Reevaluare stagiari 22 – 24 ianuarie 2021
Va comunicam ca in intervalul 22-24 ianuarie 2021 se va organiza, conform caledarului de stagiu transmis către dvs., reevaluarea stagiarilor pentru disciplinele aferente semestrelor I si II, pentru toti anii de stagiu, dupa cum urmeaza: 

Stagiari AN I:

Discipline stagiari An I sem. I 2020:

 • Contabilitate si raportare financiara: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitate manageriala: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Economia afacerilor: proba teoretica (test Google forms)

 

Discipline stagiari An I sem. II 2020:

 • Drept: proba practica (online)
 • IFRS: proba practica (online)

 

Stagiari AN II:

Discipline stagiari An II sem. I 2020:

 • Fiscalitate: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitatea altor tipuri de entitati: proba teoretica (Google forms) + proba practica Ctb publica (online) + proba practica Ctb ONG (online)
 • Comunicare: proba teoretica (test Google forms)

Discipline stagiari An II sem. II 2020:

 • Audit: proba practica (online)
 • TIC: proba practica (online)

+

Restanțe discipline stagiari An I sem. I 2020:

 • Contabilitate si raportare financiara: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitate manageriala: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Economia afacerilor: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline An I sem. II 2020:

 • Drept: proba practica (online)
 • IFRS: proba practica (online)

 

Stagiari AN III:

Discipline stagiari An III sem. I 2020:

 • Contabilitatea operatiunilor de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Finante si management financiar: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Guvernanta corporative: proba teoretica (test Google forms)

Discipline stagiari An III sem. II 2020:

 • Managementul performantei: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Expertiza contabila: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Evaluarea intreprinderii: proba teoretica (test Google forms)
 • Etica an III: proba teoretica (test Google forms)

+

Restanțe discipline stagiari An I sem. I 2020:

 • Contabilitate si raportare financiara: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitate manageriala: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Economia afacerilor: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline stagiari An I sem. II 2020:

 • Drept: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • IFRS: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Etica an I: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline stagiari An II sem. I 2020:

 • Fiscalitate: proba teoretica (sala) + proba practica (online)
 • Contabilitatea altor tipuri de entitati: proba teoretica (Google forms) + proba practica Ctb publica (online) + proba practica Ctb ONG (online)
 • Comunicare: proba teoretica (test Google forms)

Restanțe discipline stagiari An II sem. II 2020:

 • Audit: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • TIC: proba teoretica (test Google forms) + proba practica (online)
 • Fiscalitate avansata: proba teoretica (test Google forms)
 • Etica an II: proba teoretica (test Google forms)

Programarea pe zile și ani de stagiu va fi realizată si transmisă către dvs. după centralizarea formularelor de înscriere.

În acest sens, vă facem cunoscute link-urile pentru accesarea formularelor de înscriere pe care avem rugămintea să le transmiteți stagiarilor. Termenul pentru înscrierea la reexaminarea din 22 – 24 ianuarie 2021 este luni, 18 ianuarie 2021, ora 8.00.

Inscrieri stagiari an I: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEMrxbPmNhX_EFHpk5KliYDunvh1O-dmbJm396Ne6CIp02_Q/viewform?usp=sf_link

Incrieri stagiari an II: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5WpnXShqueKO74ku1Fb38JmYZDla_Cb4R7YFhZPnBXIUDkw/viewform?usp=sf_link

Inscrieri stagiari an III: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3UmDfC5mQNRFYZje_RCczYpndustt5fDJeOfCvpUB0gCJMA/viewform?usp=sf_link

Cu acest prilej dorim să vă facem cunoscute următoarele aspecte rezultate în urma organizării reexaminării din zilele de 8 – 9 ianuarie 2021:

Pentru buna organizare a reexaminării din 8 – 9 ianuarie 2021, mediatizarea a fost realizată la nivelul filialelor CECCAR din timp, respectiv din 09 decembrie 2020, astfel încât stagiarii să se poată înscrie și să aibă timp suficient să-și finalizeze proiectele.

Deși, în baza opțiunii exprimate în formularele de înscriere, stagiarii aveau obligația participării la probele de examen s-a observat că prezența a fost extrem de scăzută și stagiarii nu au tratat cu responsabilitate etapa de reexaminare.

După cum bine știți, organizarea procesului de reexaminare implică mobilizarea unui număr ridicat de examinatori și angajați CECCAR care să contribuie la buna derulare a acestui proces.

În acest sens, vă rugăm să-i atenționați pe stagiari cu privire la obligativitatea participării la evaluare/reexaminare în condițiile în care prin formularul de participare își exprimă opțiunea.

Cu acest prilej vă reamintim faptul că prin Hotărârea Consiliului superior al CECCAR nr. 18/469 din 16 iunie 2018 s-a aprobat, ca pentru a doua reexaminare cuantumul taxei de reexaminare a stagiarilor pentru fiecare proba nepromovată să fie de 50 de lei (TVA inclusă) și taxa de reexaminare pentru fiecare disciplină nepromovată să fie de 100 lei (TVA inclusă).

Față de cele mai sus menționate, vă rugăm să aveți în vedere ca pentru reexaminarea programată în perioada 22 – 24 ianuarie 2021, în vederea susținerii probelor de examen, achitarea de către stagiari a taxelor prevăzute de reglementările în vigoare. 

Având în vedere actualul context epidemiologic, vă reamintim faptul că proba teoretică pentru disciplinele corespunzătoare, semestrului II aferente anilor I si II se va organiza în perioada următoare, urmând să revenim către dvs. în timp util.


După cum vă este cunoscut, pentru stagiarii din anii I si II promovarea probei practice este condiționată de obținerea minim a notei 5 la disciplinele Drept, IFRS, TIC si Audit.

Pentru stagiari din anul III promovarea probei teoretice a disciplinelor presupune:

– pentru disciplinele Etica si Evaluarea intreprinderii obtinerea minim a notei 5 la testul online (Google forms);

– pentru disciplinele restante din anii I și/sau II obtinerea minim a notei 5 la testul online (Google forms);

– pentru disciplinele Managementul performantei si Expertiza contabila obtinerea minim notei 5 la testul online (Google forms) si minim notei 5 la evaluarea orala. În cazul în care nota la una din cele două probe nota nu este minim 5, stagiarul este declarant respins. Punctajul rezultat în urma susținerii testului online (Google forms), nu se rotunjește. De asemenea, pentru promovarea disciplinelor Managementul performantei si Expertiza contabila, testul online este condiționat de susținerea și promovarea evaluării orale. Stagiarii care au fost prezenți doar la testul online și nu au susținut evaluarea orală sunt declarați respinși.

Promovarea probelor practice presupune obtinerea minim a notei 5 la evaluarea proiectului la disciplinele Managementul performantei si Expertiza contabila.


Pentru singuranta intelegerii corecte si complete a modului de reevaluare, dorim sa atrageti atentia stagiarilor că disciplinele de stagiu compuse din proba teoretica si practica, pentru care proba teoretica se va sustine online (Google forms), implica si o evaluare orala, sustinuta online in ziua in care se evalueaza proba practica.

Prin urmare, pentru disciplinele Contabilitatea altor tipuri de entitati (an II), Finante si management financiar (an III), nota finala va fi compusa din nota la testul google forms  si nota acordata la evaluarea orala sustinuta online.


Pentru orice neclarități față de cele mai sus menționate nu ezitați să ne contactați.

Leave your comment

* Checkbox GDPR is required

*

I agree