrul cărora au fost incluse și rezultatele verificării contestatiilor depuse de candidații declarați respinși.

Rezultate finale contabil autorizat – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-CA-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale contabil autorizat cu studii superioare – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-CAS-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale expert contabil – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-EC-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale absolventi de masterat – https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-FINALE-EC-Master-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Cu acest prilej, dorim să vă facem cunoscute următoarele informații cu privire la candidații declarați admiși, în ceeea ce privește înscrierea la stagiu:

Potrivit reglementărilor în vigoare, perioada de stagiu începe din luna ianuarie a anului următor celui în care persoana a susținut și promovat examenul de admitere sau i s-au echivalat disciplinele programului de masterat cu disciplinele examenului de admitere la stagiu.

În acest sens, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere la stagiu, candidații care au promovat examenul de admitere la stagiu, precum și absolvenții programelor de masterat care au primit aprobare de înscriere directă la stagiu au obligația depunerii documentelor de înscriere la stagiu, în cadrul filialelor de domiciliu.

Totodată, având în vedere faptul că activitățile de stagiu se organizează la nivelul centrelor de stagiu, cu implicarea filialelor arondate, stagiarii au posibilitatea ca odată cu depunerea dosarului de înscriere la stagiu să solicite, acolo unde este cazul, luarea în evidență în cadrul filialelor în care doresc efectuarea stagiului, cu obligația depunerii unor documente justificative (adeverința de la locul de muncă sau alte documente justificative). Prin urmare, pentru a veni în sprijinul stagiarilor dar și pentru respectarea principiului teritorialității, stagiarii au posibilitatea efectuarii stagiului în cadrul altei filiale/centru de examen.

CECCAR


Vă facem cunoscut faptul că rezultatele examenului de admitere la stagiu, sesiunea 04-05 decembrie 2021, pot fi consultate la următoarele link-uri:

Contabil autorizat https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-CA-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale examen categoria contabili autorizaţi care îndeplinesc finale condiţia de studii superioare economice

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-CA-studii-superioare-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale examen categoria expert contabilhttps://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-EC-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Rezultate finale examen categoria expert contabil (absolvenți  ai programelor de masterat)https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2021/12/Rezultate-EC-Master-Ex-acces-04-05-dec-2021_site.pdf

Candidaţii declaraţi respinşi au posibilitatea depunerii de contestaţii până luni, 20 decembrie 2021, ora 09.00.

Contestațiile se depun fizic sau se transmit prin e-mail la filiala unde s-a susținut examenul, însoțite de dovada achitării taxei de recorectare.

În cazul solicitării recorectării întregii lucrări sau doar a unei discipline de examen, conform reglementărilor în vigoare, candidații vor suporta o taxă de recorectare, la care se adaugă TVA, după cum urmează:

  • În situația corectării întregii lucrări 85 lei/ lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Contabilitate – 20 lei/ lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Fiscalitate – 15 lei/ lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Drept – 10 lei /lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Audit – 10 lei/ lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Evaluare – 10 lei/ lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Expertiza contabila – 10 lei/ lucrare;
  • În situația solicitării recorectării disciplinei Doctrina  – 10 lei /lucrare.

În cazul în care contestația este fondată, respectiv a rezultat modificarea notei în avantajul candidatului, taxa de recorectare se restituie acestuia. 

CECCAR

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree