Detalii privind organizarea reexaminarii stagiarilor din perioada 22-27 ianuarie 2021

Pentru siguranta intelegerii modului de organizare a reexaminarii dorim sa va reamintim faptul ca in perioada 22-27 ianuarie 2021 se va derula reexaminarea pentru anul I si II, semestrul I si reexaminarea pentru anul III, semestrele I si II. In acest sens, stagiarii din anul III vor sustine si disciplinele restante din anii I si II aferente semestrelor I si II.

Prin urmare, dupa cum v-am precizat si in corespondenta anterioara proba teoretică pentru disciplinele corespunzătoare, semestrului II, aferente anilor I si II se va organiza în perioada următoare, urmând să revenim către dvs. în timp util.


Pentru buna organizare a reexaminării programată în perioada 22 – 27 ianuarie 2021 vă facem cunoscut modul de repartizare a probelor pe discipline și ani de stagiu:

Vineri 22.01.2021

 Vineri 22.01.2021 se va susține proba teoretică pentru stagiarii din anul III, începând cu ora 14.00, și proba practică pentru stagiarii din anul I, începând cu ora 15.00.

Proba teoretica (scrisă) pentru stagiarii de anului III presupune susținerea testelor online, potrivit graficului următor:

Interval orar 14:00 – 15:00 Finante si management financiar (test Google forms)

Interval orar 15:10 – 16:10 Guvernanta corporativa (test Google forms)

Interval orar 16:20 – 17:20 Managementul performantei (test Google forms)

Interval orar 17:30 – 18:30 Expertiza contabilă(test Google forms)

Interval orar 18:40 – 19:40 Evaluarea intreprinderii (test Google forms)

Interval orar 19:50 – 20:20 Etica an III (test Google forms)

Proba practică pentru stagiarii din anul I, presupune prezentarea proiectelor pentru disciplinele Contabilitate si raportare financiara, Contabilitate manageriala, Drept și IFRS.

Sâmbătă 23.01.2021

Sâmbătă 23.01.2021, începând cu ora 09.00 se va susține proba teoretică pentru stagiarii din anul II și I și proba practică pentru stagiarii din anul III.

Proba teoretica (scrisă) pentru stagiarii din anii II și I presupune susținerea testelor online, potrivit graficului următor:

Interval orar 9:00 – 10:00 Contabilitatea altor tipuri de entitati (test Google forms)

Interval orar 10:10 -11:10 Comunicare (test Google forms)

Interval orar 11:20 -12:20 Fiscalitate avansata (test Google forms)

Interval orar 12:30 -13:30 Audit (test Google forms)

Interval orar 13:40 – 14:40 TIC (test Google forms)

Interval orar 14.50 – 15.50 Economia afacerilor (test Google forms)

Interval orar 16:00 – 16:30 Etica anul I (test Google forms)

 Proba practică pentru stagiarii din anul III presupune prezentarea proiectelor pentru disciplinele Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare, Finante si management financiar, Managementul performantei și Expertiza contabila.

Reamintim faptul că nota finală pentru disciplinele Finante si management financiar, Managementul performantei, Expertiza contabila va fi compusa din nota la testul google forms si nota acordata la evaluarea orala sustinuta online.  Promovarea disciplinelor este conditionate de obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala.

Duminică 24.01.2021

Duminică 24.01.2021, începând cu ora 09.00, se va susține proba practică pentru stagiarii din anul II.

Proba practică pentru stagiarii din anul II, presupune prezentarea proiectelor pentru disciplinele Fiscalitate, Contabilitatea altor tipuri de entitati (Contabilitate publica și ONG), Audit, TIC.

Reamintim faptul că nota finală pentru disciplina Contabilitatea altor tipuri de entitati va fi compusa din nota la testul google forms si nota acordata la evaluarea orala sustinuta online.

Promovarea disciplinei este conditionate de obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala.

Marți 26.01.2021

Marți 26.01.2021, începând cu ora 16.00, se va susține proba teoretică (scrisă) la sală pentru disciplinele aferente anului I, respectiv pentru disciplinele Contabilitate si raportare financiara, Contabilitate manageriala și IFRS. cu precizarea că durata unei probe de examen este de 1 oră.

Miercuri 27.01.2021

Miercuri 27.01.2021, începând cu ora 16.00, se va susține proba teoretică la sală pentru disciplinele aferente anilor II și III, respectiv pentru disciplinele Fiscalitate și Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare.

 Pentru probele scrise programate în zilele de 26 și 27 ianuarie 2021 veți primi pe e-mail cu 10 min înainte subiectul.

De asemenea, având în vedere actualul context epidemiologic proba scrisă se va susține la filiala de domiciliu a stagiarilor.

Precizăm faptul că nota de promovare pentru proba teoretică este minim 5.Promovarea probelor practice presupune obtinerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului.

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree